Укр | Рус


Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «бухгалтер-кассир». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Финансовые специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: бухгалтер-кассир на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Финансовые специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: бухгалтер-кассир (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА-КАСИРА


I. Загальні положення
 1. Бухгалтер-касир відноситься до категорії технічних виконавців, приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства за поданням головного бухгалтера.
 2. Бухгалтер-касир безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру та його заступникам.
 3. У своїй діяльності бухгалтер-касир керується:
  - - Нормативними документами та методичними матеріалами з питань виконуваної роботи;
  - Статутом підприємства;
  - Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
  - Наказами та розпорядженнями директора підприємства;
  - Розпорядженнями головного бухгалтера та його заступників;
  - Цією посадовою інструкцією.
 4. Бухгалтер-касир повинен знати:
  - Нормативні правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи по веденню касових операцій;
  - Форми касових і банківських документів;
  - Правила прийому, видачі, обліку і зберігання грошових коштів і цінних паперів;
  - Порядок оформлення прибуткових і витратних документів;
  - Ліміти залишків касової готівки, встановлені для підприємства, правила забезпечення їх збереження;
  - Порядок ведення касової книги, складання касової звітності;
  - Основи організації праці;
  - Правила експлуатації обчислювальної техніки;
  - Основні положення законодавства про працю;
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку;
  - Правила і норми охорони праці.
 5. Під час відсутності бухгалтера-касира його обов'язки виконує в установленому порядку призначається заступник, який несе повну відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює операції по прийому, обліку, видачі та зберігання грошових коштів і цінних паперів з обов'язковим дотриманням правил, що забезпечують їх збереження.
 2. Отримує за оформленими відповідно до встановленого порядку документам грошові кошти або оформлює їх для отримання безготівковим шляхом в установах банку для виплати робітникам і службовцям заробітної плати, премій, оплати відряджень і інших витрат.
 3. Веде на основі прибуткових і витратних документів касову книгу, звіряє фактичну наявність грошових сум і цінних паперів з книжковим залишком.
 4. Складає опис старих купюр, а також відповідні документи для їх передачі до установ банку з метою заміни на нові.
 5. Складає касову звітність.
 6. Здійснює готівкові розрахунки в установленому порядку з організаціями та фізичними особами при оплаті робіт і послуг підприємства.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


III. Права

Бухгалтер-касир має право:
 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 6. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 7. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 8. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удоскона-лення у встановленому порядку.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Бухгалтер-касир несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция бухгалтера-кассира (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 8 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа бухгалтер-кассир Резюме бухгалтер-кассир Работа бухгалтер-кассир в Киеве Резюме бухгалтер-кассир в Киеве Работа бухгалтер-кассир в Днепре Резюме бухгалтер-кассир в Днепре Работа бухгалтер-кассир во Львове Резюме бухгалтер-кассир во Львове Работа бухгалтер-кассир в Одессе Резюме бухгалтер-кассир в Одессе Работа бухгалтер-кассир в Харькове Резюме бухгалтер-кассир в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове

Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: бухгалтер по налоговому учету
Должностная инструкция: бухгалтер по расчету заработной платы
Должностная инструкция: бухгалтер по расчету заработной платы
Должностная инструкция: бухгалтер по учету заемных средств
Должностная инструкция: бухгалтер по учету капитальных вложений
Должностная инструкция: бухгалтер по учету кассовых операций
Должностная инструкция: бухгалтер по учету материалов
Должностная инструкция: бухгалтер по учету нематериальных активов
Должностная инструкция: бухгалтер по учету основных средств
Должностная инструкция: бухгалтер по учету основных фондов
Должностная инструкция: бухгалтер предприятия торговли
Должностная инструкция: бухгалтер структурного подразделения
Должностная инструкция: бухгалтер товарной группы(заместителя главного бухгалтера) предприятия торговли
Должностная инструкция: бухгалтер-аналитик
Должностная инструкция: бухгалтер-кассир
Должностная инструкция: бухгалтер-кассир
Должностная инструкция: бухгалтер-оператор
Должностная инструкция: бухгалтер-ревизор
Должностная инструкция: бактериолог
Должностная инструкция: бар-менеджер
Должностная инструкция: бармен - кассир
Должностная инструкция: бармен 4-го разряда
Должностная инструкция: бармен 5-го разряда
Должностная инструкция: береговой матрос
Должностная инструкция: бетонщик 1-го разряда
Должностная инструкция: бетонщик 2-го разряда
Должностная инструкция: бетонщик 2-го разряда
Должностная инструкция: бетонщик 3-го разряда
Должностная инструкция: бетонщик 3-го разряда
Должностная инструкция: бетонщик 4-го разряда
Должностная инструкция: бетонщик 4-го разряда
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу