Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Топ-менеджери».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Топ-менеджери». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ У СКЛАДІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛУ У СКЛАДІ УПРАВЛІННЯ


I. Загальні положення
 1. Начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління виконує вказівки _______________.
 3. Начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління заміняє _______________.
 4. Начальника управління у складі головного управління, відділу у складі управління заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - Конституцію України;
  - акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади;
  - Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим та обласних державних адміністрацій, які прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер економіки, практику застосування чинного законодавства;
  - основи державного управління та економіки;
  - основи права та ринку праці;
  - форми та методи роботи із засобами масової інформації;
  - правила ділового етикету;
  - правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
  - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби;
  - державну мову на рівні ділового спілкування та застосування.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
  - Стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.
  - Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює керівництво діяльністю управління у складі головного управління, відділу у складі управління, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.
 2. Забезпечує виконання покладених на управління у складі головного управління, відділ у складі управління завдань щодо реалізації державної політики у сфері, дорученій управлінню, відділу.
 3. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління у складі головного управління, відділу у складі управління, керівників його структурних підрозділів, погоджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників управління у складі головного управління, відділу у складі управління.
 4. Готує у межах своєї компетенції відповідні розпорядження, організує та контролює їх виконання.
 5. Забезпечує узагальнення соціально-економічної інформації з питань, що належать до компетенції управління у складі головного управління, відділу у складі управління.
 6. Організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на управління у складі головного управління, відділ у складі управління, розробку проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку території тощо.
 7. Готує пропозиції, спрямовані на поглиблення економічних реформ з питань, що належать до діяльності управління у складі головного управління, відділу у складі управління.
 8. Регулює роботу управління у складі головного управління, відділу у складі управління щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності управління, відділу.
 9. Контролює у межах своєї компетенції дотримання на підприємствах та організаціях чинного законодавства, рішень місцевої державної адміністрації, спрямованих на розвиток відповідних сфер економіки на даній території, аналізує стан та вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.
 10. Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні покладених на управління, відділ завдань, керуючись чинним законодавством.
 11. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками управління у складі головного управління, відділу у складі управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності управління у складі головного управління, відділу у складі управління, а також готує за ними проекти відповідних рішень.
 12. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи управління у складі головного управління, відділу у складі управління.
 13. Подає пропозиції керівництву головного управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління у складі головного управління, відділу у складі управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.
 14. Забезпечує дотримання працівниками управління у складі головного управління, відділу у складі управління правил внутрішнього трудового розпорядку, організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством.
 15. Організовує роботу з документами, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни.
 16. Забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.
 17. _________________________________________________________________.
 18. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління має право:
 1. За дорученням представляти управління у складі головного управління, відділ у складі управління у структурних підрозділах інших органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції.
 2. Організовувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень.
 3. У встановленому порядку готувати запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності управління у складі головного управління, відділу у складі управління.
 4. Здійснювати перевірку органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень.
 5. Залучати фахівців інших структурних підрозділів органу виконавчої влади, підвідомчих підприємств та організацій, за згодою їх керівників, для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 6. Розглядати скарги, заяви, листи та звернення громадян, готувати відповіді на них.
 7. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління у складі головного управління, відділу у складі управління та місцевої адміністрації в цілому.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція начальника управління у складі головного управління, відділу у складі управління (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 58 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління Резюме начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління Робота начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління в Києві Резюме начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління в Києві Робота начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління в Дніпрі Резюме начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління в Дніпрі Робота начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління у Львові Резюме начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління у Львові Робота начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління в Одесі Резюме начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління в Одесі Робота начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління в Харкові Резюме начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: начальник регистрационной службы
Посадова інструкція: начальник режимно-секретного отдела
Посадова інструкція: начальник ремонтного цеха
Посадова інструкція: начальник ремонтного участка
Посадова інструкція: начальник спасательного поста
Посадова інструкція: начальник складского хозяйства
Посадова інструкція: начальник службы безопасности
Посадова інструкція: начальник службы инкассации банка
Посадова інструкція: начальник службы охраны
Посадова інструкція: начальник телефонно-телеграфной станции
Посадова інструкція: начальник технического отдела
Посадова інструкція: начальник транспортной мастерской
Посадова інструкція: начальник транспортной службы
Посадова інструкція: начальник транспортной службы предприятия
Посадова інструкція: начальник управления капитального строительства
Посадова інструкція: начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления
Посадова інструкція: начальник учебного отдела
Посадова інструкція: начальник финансового отдела
Посадова інструкція: начальник финансового отдела
Посадова інструкція: начальник химической лаборатории
Посадова інструкція: начальник центра электросвязи
Посадова інструкція: начальник центра обслуживания потребителей и продажи услуг
Посадова інструкція: начальник цеха (участка)
Посадова інструкція: начальник цеха (участка)
Посадова інструкція: начальник цеха электросвязи
Посадова інструкція: начальник юридического отдела
Посадова інструкція: начальник юридического отдела
Посадова інструкція: ночной сторож детского сада
Посадова інструкція: носильщик
Посадова інструкція: няня
Посадова інструкція: няня
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу