Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник отдела инноваций». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Топ-менеджеры».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник отдела инноваций на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Топ-менеджеры». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник отдела инноваций (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ІННОВАЦІЙ


I. Загальні положення
 1. Начальник відділу інновацій належить до категорії керівників.
 2. Начальник відділу інновацій призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.
 3. Начальник відділу інновацій підкоряється безпосередньо директору підприємства, комерційному директору.
 4. На час відсутності начальника відділу інновацій (відрядження, хвороба, відпустка, ін.) його обов'язки виконує особа, призначена в установленому порядку. Дана особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на нього обов'язків.
 5. Повинен знати:
  - Нормативні правові акти;
  - Методичні матеріали по організації маркетингу і оцінці фінансово-економічного стану і ємкості ринку;
  - Методи визначення платоспроможності попиту на продукцію, що випускається, і порядок розробки перспективних і поточних планів виробництва і збуту продукції;
  - Основні технологічні і конструктивні особливості, характеристики і споживчі властивості вироблюваної продукції, її відмінність від вітчизняних і зарубіжних аналогів, переваги і недоліки;
  - Законодавчі методи вивчення ринкової кон'юнктури і розробки прогнозів потреби в продукції;
  - Економіку виробництва;
  - Організацію рекламної справи;
  - Методи вивчення мотивації відношення споживачів до продукції;
  - Умови постачання, зберігання і транспортування продукції;
  - Способи і методи роботи з дилерами, засобами масової інформації;
  - Порядок розгляду і підготовки відповідей на претензії і рекламації споживачів;
  - Правила оформлення збутової і рекламної документації;
  - Стандарти і технічні умови на продукцію підприємства;
  - Основи технології, організації виробництва, праці і управління;
  - Організацію обліку і складання звітності про виконання планів збуту і реалізації продукції;
  - Основи трудового законодавства;
  - Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.
 6. В період тимчасової відсутності начальника відділу інновацій, його обов'язки покладаються на заступника начальника відділу.
 7. На посаду начальника відділу інновацій призначається особа, що має вищу професійну (економічну або інженерно-економічну) освіту і стаж роботи за фахом в області маркетингу.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює розробку маркетингової політики на підприємстві на основі аналізу споживчих властивостей виготовленої продукції , прогнозування споживчого попиту і ринкової кон'юнктури.
 2. Керує проведенням досліджень основних чинників, що формують динаміку споживчого попиту на продукцію підприємства, співвідношення попиту і пропозиції на аналогічні види продукції, технічних і інших споживчих якостей конкуруючої продукції.
 3. Забезпечує участь відділу в складанні перспективних і поточних планів реалізації продукції, визначення нових ринків збуту і нових споживачів продукції.
 4. Координує діяльність всіх функціональних підрозділів по збору і аналізу комерційно-економічної інформації, створенню банку даних по маркетингу продукції підприємства (заявки на постачання, договори на виробництво, наявність запасів, ємкість ринку і т.п.).
 5. Організовує вивчення думки споживачів про продукцію, що випускається підприємством, його впливи на збут продукції і підготовку пропозицій по підвищенню її конкурентоспроможності і якості.
 6. Здійснює контроль за своєчасним усуненням недоліків, вказаних в рекламаціях, що поступають від споживачів, і претензіях, мотивацією певного відношення споживачів до продукції підприємства.
 7. Організовує розробку стратегії проведення рекламних заходів в засобах масової інформації за допомогою зовнішньої, світлової, електронної, поштової реклами, реклами на транспорті, участь в галузевих виставках, ярмарках, виставках-продажах для інформування потенційних показників і розширення ринків збуту.
 8. Готує пропозиції по формуванню фірмового стилю підприємства і фірмового оформлення рекламної продукції.
 9. Здійснює методичне керівництво дилерською службою і її забезпечення всією необхідною технічною і рекламною документацією. Бере участь спільно з іншими відділами в розробці пропозицій і рекомендацій по зміні технічних, економічних і інших характеристик продукції з метою поліпшення її споживчих якостей і стимулювання збуту.
 10. Керує працівниками відділу.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник відділу інновацій має право:
 1. Виконувати доручення і завдання по питанням, що входять в функціональні обов'язки.
 2. Контролювати виконання планових завдань і роботу, а так само своєчасне виконання окремих доручень і завдань підлеглих йому працівників.
 3. Запрошувати і отримувати необхідні матеріали і документи що відносяться до питань діяльності відділу інновацій.
 4. Вступати у взаємини з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входить в компетенцію начальника відділу інновацій.
 5. Представляти інтереси підприємства в сторонніх організаціях по питаннях що відноситься до виробничої діяльності відділу інновацій.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник відділу інновацій відповідає за:
 1. Результати і ефективність виробничої діяльності відділу іннновацій, забезпечення виконання покладених на відділ функцій.
 2. Забезпечення виконання своїх функціональних обов'язків, а так само роботу підлеглих йому працівників по питаннях виробничої діяльності.
 3. Недостовірну інформацію про стан виконання планів робіт відділу.
 4. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень директора підприємства.
 5. Неприйняття заходів по припиненню виявлених порушень правил техніки безпеки, протипожежним і іншим правилам тих, що створюють загрозу діяльності підприємства, його працівникам.
 6. Не забезпечення дотримання трудової і виконавської дисципліни працівниками що знаходяться в підпорядкуванні начальника відділу інновацій.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника отдела инноваций (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 52 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник отдела инноваций Резюме начальник отдела инноваций Работа начальник отдела инноваций в Киеве Резюме начальник отдела инноваций в Киеве Работа начальник отдела инноваций в Днепре Резюме начальник отдела инноваций в Днепре Работа начальник отдела инноваций во Львове Резюме начальник отдела инноваций во Львове Работа начальник отдела инноваций в Одессе Резюме начальник отдела инноваций в Одессе Работа начальник отдела инноваций в Харькове Резюме начальник отдела инноваций в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник лаборатории производства химических реагентов дирекции по производству
Должностная инструкция: начальник мастерской
Должностная инструкция: начальник общего отдела
Должностная инструкция: начальник операционного управления
Должностная инструкция: начальник отдела интернет-маркетинга
Должностная инструкция: начальник отдела автоматизации и механизации производственных процессов
Должностная инструкция: начальник отдела автоматизированной системы управления производством
Должностная инструкция: начальник отдела авторских программ
Должностная инструкция: начальник отдела аренды
Должностная инструкция: начальник отдела банка
Должностная инструкция: начальник отдела видеопроизводства
Должностная инструкция: начальник отдела внутреннего контроля
Должностная инструкция: начальник отдела вычислительной техники
Должностная инструкция: начальник отдела допечатной подготовки в типографии
Должностная инструкция: начальник отдела закупок
Должностная инструкция: начальник отдела инноваций
Должностная инструкция: начальник отдела информации
Должностная инструкция: начальник отдела информационных технологий
Должностная инструкция: начальник отдела ИТ инфраструктуры департамента информационных технологий
Должностная инструкция: начальник отдела кадров
Должностная инструкция: начальник отдела кадров
Должностная инструкция: начальник отдела кадров
Должностная инструкция: начальник отдела капитального строительства
Должностная инструкция: начальник отдела компьютерного тестирования учебно-инновационной службы
Должностная инструкция: начальник отдела контроля качества
Должностная инструкция: начальник отдела логистики
Должностная инструкция: начальник отдела маркетинга
Должностная инструкция: начальник отдела материально-технического снабжения
Должностная инструкция: начальник отдела материально-технического снабжения строительной организации
Должностная инструкция: начальник отдела организации и оплаты труда
Должностная инструкция: начальник отдела охраны окружающей среды
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу