Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник цеха электросвязи». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Телекоммуникации».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник цеха электросвязи на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Телекоммуникации». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник цеха электросвязи (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХУ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ


I. Загальні положення
 1. Начальник цеху електрозв’язку безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Начальник цеху електрозв’язку виконує вказівки _______________.
 3. Начальник цеху електрозв’язку заміняє _______________.
 4. Начальника цеху електрозв’язку заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази органів управління;
  - методичні, нормативні та інші документи, які стосуються діяльності цеху;
  - положення та інструкції з технічної експлуатації засобів електрозв’язку та проводового мовлення;
  - перспективи розвитку цеху та філіалу;
  - технічну документацію на апаратуру та обладнання, порядок приймання до експлуатації нового і після капітального ремонту обладнання електрозв’язку;
  - інструкції про порядок дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;
  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління, чинні положення про оплату праці, основи трудового законодавства;
  - основи менеджменту й маркетингу, комерційної діяльності та податкової справи;
  - Закон України “Про зв’язок”;
  - Положення про філіал;
  - Статут про дисципліну працівників зв’язку;
  - Закон України “Про захист прав споживачів”;
  - Закон України “Про звернення громадян”;
  - Закон України “Про охорону праці”.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
  - Стаж роботи за професійним спрямуванням — не менше 2 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керує виробничо-господарською діяльністю цеху.
 2. Забезпечує виконання планово-економічних показників і завдань цеху.
 3. Забезпечує безперебійну та якісну роботу апаратури, трактів, каналів, лінійних споруд електрозв’язку і проводового мовлення цеху відповідно до існуючих норм і правил.
 4. Бере участь у розробленні планових завдань та відповідає за їх виконання.
 5. Організовує роботу з підготовки пропозицій до планів перспективного і поточного розвитку мереж електрозв’язку і проводового мовлення.
 6. Упроваджує спільно з іншими підрозділами нове обладнання.
 7. Забезпечує виконання завдань оперативно-технічного управління відповідно до вимог системи оперативно-технічного управління (СОТУ).
 8. Відповідає за складання технічних паспортів та за своєчасне внесення до них відповідних змін.
 9. Контролює технічний стан засобів електрозв’язку та проводового мовлення, керуючись правилами технічної експлуатації.
 10. Забезпечує виконання планів поточного та капітального ремонтів засобів електрозв’язку та проводового мовлення відповідно до вимог правил технічної експлуатації, охорони праці, протипожежної безпеки.
 11. Упроваджує необхідні заходи, спрямовані на запобігання аваріям та пошкодженням засобів електрозв’язку та проводового мовлення, у разі виникнення аварій та пошкоджень вживає заходів, спрямованих на їх усунення в контрольні строки.
 12. Забезпечує готовність технічних засобів до роботи в особливих та надзвичайних умовах праці, вживає оперативних заходів в разі пошкодження засобів електрозв’язку та виникнення надзвичайних ситуацій.
 13. Відповідає за організацію взаємодії з відомчими підприємствами електрозв’язку згідно із чинними документами.
 14. Організовує проведення технічного нагляду за будівництвом об’єктів.
 15. Здійснює своєчасне замовлення інструменту, матеріалів, комплектуючих, необхідних для виконання планових робіт.
 16. Виконує роботи з удосконалення організації і технології виробничої діяльності цеху, впроваджує заходи, спрямовані на поліпшення якості праці, економії всіх видів ресурсів, збільшення ефективності використання обладнання.
 17. Організовує облік, складання та своєчасне подання звітності про виробничу діяльність цеху.
 18. Вивчає і впроваджує передові методи технічної експлуатації засобів електрозв’язку.
 19. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва.
 20. Організовує технічне навчання персоналу цеху.
 21. Забезпечує підвищення технічної кваліфікації персоналу та атестацію робочих місць.
 22. Координує роботу підрозділів цеху та організовує взаємодію між підрозділами з технічної експлуатації і підрозділами з обслуговування споживачів і продажу послуг та з іншими підрозділами центру.
 23. Забезпечує повне та якісне задоволення потреб споживачів у традиційних видах послуг електрозв’язку і у впровадженні нових послуг електрозв’язку на базі нової техніки та технології.
 24. Забезпечує організацію технологічного процесу з надання послуг електрозв’язку.
 25. Забезпечує контроль за зведенням або зміною тарифів на послуги електрозв’язку.
 26. Забезпечує організацію і своєчасне проведення розрахунків за надані послуги електрозв’язку.
 27. Організовує розроблення і впровадження заходів для своєчасного надходження коштів за надані послуги електрозв’язку.
 28. Взаємодіє з операторами зв’язку різних форм власності у питаннях надання послуг електрозв’язку.
 29. Організовує роботи з проведення економічного аналізу та оцінки результатів виробничо-господарської діяльності цеху.
 30. Забезпечує розгляд скарг на незадовільну роботу засобів електрозв’язку та проводового мовлення, упроваджує заходи з метою усунення причин виникнення скарг.
 31. Керує працівниками цеху.
 32. Здійснює добір кадрів та їх раціональне використання.
 33. Подає керівництву матеріали на підвищення посадових окладів, заохочення кращих працівників цеху та накладання стягнень на порушників.
 34. Забезпечує виконання наказів і вказівок керівництва.
 35. Забезпечує належні умови для високопродуктивної праці.
 36. Упроваджує заходи щодо забезпечення вимог охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього середовища.
 37. Особисто бере участь у ліквідації виробничої ситуації, при якій виникає загроза травматизму і життю працівників та яка наносить шкоду довкіллю.
 38. _________________________________________________________________.
 39. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник цеху електрозв’язку має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник цеху електрозв’язку несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника цеха электросвязи (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 59 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник цеха электросвязи Резюме начальник цеха электросвязи Работа начальник цеха электросвязи в Киеве Резюме начальник цеха электросвязи в Киеве Работа начальник цеха электросвязи в Днепре Резюме начальник цеха электросвязи в Днепре Работа начальник цеха электросвязи во Львове Резюме начальник цеха электросвязи во Львове Работа начальник цеха электросвязи в Одессе Резюме начальник цеха электросвязи в Одессе Работа начальник цеха электросвязи в Харькове Резюме начальник цеха электросвязи в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник транспортной мастерской
Должностная инструкция: начальник транспортной службы
Должностная инструкция: начальник транспортной службы предприятия
Должностная инструкция: начальник узла связи
Должностная инструкция: начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления
Должностная инструкция: начальник управления капитального строительства
Должностная инструкция: начальник учебного отдела
Должностная инструкция: начальник финансового отдела
Должностная инструкция: начальник финансового отдела
Должностная инструкция: начальник химической лаборатории
Должностная инструкция: начальник хозяйственного отдела
Должностная инструкция: начальник центра обслуживания потребителей и продажи услуг
Должностная инструкция: начальник центра электросвязи
Должностная инструкция: начальник цеха (участка)
Должностная инструкция: начальник цеха (участка)
Должностная инструкция: начальник цеха электросвязи
Должностная инструкция: начальник электротехнической лаборатории
Должностная инструкция: начальник юридического отдела
Должностная инструкция: начальник юридического отдела
Должностная инструкция: носильщик
Должностная инструкция: ночной сторож детского сада
Должностная инструкция: няня
Должностная инструкция: няня
Должностная инструкция: няня
Должностная инструкция: нагревальщик (сварщик) металла 1-го разряда
Должностная инструкция: нагревальщик (сварщик) металла 2-го разряда
Должностная инструкция: нагревальщик (сварщик) металла 3-го разряда
Должностная инструкция: нагревальщик (сварщик) металла 4-го разряда
Должностная инструкция: нагревальщик (сварщик) металла 5-го разряда
Должностная инструкция: наладчик автоматических линий 4-го разряда
Должностная инструкция: наладчик автоматических линий 5-го разряда
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу