Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «начальник ремонтної дільниці». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Інженери, робочі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: начальник ремонтної дільниці на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Інженери, робочі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: начальник ремонтної дільниці (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА РЕМОНТНОЇ ДІЛЬНИЦІ


I. Загальні положення
 1. Начальник ремонтної дільниці безпосередньо підпорядковується виконавчому директору.
 2. Призначення на посаду Начальника ремонтної дільниці та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Безпосередні підлеглі:
  - Механік ремонтної дільниці;
  - Провідний інженер-електронік ремонтної дільниці;
  - Налагоджувальники ремонтної дільниці;
  - Слюсарі-ремонтники на лінії ремонтної дільниці;
  - Техніки з експлуатації та ремонту устаткування ремонтної дільниці;
  - Інженери-електроніки ремонтної дільниці.
 4. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування і ремонту устаткування;
  - перспективи технічного розвитку дільниці, підприємства;
  - систему поланово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації технологічного устаткування;
  - організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування на підприємстві;
  - технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування і дільниці;
  - порядок і методи планування ремонтних робіт;
  - системи ремонтів та технологію ремонтних робіт;
  - стандарти, технічні умови та інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування устаткування;
  - основи трудового законодавства.
 5. У своїй роботі Начальник ремонтної дільниці керується:
  - трудовим договором,
  - цією посадовою інструкцією,
  - законодавчими актами,
  - нормативними документами,
  - наказами і розпорядженнями вищестоящого керівництва.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю дільниці з ремонту і технологічного обслуговування устаткування та інспекційних машин підприємства.
 2. Бере участь у розробленні перспективних і річних планів ремонту основних фондів підприємства.
 3. Очолює роботу з упровадженням систем комплексного обслуговування, які забезпечують своєчасне налагодження і ремонт, з розробленням та впровадженням заходів направлених на поліпшення його експлуатації.
 4. Забезпечує виконання планових завдань у встановлені строки, ритмічну роботу ремонтної дільниці, підвищення продуктивності праці ремонтних робітників.
 5. Організовує розроблення і доведення до виконавців (механіка ремонтної дільниці, провідного інженера-електроніка ремонтної дільниці) планових завдань і графіків ремонту, контроль за проведенням ремонтних робіт і випробувань устаткування, інспекційних машин, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування та нагляду за ними.
 6. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку і підвищення якості продукції.
 7. Організовує роботу пов’язану з розробленням і впровадженням стандартів, технічних умов та інших нормативних матеріалів з експлуатації, ремонту і профілактичного обслуговування устаткування.
 8. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування, інспекційних машин та інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні і здорові умови праці.
 9. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку виробництва і модернізації устаткування, інспекційних машин, в розслідуванні причин підвищеного зношення, аварій устаткування та інспекційних машин і забезпечує розроблення заходів щодо їх запобігання.
 10. Координує роботу майстрів і служб ремонтної дільниці.
 11. Здійснює підбір працівників, їх розстановку та доцільне використання.
 12. Контролює додержання працівниками правил та норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
 13. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни, проводить виховну роботу в колективі.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник ремонтної дільниці має право:
 1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення ремонтної дільниці та підприємства;
 2. Вимагати від керівництва забезпечення технічними матеріалами, інструментами та необхідною технічною документацією.
 3. _________________________________________________________________.
 4. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник ремонтної дільниці несе відповідальність:
 1. За якість і своєчасність виконання обов’язків, покладених на посадову особу цією інструкцією.
 2. За матеріальну шкоду, яка була нанесена підприємству з власної вини.
 3. За дотримання підлеглими правил техніки безпеки та правил пожежної безпеки.
 4. За своєчасне оформлення звітної документації.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція начальника ремонтної дільниці (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 48 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота начальник ремонтної дільниці Резюме начальник ремонтної дільниці Робота начальник ремонтної дільниці в Києві Резюме начальник ремонтної дільниці в Києві Робота начальник ремонтної дільниці в Дніпрі Резюме начальник ремонтної дільниці в Дніпрі Робота начальник ремонтної дільниці у Львові Резюме начальник ремонтної дільниці у Львові Робота начальник ремонтної дільниці в Одесі Резюме начальник ремонтної дільниці в Одесі Робота начальник ремонтної дільниці в Харкові Резюме начальник ремонтної дільниці в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: начальник сметно-договорного отдела
Посадова інструкція: начальник лаборатории по контролю производства
Посадова інструкція: начальник лаборатории по контролю производства (строительство)
Посадова інструкція: начальник лаборатории производства химических реагентов дирекции по производству
Посадова інструкція: начальник мастерской
Посадова інструкція: начальник таможенно–брокерского отдела
Посадова інструкція: начальник вычислительного (информационно-вычислительного) центра
Посадова інструкція: начальник операционного управления
Посадова інструкція: начальник отдела компьютерного тестирования учебно-инновационной службы
Посадова інструкція: начальник охраны
Посадова інструкція: начальник планово-экономического отдела
Посадова інструкція: начальник пункта технического обслуживания автотранспорта
Посадова інструкція: начальник регистрационной службы
Посадова інструкція: начальник режимно-секретного отдела
Посадова інструкція: начальник ремонтного цеха
Посадова інструкція: начальник ремонтного участка
Посадова інструкція: начальник спасательного поста
Посадова інструкція: начальник складского хозяйства
Посадова інструкція: начальник службы безопасности
Посадова інструкція: начальник службы инкассации банка
Посадова інструкція: начальник службы охраны
Посадова інструкція: начальник телефонно-телеграфной станции
Посадова інструкція: начальник технического отдела
Посадова інструкція: начальник транспортной мастерской
Посадова інструкція: начальник транспортной службы
Посадова інструкція: начальник транспортной службы предприятия
Посадова інструкція: начальник управления капитального строительства
Посадова інструкція: начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления
Посадова інструкція: начальник учебного отдела
Посадова інструкція: начальник финансового отдела
Посадова інструкція: начальник финансового отдела
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу