Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник отдела снабжения». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Топ-менеджеры».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник отдела снабжения на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Топ-менеджеры». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник отдела снабжения (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ПОСТАЧАННЯ


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність Начальника відділу постачання.
 2. Начальник відділу постачання є основним організатором стратегії Підприємства в області постачання.
 3. Підбирається з числа кваліфікованих фахівців, що володіють високим рівнем організаторських здібностей і мають стаж роботи на аналогічній посаді не менше 3-х років.
 4. Призначається на посаду та звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку, наказом директора підприємства.
 5. Основним завданням начальника відділу постачання є забезпечення компанії усіма необхідними для її діяльності матеріальними ресурсами.
 6. Підпорядковується безпосередньо Заступнику директора з постачань.
 7. В роботі керується:
  - методичним та іншими керівними матеріалами в області організаціями закупівель чинним митним законодавством;
  - даною посадовою інструкцією;
  - положеннями, що регламентують внутрішньофірмові відносини;
  - вказівками Начальника відділу логістики.
 8. Основними показниками ефективності роботи є;
  - Організація безперебійного постачання;
  - Зменшення собівартості закуповуваного товарів, сировини та обладнання;
  - Дотримання затвердженого кошторису витрат;
  - Вдосконалення роботи відділу, розробка і впровадження нових систем, спрямованих на підвищення ефективності використання коштів;
  - Підвищення рентабельності.
 9. У період тимчасової відсутності Начальника відділу постачання його обов'язки покладаються на _______________.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює організацію процесу забезпечення сировиною, матеріалами, товарами, інструментом, спецодягом, господарським інвентарем та т.д.
 2. Контролює правильність і своєчасність виконання поставлених завдань співробітниками відділу.
 3. Керує розробкою проектів перспективних і річних планів матеріально-технічного забезпечення.
 4. Стежить за станом запасів сировини і товарів, вживає заходів для їх мінімізації.
 5. Виконує роботи, пов'язані з підготовкою претензій до постачальників.
 6. Керує роботою:
  - з техніко-економічного аналізу в галузі матеріально-технічного постачання;
  - з розробки стандартів підприємства з матеріально-технічного забезпечення;
  - щодо підвищення якості продукції, що випускається.
 7. Бере участь в узгодженні умов і укладанні договорів поставок з матеріально-технічного забезпечення підприємства, вживає заходів з розширення прямих зв'язків з постачальниками.
 8. Здійснює організацію оперативного обліку постачальницьких операцій.
 9. Своєчасно складає і подає на погодження кошторис витрат по закупівлях у відповідності до чинного «Положення про планування».
 10. Контролює дотримання норм розрахунків по відділу, відповідно до затвердженого кошторису.
 11. Своєчасно і в повному обсязі складає і передає до бухгалтерії необхідні звіти.
 12. Контролює своєчасність здачі звітів в бухгалтерію співробітниками відділу.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник відділу постачання має право:
 1. Давати підлеглим йому співробітникам і службам доручення, завдання по колу питань, що входять в його функціональні обов'язки.
 2. Вимагати від керівників усіх підрозділів надання необхідних матеріалів, звітів, інформації для планування та організації планової роботи відділу постачання.
 3. Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, пов'язані з питаннями його діяльності, діяльності підпорядкованих йому служб і підрозділів.
 4. Виступати від імені Підприємства в інших організаціях та установах з питань, що відносяться до компетенції відділу.
 5. Вносити пропозиції щодо вибору та розстановки персоналу, відповідального за закупівлі.
 6. Проводити наради з обговорення питань, що входять у компетенцію відділу.
 7. Видавати розпорядження по відділу про заохочення працівників, які відзначилися в роботі, і про накладення стягнень на працівників відділу, які порушили трудову дисципліну і посадові обов'язки відповідно до «Положення про мотивацію».
 8. Рекомендувати до прийняття на роботу і звільнення персонал Підприємства.
 9. Подавати пропозиції з удосконалення своєї роботи.
 10. Приймати участь в розробці стратегії та цінової політики Підприємства у галузі постачань.
 11. Координувати взаємодію відділу з іншими підрозділами Підприємства відповідно до розроблених та затверджених технологічних системам.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник відділу постачання несе відповідальність за:
 1. Результати і ефективність виробничої діяльності підприємства.
 2. Незабезпечення виконання своїх функціональних обов'язків та обов'язків підпорядкованих йому служб підприємства з питань виробничої діяльності.
 3. Недостовірну інформацію про стан виконання виробничих завдань підлеглими службами.
 4. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень заступника директора з постачань.
 5. Невжиття заходів по припиненню виявлених порушень правил техніки безпеки, протипожежних та інших правил, що створюють загрозу нормальній (безпечній) діяльності підприємства, його працівникам.
 6. Незабезпечення дотримання трудової і виконавської дисципліни працівниками підлеглих служб та персоналом, що знаходиться в його підпорядкуванні.
 7. Порушення внутрішнього розпорядку підприємства.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника отдела снабжения (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник отдела снабжения Резюме начальник отдела снабжения Работа начальник отдела снабжения в Киеве Резюме начальник отдела снабжения в Киеве Работа начальник отдела снабжения в Днепре Резюме начальник отдела снабжения в Днепре Работа начальник отдела снабжения во Львове Резюме начальник отдела снабжения во Львове Работа начальник отдела снабжения в Одессе Резюме начальник отдела снабжения в Одессе Работа начальник отдела снабжения в Харькове Резюме начальник отдела снабжения в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник отдела по коммерческой работе
Должностная инструкция: начальник отдела по патентной работе
Должностная инструкция: начальник отдела по работе с магазинами
Должностная инструкция: начальник отдела по связям с общественностью
Должностная инструкция: начальник отдела подготовки кадров
Должностная инструкция: начальник отдела подсобного сельского хозяйства
Должностная инструкция: начальник отдела подсобного сельского хозяйства
Должностная инструкция: начальник отдела почтовой связи
Должностная инструкция: начальник отдела продаж
Должностная инструкция: начальник отдела производства рекламы
Должностная инструкция: начальник отдела розничной торговли
Должностная инструкция: начальник отдела сбора выручки
Должностная инструкция: начальник отдела сбыта
Должностная инструкция: начальник отдела сбыта
Должностная инструкция: начальник отдела снабжения
Должностная инструкция: начальник отдела снабжения
Должностная инструкция: начальник отдела социального развития
Должностная инструкция: начальник отдела социального развития
Должностная инструкция: начальник отдела тестирования
Должностная инструкция: начальник отдела технического контроля
Должностная инструкция: начальник отдела технологических разработок и внедрения вычислительного центра
Должностная инструкция: начальник отдела топливно-энергетических ресурсов
Должностная инструкция: начальник отдела транспорта
Должностная инструкция: начальник отдела учета
Должностная инструкция: начальник отдела электросвязи
Должностная инструкция: начальник отделения связи
Должностная инструкция: начальник охраны
Должностная инструкция: начальник планово-экономического отдела
Должностная инструкция: начальник производства
Должностная инструкция: начальник производственно-технического отдела
Должностная инструкция: начальник производственного отдела
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу