Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник цеха (участка)». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Топ-менеджеры».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник цеха (участка) на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Топ-менеджеры». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник цеха (участка) (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХУ (ДІЛЯНКИ)


I. Загальні положення
 1. Начальник цеху (ділянки) безпосередньо підпорядкований _________________.
 2. Начальник цеху (ділянки) виконує вказівки _________________.
 3. Начальник цеху (ділянки) заміщає _________________.
 4. Начальника цеху (ділянки) заміщає _________________.
 5. Начальник цеху (ділянки) призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора підприємства (за погодженням з керівником підрозділу).
 6. Начальник цеху (ділянки) повинен знати:
  - організаційно-розпорядчі документи, нормативні та методичні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності цеху;
  - перспективи технічного розвитку підприємства і цеху;
  - технічні вимоги до продукції цеху (дільниці), технологію її виробництва;
  - обладнання цеху та правила його технічної експлуатації;
  - порядок і методи техніко-економічного та поточного виробничого планування;
  - форми і методи виробничо-господарської діяльності цеху (ділянки);
  - чинні положення з оплати праці та форми матеріального стимулювання;
  - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід в області виробництва аналогічної продукції;
  - основи економіки, організації праці, виробництва і управління;
  - основи трудового законодавства;
  - правила і норми охорони праці.
 7. На посаду начальника цеху призначається особа, яка має вищу професійну (технічну) освіту і стаж роботи за фахом на інженерно-технічних посадах не менше 3 років, або середню професійну (технічну) освіту і стаж роботи за фахом на інженерно-технічних посадах не менше 5 років.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху (ділянки).
 2. Забезпечує виконання виробничих завдань, ритмічний випуск продукції високої якості, ефективне використання основних і оборотних коштів.
 3. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку і підвищення якості виробів, економії всіх видів ресурсів, впровадження прогресивних форм організації праці, атестації та раціоналізації робочих місць, використання резервів підвищення продуктивності праці та зниження витрат виробництва.
 4. Організовує поточне виробниче планування, облік, складання та своєчасне подання звітності про виробничу діяльність цеху (дільниці), роботу з впровадження нових форм господарювання, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати і матеріального стимулювання, узагальнення та поширення передових прийомів і методів праці, вивченню та впровадженню передового вітчизняного та зарубіжного досвіду конструювання і технології виробництва аналогічної продукції, розвитку раціоналізації та винахідництва.
 5. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні і здорові умови праці, а також своєчасне надання працюючим пільг за умовами праці.
 6. Координує роботу майстрів і цехових служб.
 7. Здійснює підбір кадрів робітників і службовців, їх розстановку та доцільне використання.
 8. Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці і техніки безпеки, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
 9. Представляє пропозиції про заохочення працівників, накладення дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, застосуванні при необхідності заходів матеріального впливу.
 10. Організовує роботу з підвищення кваліфікації робітників і службовців цеху, проводить виховну роботу в колективі.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник цеху (ділянки) має право:
 1. Давати підлеглим йому співробітникам і службам доручення, завдання по колу питань, що входять в його функціональні обов'язки.
 2. Контролювати виконання виробничих завдань, своєчасне виконання окремих доручень підлеглими йому службами та підрозділами.
 3. Запитувати і отримувати необхідні матеріали і документи, пов'язані з питань своєї діяльності та діяльності підпорядкованих йому служб і підрозділів.
 4. Взаємодіяти з іншими підприємствами, організаціями та установами з виробничих та інших питань, що входять в його функціональні обов'язки.
 5. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 6. Подавати на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з передбаченими цією інструкцією обов'язками.
 7. Виносити на розгляд керівника пропозиції про призначення, переведення та звільнення з займаних посад працівників підлеглого підрозділу, пропозиції щодо заохочення працівників, накладення стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.
 8. Доповідати керівнику про всі виявлені порушення і недоліки в зв'язку з виконуваною роботою.
 9. Спілкуватися з представниками преси, передавати службову інформацію в інші організації як співробітник підприємства:
  - тільки з дозволу безпосереднього керівника;
  - в рамках виконуваних функцій за посадою;
  - з усіх питань, що належать до сфери діяльності на підприємстві.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник цеху (ділянки) несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією - в межах, визначених трудовим законодавством України.
 2. Порушення правил і положень, що регламентують діяльність підприємства.
 3. При переході на іншу роботу або звільнення з посади Начальник цеху (ділянки) відповідальний за належну і своєчасну здачу справ особі, що вступає в дану посаду, а в разі відсутності такого, особі, яка його замінює або безпосередньо своєму керівникові.
 4. Правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 5. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством України.
 6. Недотримання діючих інструкцій, наказів і розпоряджень по збереженню комерційної таємниці та конфіденційної інформації.
 7. Невиконання правил внутрішнього розпорядку, правил ТБ та протипожежної безпеки.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника цеха (участка) (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 10 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник цеха (участка) Резюме начальник цеха (участка) Работа начальник цеха (участка) в Киеве Резюме начальник цеха (участка) в Киеве Работа начальник цеха (участка) в Днепре Резюме начальник цеха (участка) в Днепре Работа начальник цеха (участка) во Львове Резюме начальник цеха (участка) во Львове Работа начальник цеха (участка) в Одессе Резюме начальник цеха (участка) в Одессе Работа начальник цеха (участка) в Харькове Резюме начальник цеха (участка) в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник технического отдела
Должностная инструкция: начальник транспортной мастерской
Должностная инструкция: начальник транспортной службы
Должностная инструкция: начальник транспортной службы предприятия
Должностная инструкция: начальник узла связи
Должностная инструкция: начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления
Должностная инструкция: начальник управления капитального строительства
Должностная инструкция: начальник учебного отдела
Должностная инструкция: начальник финансового отдела
Должностная инструкция: начальник финансового отдела
Должностная инструкция: начальник химической лаборатории
Должностная инструкция: начальник хозяйственного отдела
Должностная инструкция: начальник центра обслуживания потребителей и продажи услуг
Должностная инструкция: начальник центра электросвязи
Должностная инструкция: начальник цеха (участка)
Должностная инструкция: начальник цеха (участка)
Должностная инструкция: начальник цеха электросвязи
Должностная инструкция: начальник электротехнической лаборатории
Должностная инструкция: начальник юридического отдела
Должностная инструкция: начальник юридического отдела
Должностная инструкция: носильщик
Должностная инструкция: ночной сторож детского сада
Должностная инструкция: няня
Должностная инструкция: няня
Должностная инструкция: няня
Должностная инструкция: нагревальщик (сварщик) металла 1-го разряда
Должностная инструкция: нагревальщик (сварщик) металла 2-го разряда
Должностная инструкция: нагревальщик (сварщик) металла 3-го разряда
Должностная инструкция: нагревальщик (сварщик) металла 4-го разряда
Должностная инструкция: нагревальщик (сварщик) металла 5-го разряда
Должностная инструкция: наладчик автоматических линий 4-го разряда
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу