Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник центра электросвязи». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Телекоммуникации».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник центра электросвязи на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Телекоммуникации». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник центра электросвязи (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРУ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ


I. Загальні положення
 1. Начальник центру електрозв’язку безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Начальник центру електрозв’язку виконує вказівки _______________.
 3. Начальник центру електрозв’язку заміняє _______________.
 4. Начальника центру електрозв’язку заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази органів управління;
  - нормативні, методичні та інші документи, що стосуються виробничої діяльності центру;
  - правила експлуатації та ремонту технічних засобів, які обслуговує центр, технічну документацію;
  - інструкції про порядок дій при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій;
  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства;
  - Правила користування місцевим телефонним зв’язком;
  - Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв’язком;
  - Правила користування телеграфним зв’язком;
  - Правила користування проводовим мовленням;
  - Правила взаємодії місцевих телефонних мереж загального користування з місцевими телефонними мережами відомств та інших власників;
  - нормативні та законодавчі акти з обігу цінних паперів;
  - Закон “Про захист прав споживачів”;
  - Закон України “Про звернення громадян”;
  - порядок укладання господарських договорів;
  - основи менеджменту і маркетингу.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
  - Стаж роботи за професійним спрямуванням — не менше 2 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює керівництво виробничою діяльністю центру.
 2. Діє на підставі чинного законодавства України та Положення про центр.
 3. Організовує технічне обслуговування ліній передачі, апаратури та обладнання, трактів і каналів, споруд кабельних та радіорелейних ліній, засобів проводового мовлення відповідно до правил технічної експлуатації та інших нормативних документів.
 4. Забезпечує ефективне функціонування місцевої мережі електрозв’язку та взаємодію з іншими центрами електрозв’язку.
 5. Забезпечує утримання електричних параметрів ліній, апаратури, обладнання, каналів і трактів у межах існуючих норм.
 6. Бере участь у розробленні перспективних планів розвитку засобів електрозв’язку та проводового мовлення.
 7. Упроваджує нову техніку відповідно до Комплексної програми створення Єдиної національної системи зв’язку України.
 8. Забезпечує проведення планових ремонтів засобів електрозв’язку й проводового мовлення, проведення профілактичних робіт та контрольних вимірювань.
 9. Забезпечує готовність засобів електрозв’язку до роботи в особливих та надзвичайних умовах.
 10. Вживає оперативних заходів у разі пошкодження засобів електрозв’язку та виникнення надзвичайних ситуацій.
 11. Організовує своєчасне забезпечення виробничих підрозділів експлуатаційними матеріалами, запасними частинами, засобами малої механізації та іншим.
 12. Забезпечує створення інформаційної бази даних для автоматизованого розв’язання завдань оперативно-технічного управління.
 13. Забезпечує своєчасне освоєння нових потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання.
 14. Здійснює контроль за технічним станом і роботою телефонних мереж інших операторів, які мають вихід на мережу зв’язку загального користування згідно із чинними правилами.
 15. Забезпечує дотримання затверджених правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативів та інших документів, що діють у галузі зв’язку.
 16. Розробляє і впроваджує заходи для вдосконалення організації і технології виробничого процесу, поліпшення якості роботи засобів електрозв’язку, для економії всіх видів ресурсів.
 17. Бере участь в експертизах проектів на будівництво та реконструкцію кабельних і радіорелейних ліній, трактів, станцій і вузлів.
 18. Організовує залучення коштів для розвитку мереж місцевого телефонного зв’язку згідно із чинним законодавством.
 19. Здійснює керівництво розробленням планів профілактичних робіт.
 20. Узгоджує позапланові ремонтні роботи.
 21. Організовує метрологічне забезпечення центру.
 22. Організовує роботу центру та взаємодію його підрозділів для якісного, своєчасного й повного задоволення потреб споживачів у послугах електрозв’язку на підпорядкованій центру території.
 23. Організовує роботу з проведення розрахунків із споживачами та іншими операторами за послуги електрозв’язку.
 24. Забезпечує систематичний контроль за правильністю тарифікації послуг, за надходженням і оприбуткуванням доходів та за станом дебіторської заборгованості.
 25. Керує роботами з проведення маркетингових досліджень, аналізу та оцінки існуючого та прогнозованого попиту на нові послуги електрозв’язку.
 26. Забезпечує проведення за дорученням філіалу рекламно-інформаційних заходів популяризації всіх видів послуг електрозв’язку.
 27. Організовує роботу із цінними паперами, координує і контролює роботу щодо обігу цінних паперів.
 28. Організовує роботу сервісної служби центру на основі комплексної автоматизації процесу збору, обліку та обробки інформації.
 29. Упроваджує заходи для збільшення доходів.
 30. Розробляє бізнес-план центру.
 31. Забезпечує на основі кошторисного фінансування виконання плану доходів і витрат.
 32. Організовує ведення бухгалтерського обліку коштів, матеріальних та інших цінностей, облік основних засобів виробництва і капіталовкладень.
 33. Забезпечує надання встановлених форм статистичної, бухгалтерської та іншої звітності.
 34. Несе відповідальність за надані дані.
 35. Координує роботу підрозділів центру.
 36. Видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження.
 37. Затверджує плани та звіти підпорядкованих підрозділів.
 38. Своєчасно розглядає скарги на незадовільну роботу центру, упроваджує заходи, спрямовані на усунення причин виникнення скарг.
 39. Упроваджує заходи щодо організації і тарифікації робочих місць.
 40. Встановлює працівникам центру розміри тарифних ставок, посадових окладів, доплат, надбавок і премій відповідно до чинних нормативних документів, затверджених підприємством, і в межах доведеного кошторису.
 41. Забезпечує потреби центру в кадрах відповідних професій.
 42. Приймає на роботу і звільняє з роботи працівників центру.
 43. Забезпечує належні умови для високопродуктивної праці.
 44. _________________________________________________________________.
 45. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник центру електрозв’язку має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник центру електрозв’язку несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника центра электросвязи (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 61 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник центра электросвязи Резюме начальник центра электросвязи Работа начальник центра электросвязи в Киеве Резюме начальник центра электросвязи в Киеве Работа начальник центра электросвязи в Днепре Резюме начальник центра электросвязи в Днепре Работа начальник центра электросвязи во Львове Резюме начальник центра электросвязи во Львове Работа начальник центра электросвязи в Одессе Резюме начальник центра электросвязи в Одессе Работа начальник центра электросвязи в Харькове Резюме начальник центра электросвязи в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник таможенно–брокерского отдела
Должностная инструкция: начальник телефонно-телеграфной станции
Должностная инструкция: начальник технического отдела
Должностная инструкция: начальник транспортной мастерской
Должностная инструкция: начальник транспортной службы
Должностная инструкция: начальник транспортной службы предприятия
Должностная инструкция: начальник узла связи
Должностная инструкция: начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления
Должностная инструкция: начальник управления капитального строительства
Должностная инструкция: начальник учебного отдела
Должностная инструкция: начальник финансового отдела
Должностная инструкция: начальник финансового отдела
Должностная инструкция: начальник химической лаборатории
Должностная инструкция: начальник хозяйственного отдела
Должностная инструкция: начальник центра обслуживания потребителей и продажи услуг
Должностная инструкция: начальник центра электросвязи
Должностная инструкция: начальник цеха (участка)
Должностная инструкция: начальник цеха (участка)
Должностная инструкция: начальник цеха электросвязи
Должностная инструкция: начальник электротехнической лаборатории
Должностная инструкция: начальник юридического отдела
Должностная инструкция: начальник юридического отдела
Должностная инструкция: носильщик
Должностная инструкция: ночной сторож детского сада
Должностная инструкция: няня
Должностная инструкция: няня
Должностная инструкция: няня
Должностная инструкция: нагревальщик (сварщик) металла 1-го разряда
Должностная инструкция: нагревальщик (сварщик) металла 2-го разряда
Должностная инструкция: нагревальщик (сварщик) металла 3-го разряда
Должностная инструкция: нагревальщик (сварщик) металла 4-го разряда
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу