Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «начальник цеху електрозв’язку». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Телекомунікації».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: начальник цеху електрозв’язку на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Телекомунікації». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: начальник цеху електрозв’язку (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХУ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ


I. Загальні положення
 1. Начальник цеху електрозв’язку безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Начальник цеху електрозв’язку виконує вказівки _______________.
 3. Начальник цеху електрозв’язку заміняє _______________.
 4. Начальника цеху електрозв’язку заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази органів управління;
  - методичні, нормативні та інші документи, які стосуються діяльності цеху;
  - положення та інструкції з технічної експлуатації засобів електрозв’язку та проводового мовлення;
  - перспективи розвитку цеху та філіалу;
  - технічну документацію на апаратуру та обладнання, порядок приймання до експлуатації нового і після капітального ремонту обладнання електрозв’язку;
  - інструкції про порядок дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;
  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління, чинні положення про оплату праці, основи трудового законодавства;
  - основи менеджменту й маркетингу, комерційної діяльності та податкової справи;
  - Закон України “Про зв’язок”;
  - Положення про філіал;
  - Статут про дисципліну працівників зв’язку;
  - Закон України “Про захист прав споживачів”;
  - Закон України “Про звернення громадян”;
  - Закон України “Про охорону праці”.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
  - Стаж роботи за професійним спрямуванням — не менше 2 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керує виробничо-господарською діяльністю цеху.
 2. Забезпечує виконання планово-економічних показників і завдань цеху.
 3. Забезпечує безперебійну та якісну роботу апаратури, трактів, каналів, лінійних споруд електрозв’язку і проводового мовлення цеху відповідно до існуючих норм і правил.
 4. Бере участь у розробленні планових завдань та відповідає за їх виконання.
 5. Організовує роботу з підготовки пропозицій до планів перспективного і поточного розвитку мереж електрозв’язку і проводового мовлення.
 6. Упроваджує спільно з іншими підрозділами нове обладнання.
 7. Забезпечує виконання завдань оперативно-технічного управління відповідно до вимог системи оперативно-технічного управління (СОТУ).
 8. Відповідає за складання технічних паспортів та за своєчасне внесення до них відповідних змін.
 9. Контролює технічний стан засобів електрозв’язку та проводового мовлення, керуючись правилами технічної експлуатації.
 10. Забезпечує виконання планів поточного та капітального ремонтів засобів електрозв’язку та проводового мовлення відповідно до вимог правил технічної експлуатації, охорони праці, протипожежної безпеки.
 11. Упроваджує необхідні заходи, спрямовані на запобігання аваріям та пошкодженням засобів електрозв’язку та проводового мовлення, у разі виникнення аварій та пошкоджень вживає заходів, спрямованих на їх усунення в контрольні строки.
 12. Забезпечує готовність технічних засобів до роботи в особливих та надзвичайних умовах праці, вживає оперативних заходів в разі пошкодження засобів електрозв’язку та виникнення надзвичайних ситуацій.
 13. Відповідає за організацію взаємодії з відомчими підприємствами електрозв’язку згідно із чинними документами.
 14. Організовує проведення технічного нагляду за будівництвом об’єктів.
 15. Здійснює своєчасне замовлення інструменту, матеріалів, комплектуючих, необхідних для виконання планових робіт.
 16. Виконує роботи з удосконалення організації і технології виробничої діяльності цеху, впроваджує заходи, спрямовані на поліпшення якості праці, економії всіх видів ресурсів, збільшення ефективності використання обладнання.
 17. Організовує облік, складання та своєчасне подання звітності про виробничу діяльність цеху.
 18. Вивчає і впроваджує передові методи технічної експлуатації засобів електрозв’язку.
 19. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва.
 20. Організовує технічне навчання персоналу цеху.
 21. Забезпечує підвищення технічної кваліфікації персоналу та атестацію робочих місць.
 22. Координує роботу підрозділів цеху та організовує взаємодію між підрозділами з технічної експлуатації і підрозділами з обслуговування споживачів і продажу послуг та з іншими підрозділами центру.
 23. Забезпечує повне та якісне задоволення потреб споживачів у традиційних видах послуг електрозв’язку і у впровадженні нових послуг електрозв’язку на базі нової техніки та технології.
 24. Забезпечує організацію технологічного процесу з надання послуг електрозв’язку.
 25. Забезпечує контроль за зведенням або зміною тарифів на послуги електрозв’язку.
 26. Забезпечує організацію і своєчасне проведення розрахунків за надані послуги електрозв’язку.
 27. Організовує розроблення і впровадження заходів для своєчасного надходження коштів за надані послуги електрозв’язку.
 28. Взаємодіє з операторами зв’язку різних форм власності у питаннях надання послуг електрозв’язку.
 29. Організовує роботи з проведення економічного аналізу та оцінки результатів виробничо-господарської діяльності цеху.
 30. Забезпечує розгляд скарг на незадовільну роботу засобів електрозв’язку та проводового мовлення, упроваджує заходи з метою усунення причин виникнення скарг.
 31. Керує працівниками цеху.
 32. Здійснює добір кадрів та їх раціональне використання.
 33. Подає керівництву матеріали на підвищення посадових окладів, заохочення кращих працівників цеху та накладання стягнень на порушників.
 34. Забезпечує виконання наказів і вказівок керівництва.
 35. Забезпечує належні умови для високопродуктивної праці.
 36. Упроваджує заходи щодо забезпечення вимог охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього середовища.
 37. Особисто бере участь у ліквідації виробничої ситуації, при якій виникає загроза травматизму і життю працівників та яка наносить шкоду довкіллю.
 38. _________________________________________________________________.
 39. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник цеху електрозв’язку має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник цеху електрозв’язку несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція начальника цеху електрозв’язку (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 59 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота начальник цеху електрозв’язку Резюме начальник цеху електрозв’язку Робота начальник цеху електрозв’язку в Києві Резюме начальник цеху електрозв’язку в Києві Робота начальник цеху електрозв’язку в Дніпрі Резюме начальник цеху електрозв’язку в Дніпрі Робота начальник цеху електрозв’язку у Львові Резюме начальник цеху електрозв’язку у Львові Робота начальник цеху електрозв’язку в Одесі Резюме начальник цеху електрозв’язку в Одесі Робота начальник цеху електрозв’язку в Харкові Резюме начальник цеху електрозв’язку в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: начальник телефонно-телеграфной станции
Посадова інструкція: начальник технического отдела
Посадова інструкція: начальник транспортной мастерской
Посадова інструкція: начальник транспортной службы
Посадова інструкція: начальник транспортной службы предприятия
Посадова інструкція: начальник управления капитального строительства
Посадова інструкція: начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления
Посадова інструкція: начальник учебного отдела
Посадова інструкція: начальник финансового отдела
Посадова інструкція: начальник финансового отдела
Посадова інструкція: начальник химической лаборатории
Посадова інструкція: начальник центра электросвязи
Посадова інструкція: начальник центра обслуживания потребителей и продажи услуг
Посадова інструкція: начальник цеха (участка)
Посадова інструкція: начальник цеха (участка)
Посадова інструкція: начальник цеха электросвязи
Посадова інструкція: начальник юридического отдела
Посадова інструкція: начальник юридического отдела
Посадова інструкція: ночной сторож детского сада
Посадова інструкція: носильщик
Посадова інструкція: няня
Посадова інструкція: няня
Посадова інструкція: няня
Посадова інструкція: нагревальщик (сварщик) металла 1-го разряда
Посадова інструкція: нагревальщик (сварщик) металла 2-го разряда
Посадова інструкція: нагревальщик (сварщик) металла 3-го разряда
Посадова інструкція: нагревальщик (сварщик) металла 4-го разряда
Посадова інструкція: нагревальщик (сварщик) металла 5-го разряда
Посадова інструкція: наладчик автоматических линий 4-го разряда
Посадова інструкція: наладчик автоматических линий 5-го разряда
Посадова інструкція: наладчик автоматических линий 6-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу