Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник ремонтного участка». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник ремонтного участка на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник ремонтного участка (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА РЕМОНТНОЇ ДІЛЬНИЦІ


I. Загальні положення
 1. Начальник ремонтної дільниці безпосередньо підпорядковується виконавчому директору.
 2. Призначення на посаду Начальника ремонтної дільниці та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Безпосередні підлеглі:
  - Механік ремонтної дільниці;
  - Провідний інженер-електронік ремонтної дільниці;
  - Налагоджувальники ремонтної дільниці;
  - Слюсарі-ремонтники на лінії ремонтної дільниці;
  - Техніки з експлуатації та ремонту устаткування ремонтної дільниці;
  - Інженери-електроніки ремонтної дільниці.
 4. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування і ремонту устаткування;
  - перспективи технічного розвитку дільниці, підприємства;
  - систему поланово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації технологічного устаткування;
  - організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування на підприємстві;
  - технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування і дільниці;
  - порядок і методи планування ремонтних робіт;
  - системи ремонтів та технологію ремонтних робіт;
  - стандарти, технічні умови та інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування устаткування;
  - основи трудового законодавства.
 5. У своїй роботі Начальник ремонтної дільниці керується:
  - трудовим договором,
  - цією посадовою інструкцією,
  - законодавчими актами,
  - нормативними документами,
  - наказами і розпорядженнями вищестоящого керівництва.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю дільниці з ремонту і технологічного обслуговування устаткування та інспекційних машин підприємства.
 2. Бере участь у розробленні перспективних і річних планів ремонту основних фондів підприємства.
 3. Очолює роботу з упровадженням систем комплексного обслуговування, які забезпечують своєчасне налагодження і ремонт, з розробленням та впровадженням заходів направлених на поліпшення його експлуатації.
 4. Забезпечує виконання планових завдань у встановлені строки, ритмічну роботу ремонтної дільниці, підвищення продуктивності праці ремонтних робітників.
 5. Організовує розроблення і доведення до виконавців (механіка ремонтної дільниці, провідного інженера-електроніка ремонтної дільниці) планових завдань і графіків ремонту, контроль за проведенням ремонтних робіт і випробувань устаткування, інспекційних машин, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування та нагляду за ними.
 6. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку і підвищення якості продукції.
 7. Організовує роботу пов’язану з розробленням і впровадженням стандартів, технічних умов та інших нормативних матеріалів з експлуатації, ремонту і профілактичного обслуговування устаткування.
 8. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування, інспекційних машин та інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні і здорові умови праці.
 9. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку виробництва і модернізації устаткування, інспекційних машин, в розслідуванні причин підвищеного зношення, аварій устаткування та інспекційних машин і забезпечує розроблення заходів щодо їх запобігання.
 10. Координує роботу майстрів і служб ремонтної дільниці.
 11. Здійснює підбір працівників, їх розстановку та доцільне використання.
 12. Контролює додержання працівниками правил та норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
 13. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни, проводить виховну роботу в колективі.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник ремонтної дільниці має право:
 1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення ремонтної дільниці та підприємства;
 2. Вимагати від керівництва забезпечення технічними матеріалами, інструментами та необхідною технічною документацією.
 3. _________________________________________________________________.
 4. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник ремонтної дільниці несе відповідальність:
 1. За якість і своєчасність виконання обов’язків, покладених на посадову особу цією інструкцією.
 2. За матеріальну шкоду, яка була нанесена підприємству з власної вини.
 3. За дотримання підлеглими правил техніки безпеки та правил пожежної безпеки.
 4. За своєчасне оформлення звітної документації.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника ремонтного участка (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 48 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник ремонтного участка Резюме начальник ремонтного участка Работа начальник ремонтного участка в Киеве Резюме начальник ремонтного участка в Киеве Работа начальник ремонтного участка в Днепре Резюме начальник ремонтного участка в Днепре Работа начальник ремонтного участка во Львове Резюме начальник ремонтного участка во Львове Работа начальник ремонтного участка в Одессе Резюме начальник ремонтного участка в Одессе Работа начальник ремонтного участка в Харькове Резюме начальник ремонтного участка в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник отдела технического контроля
Должностная инструкция: начальник отдела технологических разработок и внедрения вычислительного центра
Должностная инструкция: начальник отдела топливно-энергетических ресурсов
Должностная инструкция: начальник отдела транспорта
Должностная инструкция: начальник отдела учета
Должностная инструкция: начальник отдела электросвязи
Должностная инструкция: начальник отделения связи
Должностная инструкция: начальник охраны
Должностная инструкция: начальник планово-экономического отдела
Должностная инструкция: начальник производства
Должностная инструкция: начальник производственно-технического отдела
Должностная инструкция: начальник производственного отдела
Должностная инструкция: начальник пункта технического обслуживания автотранспорта
Должностная инструкция: начальник регистрационной службы
Должностная инструкция: начальник режимно-секретного отдела
Должностная инструкция: начальник ремонтного участка
Должностная инструкция: начальник ремонтного цеха
Должностная инструкция: начальник складского хозяйства
Должностная инструкция: начальник службы безопасности
Должностная инструкция: начальник службы инкассации банка
Должностная инструкция: начальник службы охраны
Должностная инструкция: начальник смены
Должностная инструкция: начальник сметно-договорного отдела
Должностная инструкция: начальник сметно-договорного отдела
Должностная инструкция: начальник спасательного поста
Должностная инструкция: начальник таможенно–брокерского отдела
Должностная инструкция: начальник телефонно-телеграфной станции
Должностная инструкция: начальник технического отдела
Должностная инструкция: начальник транспортной мастерской
Должностная инструкция: начальник транспортной службы
Должностная инструкция: начальник транспортной службы предприятия
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу