Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник производства». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Топ-менеджеры».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник производства на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Топ-менеджеры». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник производства (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВИРОБНИЦТВА


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника виробництва.
 2. Начальник виробництва призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.
 3. Начальник виробництва підпорядковується безпосередньо генеральному директору.
 4. Начальник виробництва повинен знати:
  - законодавство та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність організацій відповідного профілю;
  - профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства;
  - перспективи технічного та економічного розвитку підприємства;
  - виробничі потужності підприємства;
  - основи технології проведення робіт, порядок розробки та затвердження планів виробництва;
  - проектно-кошторисну документацію на продукцію, що виробляється;
  - технологію і способи виробництва;
  - норми і правила виробництва;
  - вимоги до організації праці на всіх етапах виробництва, порядок розробки та оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації, ведення обліку та складання звітів про діяльність підприємства у відповідній галузі;
  - порядок укладення і виконання господарських і фінансових договорів;
  - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
  - правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту. .
 5. У період тимчасової відсутності Начальника виробництва його обов'язки виконує призначена в установленому порядку особа.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує технічну підготовку виробництва (будівництва) або інших видів основної діяльності підприємства.
 2. Здійснює керівництво поточним і перспективним плануванням технічного розвитку підприємства, його виробничої бази.
 3. Керує складанням технічних завдань на проектування знову споруджуваних виробництв, споруд, технічних засобів, розширення, розвиток і реконструкцію діючих, на впровадження засобів автоматизації та механізації.
 4. Розглядає і погоджує проектно-конструкторську документацію з модернізації устаткування та раціоналізації робочих місць.
 5. Бере участь в розробці заходів з підвищення робіт і більш ефективному використанню виробничих потужностей.
 6. Здійснює технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт, приймання робіт і закінчених об'єктів.
 7. Контролює хід виконання планів будівництва, відповідність обсягів, термінів і якості будівельно-монтажних робіт, а також якості застосовуваних матеріалів, виробів, конструкцій затвердженої проектно-кошторисної документації, робочим кресленням, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам, нормам охорони праці.
 8. Бере участь у вирішенні питань про внесення у проекти змін у зв'язку з впровадженням більш прогресивних технологічних процесів, об'ємно-планувальних і конструктивних рішень, що забезпечують зниження вартості і поліпшення техніко-економічних показників об'єктів будівництва.
 9. Веде облік закінчених будівельно-монтажних робіт і готує необхідні дані для складання звітності про виконання планів будівництва.
 10. Бере участь у розгляді та узгодженні виникають в ході будівництва змін проектних рішень, оперативно вирішує питання по заміні, при необхідності, матеріалів, виробів.
 11. Вивчає причини, що викликають зриви термінів і погіршення якості будівельно-монтажних робіт, вживає заходів щодо їх запобігання та усунення.
 12. Контролює якість усунення недоробок, дефектів у встановлені терміни.
 13. Здійснює технічне приймання закінчених будівельно-монтажних робіт і об'єктів, оформляє необхідну технічну документацію. Бере участь у роботі комісій з приймання будівельних об'єктів і здачі їх в експлуатацію.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник виробництва має право:
 1. Давати підлеглим йому співробітникам і службам доручення, завдання по колу питань, що входять в його функціональні обов'язки.
 2. Контролювати виконання планових завдань і робіт, своєчасне виконання окремих доручень та завдань підлеглими йому підрозділами.
 3. Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, пов'язані з питань діяльності Начальника виробництва, підпорядкованих йому підрозділів.
 4. Вступати у взаємини з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входять в його компетенцію.
 5. Представляти інтереси підприємства в сторонніх організаціях з питань, що належать до виробничої діяльності підприємства, з питань, що входять до компетенції Начальника виробництва.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник виробництва несе відповідальність за:
 1. Результати і ефективність виробничої діяльності організації Роботодавця.
 2. Незабезпечення виконання своїх функціональних обов'язків.
 3. Недостовірну інформацію про стан виконання планів робіт підлеглих служб та відділу.
 4. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень генерального директора.
 5. Невжиття заходів по припиненню виявлених порушень правил техніки безпеки, протипожежним та іншим правилам, що створює загрозу діяльності підприємства, його працівникам.
 6. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 7. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 8. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника производства (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник производства Резюме начальник производства Работа начальник производства в Киеве Резюме начальник производства в Киеве Работа начальник производства в Днепре Резюме начальник производства в Днепре Работа начальник производства во Львове Резюме начальник производства во Львове Работа начальник производства в Одессе Резюме начальник производства в Одессе Работа начальник производства в Харькове Резюме начальник производства в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник отдела сбыта
Должностная инструкция: начальник отдела снабжения
Должностная инструкция: начальник отдела снабжения
Должностная инструкция: начальник отдела социального развития
Должностная инструкция: начальник отдела социального развития
Должностная инструкция: начальник отдела тестирования
Должностная инструкция: начальник отдела технического контроля
Должностная инструкция: начальник отдела технологических разработок и внедрения вычислительного центра
Должностная инструкция: начальник отдела топливно-энергетических ресурсов
Должностная инструкция: начальник отдела транспорта
Должностная инструкция: начальник отдела учета
Должностная инструкция: начальник отдела электросвязи
Должностная инструкция: начальник отделения связи
Должностная инструкция: начальник охраны
Должностная инструкция: начальник планово-экономического отдела
Должностная инструкция: начальник производства
Должностная инструкция: начальник производственно-технического отдела
Должностная инструкция: начальник производственного отдела
Должностная инструкция: начальник пункта технического обслуживания автотранспорта
Должностная инструкция: начальник регистрационной службы
Должностная инструкция: начальник режимно-секретного отдела
Должностная инструкция: начальник ремонтного участка
Должностная инструкция: начальник ремонтного цеха
Должностная инструкция: начальник складского хозяйства
Должностная инструкция: начальник службы безопасности
Должностная инструкция: начальник службы инкассации банка
Должностная инструкция: начальник службы охраны
Должностная инструкция: начальник смены
Должностная инструкция: начальник сметно-договорного отдела
Должностная инструкция: начальник сметно-договорного отдела
Должностная инструкция: начальник спасательного поста
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу