Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «начальник хімічної лабораторії». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Інженери, робочі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: начальник хімічної лабораторії на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Інженери, робочі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: начальник хімічної лабораторії (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА (ЗАВІДУВАЧА) ХІМІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ


I. Загальні положення
 1. Начальник (завідувач) хімічної лабораторії безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Начальник (завідувач) хімічної лабораторії виконує вказівки _______________.
 3. Начальник (завідувач) хімічної лабораторії заміняє _______________.
 4. Начальника (завідувача) хімічної лабораторії заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
  - методичні, нормативні та інші керівні матеріали стосовно діяльності лабораторії;
  - перспективи технічного розвитку підприємства;
  - технологію виробництва теплоенергетичної продукції;
  - обладнання лабораторії, правила його експлуатації;
  - технічні вимоги до хімічних реактивів, сировини, матеріалів;
  - стандарти і технічні умови;
  - порядок оформлення технічної документації;
  - організацію і методи досліджень;
  - порядок складання звітності;
  - досвід передових підприємств теплоенергетики;
  - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
  - основи трудового законодавства;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст).
  - Післядипломна освіта в галузі управління.
  - Стаж роботи за професією: для магістра — не менше 2 років, для спеціаліста — не менше 3 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює поточне і перспективне планування роботи лабораторії.
 2. Забезпечує безаварійну роботу котлоагрегатів шляхом постійного контролю за якістю води, який здійснює персонал хімлабораторії та структурних підрозділів протягом усього технологічного циклу — від котельних установок до споживача.
 3. Здійснює методичне керівництво персоналом теплових районів під час проведення хімічних аналізів теплоносія.
 4. Забезпечує уточнений контроль водно-хімічного режиму за якістю теплоносія, живильної та підживлювальної води.
 5. Оцінює стан внутрішніх поверхонь котлів, теплофікаційного обладнання, підігрівачів, баків і трубопроводів шляхом огляду їх під час ремонтів.
 6. Визначає кількість і місцезнаходження відкладів та корозійних пошкоджень.
 7. Бере участь у проведенні теплохімічних випробувань устаткування, складає акти про стан устаткування.
 8. Контролює проведення персоналом теплових районів водно-хімічних промивань котлів, підігрівачів та іншого устаткування.
 9. Здійснює вибіркове приймання внутрішніх поверхонь після їх механічного або хімічного чищення.
 10. Бере участь в аналізі усіх випадків пошкодження устаткування, пов’язаних з водно-хімічним режимом, та в розробленні заходів для їх запобігання.
 11. Періодично перевіряє справність лабораторних приладів та організовує їх перевірку метрологічним органом.
 12. Організовує і контролює ведення технічної документації з кожного виду виконуваних робіт.
 13. Навчає та інструктує персонал лабораторії та теплових районів щодо правил відбору та аналізу проб і безпечного ведення робіт під час аналізів.
 14. Щороку розраховує потребу солі, сульфовугілля та оформлює заявки на їх придбання, організовує вхідний контроль у разі їх придбанні.
 15. Забезпечує лабораторії котелень необхідними реактивами, хімічним посудом та обладнанням.
 16. Щороку проводить атестацію апаратників ХВО, затверджує їх допуск до самостійної роботи.
 17. Бере участь у підготовці та видачі технічних умов для будівництва нових і реконструкції старих об’єктів теплопостачання, погоджує проекти, бере участь у роботі технічної ради з питань водопідготовки.
 18. Разом з виробничими службами підприємства здійснює технічний нагляд за будівництвом нових об’єктів теплопостачання, налагодженням нового і введеного після капітального ремонту обладнання хімводопідготовки.
 19. Контролює вжиття заходів з економного витрачання харчової солі, сульфовугілля, електроенергії та води.
 20. Наглядає за додержанням працівниками правил виробничої та трудової дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку, веде облік робочого часу працівників хімічної лабораторії.
 21. Веде облік і своєчасно списує хімреактиви, матеріали та посуд.
 22. Забезпечує справність і безпечний стан обладнання, хімічного посуду, електронагрівальних приладів, місткостей для зберігання і приготування хімічних реактивів.
 23. Організовує та забезпечує безпечне транспортування, зберігання і застосування отрут та вогненебезпечних речовин, знешкодження стічних вод, вентиляційних викидів згідно з чинними нормами.
 24. Забезпечує своєчасну видачу працівникам засобів індивідуального захисту, спецхарчування згідно з існуючими нормами, контролює правильність їх використання.
 25. Розроблює інструкції щодо охорони праці, проводить інструктажі з охорони праці, веде журнали, інструктажі працівників лабораторії і теплових районів.
 26. _________________________________________________________________.
 27. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник (завідувач) хімічної лабораторії має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник (завідувач) хімічної лабораторії несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція начальника (завідувача) хімічної лабораторії (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 54 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота начальник хімічної лабораторії Резюме начальник хімічної лабораторії Робота начальник хімічної лабораторії в Києві Резюме начальник хімічної лабораторії в Києві Робота начальник хімічної лабораторії в Дніпрі Резюме начальник хімічної лабораторії в Дніпрі Робота начальник хімічної лабораторії у Львові Резюме начальник хімічної лабораторії у Львові Робота начальник хімічної лабораторії в Одесі Резюме начальник хімічної лабораторії в Одесі Робота начальник хімічної лабораторії в Харкові Резюме начальник хімічної лабораторії в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: начальник спасательного поста
Посадова інструкція: начальник складского хозяйства
Посадова інструкція: начальник службы безопасности
Посадова інструкція: начальник службы инкассации банка
Посадова інструкція: начальник службы охраны
Посадова інструкція: начальник телефонно-телеграфной станции
Посадова інструкція: начальник технического отдела
Посадова інструкція: начальник транспортной мастерской
Посадова інструкція: начальник транспортной службы
Посадова інструкція: начальник транспортной службы предприятия
Посадова інструкція: начальник управления капитального строительства
Посадова інструкція: начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления
Посадова інструкція: начальник учебного отдела
Посадова інструкція: начальник финансового отдела
Посадова інструкція: начальник финансового отдела
Посадова інструкція: начальник химической лаборатории
Посадова інструкція: начальник центра электросвязи
Посадова інструкція: начальник центра обслуживания потребителей и продажи услуг
Посадова інструкція: начальник цеха (участка)
Посадова інструкція: начальник цеха (участка)
Посадова інструкція: начальник цеха электросвязи
Посадова інструкція: начальник юридического отдела
Посадова інструкція: начальник юридического отдела
Посадова інструкція: ночной сторож детского сада
Посадова інструкція: носильщик
Посадова інструкція: няня
Посадова інструкція: няня
Посадова інструкція: няня
Посадова інструкція: нагревальщик (сварщик) металла 1-го разряда
Посадова інструкція: нагревальщик (сварщик) металла 2-го разряда
Посадова інструкція: нагревальщик (сварщик) металла 3-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу