Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «бухгалтер-кассир». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Финансовые специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: бухгалтер-кассир на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Финансовые специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: бухгалтер-кассир (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА-КАСИРА


I. Загальні положення
 1. Бухгалтер-касир відноситься до категорії технічних виконавців, приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства за поданням головного бухгалтера.
 2. Бухгалтер-касир безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру та його заступникам.
 3. У своїй діяльності бухгалтер-касир керується:
  - - Нормативними документами та методичними матеріалами з питань виконуваної роботи;
  - Статутом підприємства;
  - Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
  - Наказами та розпорядженнями директора підприємства;
  - Розпорядженнями головного бухгалтера та його заступників;
  - Цією посадовою інструкцією.
 4. Бухгалтер-касир повинен знати:
  - Нормативні правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи по веденню касових операцій;
  - Форми касових і банківських документів;
  - Правила прийому, видачі, обліку і зберігання грошових коштів і цінних паперів;
  - Порядок оформлення прибуткових і витратних документів;
  - Ліміти залишків касової готівки, встановлені для підприємства, правила забезпечення їх збереження;
  - Порядок ведення касової книги, складання касової звітності;
  - Основи організації праці;
  - Правила експлуатації обчислювальної техніки;
  - Основні положення законодавства про працю;
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку;
  - Правила і норми охорони праці.
 5. Під час відсутності бухгалтера-касира його обов'язки виконує в установленому порядку призначається заступник, який несе повну відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює операції по прийому, обліку, видачі та зберігання грошових коштів і цінних паперів з обов'язковим дотриманням правил, що забезпечують їх збереження.
 2. Отримує за оформленими відповідно до встановленого порядку документам грошові кошти або оформлює їх для отримання безготівковим шляхом в установах банку для виплати робітникам і службовцям заробітної плати, премій, оплати відряджень і інших витрат.
 3. Веде на основі прибуткових і витратних документів касову книгу, звіряє фактичну наявність грошових сум і цінних паперів з книжковим залишком.
 4. Складає опис старих купюр, а також відповідні документи для їх передачі до установ банку з метою заміни на нові.
 5. Складає касову звітність.
 6. Здійснює готівкові розрахунки в установленому порядку з організаціями та фізичними особами при оплаті робіт і послуг підприємства.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


III. Права

Бухгалтер-касир має право:
 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 6. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 7. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 8. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удоскона-лення у встановленому порядку.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Бухгалтер-касир несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция бухгалтера-кассира (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 8 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа бухгалтер-кассир Резюме бухгалтер-кассир Работа бухгалтер-кассир в Киеве Резюме бухгалтер-кассир в Киеве Работа бухгалтер-кассир в Днепре Резюме бухгалтер-кассир в Днепре Работа бухгалтер-кассир во Львове Резюме бухгалтер-кассир во Львове Работа бухгалтер-кассир в Одессе Резюме бухгалтер-кассир в Одессе Работа бухгалтер-кассир в Харькове Резюме бухгалтер-кассир в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: бухгалтер по налоговому учету
Должностная инструкция: бухгалтер по расчету заработной платы
Должностная инструкция: бухгалтер по расчету заработной платы
Должностная инструкция: бухгалтер по учету заемных средств
Должностная инструкция: бухгалтер по учету капитальных вложений
Должностная инструкция: бухгалтер по учету кассовых операций
Должностная инструкция: бухгалтер по учету материалов
Должностная инструкция: бухгалтер по учету нематериальных активов
Должностная инструкция: бухгалтер по учету основных средств
Должностная инструкция: бухгалтер по учету основных фондов
Должностная инструкция: бухгалтер предприятия торговли
Должностная инструкция: бухгалтер структурного подразделения
Должностная инструкция: бухгалтер товарной группы(заместителя главного бухгалтера) предприятия торговли
Должностная инструкция: бухгалтер-аналитик
Должностная инструкция: бухгалтер-кассир
Должностная инструкция: бухгалтер-кассир
Должностная инструкция: бухгалтер-оператор
Должностная инструкция: бухгалтер-ревизор
Должностная инструкция: бактериолог
Должностная инструкция: бар-менеджер
Должностная инструкция: бармен - кассир
Должностная инструкция: бармен 4-го разряда
Должностная инструкция: бармен 5-го разряда
Должностная инструкция: береговой матрос
Должностная инструкция: бетонщик 1-го разряда
Должностная инструкция: бетонщик 2-го разряда
Должностная инструкция: бетонщик 2-го разряда
Должностная инструкция: бетонщик 3-го разряда
Должностная инструкция: бетонщик 3-го разряда
Должностная инструкция: бетонщик 4-го разряда
Должностная инструкция: бетонщик 4-го разряда
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу