Укр | Рус


Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник отдела снабжения». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Топ-менеджеры».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник отдела снабжения на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Топ-менеджеры». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник отдела снабжения (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ПОСТАЧАННЯ


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність Начальника відділу постачання.
 2. Начальник відділу постачання є основним організатором стратегії Підприємства в області постачання.
 3. Підбирається з числа кваліфікованих фахівців, що володіють високим рівнем організаторських здібностей і мають стаж роботи на аналогічній посаді не менше 3-х років.
 4. Призначається на посаду та звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку, наказом директора підприємства.
 5. Основним завданням начальника відділу постачання є забезпечення компанії усіма необхідними для її діяльності матеріальними ресурсами.
 6. Підпорядковується безпосередньо Заступнику директора з постачань.
 7. В роботі керується:
  - методичним та іншими керівними матеріалами в області організаціями закупівель чинним митним законодавством;
  - даною посадовою інструкцією;
  - положеннями, що регламентують внутрішньофірмові відносини;
  - вказівками Начальника відділу логістики.
 8. Основними показниками ефективності роботи є;
  - Організація безперебійного постачання;
  - Зменшення собівартості закуповуваного товарів, сировини та обладнання;
  - Дотримання затвердженого кошторису витрат;
  - Вдосконалення роботи відділу, розробка і впровадження нових систем, спрямованих на підвищення ефективності використання коштів;
  - Підвищення рентабельності.
 9. У період тимчасової відсутності Начальника відділу постачання його обов'язки покладаються на _______________.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює організацію процесу забезпечення сировиною, матеріалами, товарами, інструментом, спецодягом, господарським інвентарем та т.д.
 2. Контролює правильність і своєчасність виконання поставлених завдань співробітниками відділу.
 3. Керує розробкою проектів перспективних і річних планів матеріально-технічного забезпечення.
 4. Стежить за станом запасів сировини і товарів, вживає заходів для їх мінімізації.
 5. Виконує роботи, пов'язані з підготовкою претензій до постачальників.
 6. Керує роботою:
  - з техніко-економічного аналізу в галузі матеріально-технічного постачання;
  - з розробки стандартів підприємства з матеріально-технічного забезпечення;
  - щодо підвищення якості продукції, що випускається.
 7. Бере участь в узгодженні умов і укладанні договорів поставок з матеріально-технічного забезпечення підприємства, вживає заходів з розширення прямих зв'язків з постачальниками.
 8. Здійснює організацію оперативного обліку постачальницьких операцій.
 9. Своєчасно складає і подає на погодження кошторис витрат по закупівлях у відповідності до чинного «Положення про планування».
 10. Контролює дотримання норм розрахунків по відділу, відповідно до затвердженого кошторису.
 11. Своєчасно і в повному обсязі складає і передає до бухгалтерії необхідні звіти.
 12. Контролює своєчасність здачі звітів в бухгалтерію співробітниками відділу.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник відділу постачання має право:
 1. Давати підлеглим йому співробітникам і службам доручення, завдання по колу питань, що входять в його функціональні обов'язки.
 2. Вимагати від керівників усіх підрозділів надання необхідних матеріалів, звітів, інформації для планування та організації планової роботи відділу постачання.
 3. Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, пов'язані з питаннями його діяльності, діяльності підпорядкованих йому служб і підрозділів.
 4. Виступати від імені Підприємства в інших організаціях та установах з питань, що відносяться до компетенції відділу.
 5. Вносити пропозиції щодо вибору та розстановки персоналу, відповідального за закупівлі.
 6. Проводити наради з обговорення питань, що входять у компетенцію відділу.
 7. Видавати розпорядження по відділу про заохочення працівників, які відзначилися в роботі, і про накладення стягнень на працівників відділу, які порушили трудову дисципліну і посадові обов'язки відповідно до «Положення про мотивацію».
 8. Рекомендувати до прийняття на роботу і звільнення персонал Підприємства.
 9. Подавати пропозиції з удосконалення своєї роботи.
 10. Приймати участь в розробці стратегії та цінової політики Підприємства у галузі постачань.
 11. Координувати взаємодію відділу з іншими підрозділами Підприємства відповідно до розроблених та затверджених технологічних системам.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник відділу постачання несе відповідальність за:
 1. Результати і ефективність виробничої діяльності підприємства.
 2. Незабезпечення виконання своїх функціональних обов'язків та обов'язків підпорядкованих йому служб підприємства з питань виробничої діяльності.
 3. Недостовірну інформацію про стан виконання виробничих завдань підлеглими службами.
 4. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень заступника директора з постачань.
 5. Невжиття заходів по припиненню виявлених порушень правил техніки безпеки, протипожежних та інших правил, що створюють загрозу нормальній (безпечній) діяльності підприємства, його працівникам.
 6. Незабезпечення дотримання трудової і виконавської дисципліни працівниками підлеглих служб та персоналом, що знаходиться в його підпорядкуванні.
 7. Порушення внутрішнього розпорядку підприємства.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника отдела снабжения (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник отдела снабжения Резюме начальник отдела снабжения Работа начальник отдела снабжения в Киеве Резюме начальник отдела снабжения в Киеве Работа начальник отдела снабжения в Днепре Резюме начальник отдела снабжения в Днепре Работа начальник отдела снабжения во Львове Резюме начальник отдела снабжения во Львове Работа начальник отдела снабжения в Одессе Резюме начальник отдела снабжения в Одессе Работа начальник отдела снабжения в Харькове Резюме начальник отдела снабжения в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове

Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник отдела по коммерческой работе
Должностная инструкция: начальник отдела по патентной работе
Должностная инструкция: начальник отдела по работе с магазинами
Должностная инструкция: начальник отдела по связям с общественностью
Должностная инструкция: начальник отдела подготовки кадров
Должностная инструкция: начальник отдела подсобного сельского хозяйства
Должностная инструкция: начальник отдела подсобного сельского хозяйства
Должностная инструкция: начальник отдела почтовой связи
Должностная инструкция: начальник отдела продаж
Должностная инструкция: начальник отдела производства рекламы
Должностная инструкция: начальник отдела розничной торговли
Должностная инструкция: начальник отдела сбора выручки
Должностная инструкция: начальник отдела сбыта
Должностная инструкция: начальник отдела сбыта
Должностная инструкция: начальник отдела снабжения
Должностная инструкция: начальник отдела снабжения
Должностная инструкция: начальник отдела социального развития
Должностная инструкция: начальник отдела социального развития
Должностная инструкция: начальник отдела тестирования
Должностная инструкция: начальник отдела технического контроля
Должностная инструкция: начальник отдела технологических разработок и внедрения вычислительного центра
Должностная инструкция: начальник отдела топливно-энергетических ресурсов
Должностная инструкция: начальник отдела транспорта
Должностная инструкция: начальник отдела учета
Должностная инструкция: начальник отдела электросвязи
Должностная инструкция: начальник отделения связи
Должностная инструкция: начальник охраны
Должностная инструкция: начальник планово-экономического отдела
Должностная инструкция: начальник производства
Должностная инструкция: начальник производственно-технического отдела
Должностная инструкция: начальник производственного отдела
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу