Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Топ-менеджеры».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Топ-менеджеры». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ У СКЛАДІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛУ У СКЛАДІ УПРАВЛІННЯ


I. Загальні положення
 1. Начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління виконує вказівки _______________.
 3. Начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління заміняє _______________.
 4. Начальника управління у складі головного управління, відділу у складі управління заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - Конституцію України;
  - акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади;
  - Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим та обласних державних адміністрацій, які прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер економіки, практику застосування чинного законодавства;
  - основи державного управління та економіки;
  - основи права та ринку праці;
  - форми та методи роботи із засобами масової інформації;
  - правила ділового етикету;
  - правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
  - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби;
  - державну мову на рівні ділового спілкування та застосування.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
  - Стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.
  - Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює керівництво діяльністю управління у складі головного управління, відділу у складі управління, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.
 2. Забезпечує виконання покладених на управління у складі головного управління, відділ у складі управління завдань щодо реалізації державної політики у сфері, дорученій управлінню, відділу.
 3. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління у складі головного управління, відділу у складі управління, керівників його структурних підрозділів, погоджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників управління у складі головного управління, відділу у складі управління.
 4. Готує у межах своєї компетенції відповідні розпорядження, організує та контролює їх виконання.
 5. Забезпечує узагальнення соціально-економічної інформації з питань, що належать до компетенції управління у складі головного управління, відділу у складі управління.
 6. Організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на управління у складі головного управління, відділ у складі управління, розробку проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку території тощо.
 7. Готує пропозиції, спрямовані на поглиблення економічних реформ з питань, що належать до діяльності управління у складі головного управління, відділу у складі управління.
 8. Регулює роботу управління у складі головного управління, відділу у складі управління щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності управління, відділу.
 9. Контролює у межах своєї компетенції дотримання на підприємствах та організаціях чинного законодавства, рішень місцевої державної адміністрації, спрямованих на розвиток відповідних сфер економіки на даній території, аналізує стан та вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.
 10. Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні покладених на управління, відділ завдань, керуючись чинним законодавством.
 11. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками управління у складі головного управління, відділу у складі управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності управління у складі головного управління, відділу у складі управління, а також готує за ними проекти відповідних рішень.
 12. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи управління у складі головного управління, відділу у складі управління.
 13. Подає пропозиції керівництву головного управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління у складі головного управління, відділу у складі управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.
 14. Забезпечує дотримання працівниками управління у складі головного управління, відділу у складі управління правил внутрішнього трудового розпорядку, організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством.
 15. Організовує роботу з документами, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни.
 16. Забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.
 17. _________________________________________________________________.
 18. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління має право:
 1. За дорученням представляти управління у складі головного управління, відділ у складі управління у структурних підрозділах інших органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції.
 2. Організовувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень.
 3. У встановленому порядку готувати запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності управління у складі головного управління, відділу у складі управління.
 4. Здійснювати перевірку органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень.
 5. Залучати фахівців інших структурних підрозділів органу виконавчої влади, підвідомчих підприємств та організацій, за згодою їх керівників, для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 6. Розглядати скарги, заяви, листи та звернення громадян, готувати відповіді на них.
 7. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління у складі головного управління, відділу у складі управління та місцевої адміністрації в цілому.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник управління у складі головного управління, відділу у складі управління несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника управления в составе главного управления, отдела в составе управления (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 58 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления Резюме начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления Работа начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления в Киеве Резюме начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления в Киеве Работа начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления в Днепре Резюме начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления в Днепре Работа начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления во Львове Резюме начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления во Львове Работа начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления в Одессе Резюме начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления в Одессе Работа начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления в Харькове Резюме начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник складского хозяйства
Должностная инструкция: начальник службы безопасности
Должностная инструкция: начальник службы инкассации банка
Должностная инструкция: начальник службы охраны
Должностная инструкция: начальник смены
Должностная инструкция: начальник сметно-договорного отдела
Должностная инструкция: начальник сметно-договорного отдела
Должностная инструкция: начальник спасательного поста
Должностная инструкция: начальник таможенно–брокерского отдела
Должностная инструкция: начальник телефонно-телеграфной станции
Должностная инструкция: начальник технического отдела
Должностная инструкция: начальник транспортной мастерской
Должностная инструкция: начальник транспортной службы
Должностная инструкция: начальник транспортной службы предприятия
Должностная инструкция: начальник узла связи
Должностная инструкция: начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления
Должностная инструкция: начальник управления капитального строительства
Должностная инструкция: начальник учебного отдела
Должностная инструкция: начальник финансового отдела
Должностная инструкция: начальник финансового отдела
Должностная инструкция: начальник химической лаборатории
Должностная инструкция: начальник хозяйственного отдела
Должностная инструкция: начальник центра обслуживания потребителей и продажи услуг
Должностная инструкция: начальник центра электросвязи
Должностная инструкция: начальник цеха (участка)
Должностная инструкция: начальник цеха (участка)
Должностная инструкция: начальник цеха электросвязи
Должностная инструкция: начальник электротехнической лаборатории
Должностная инструкция: начальник юридического отдела
Должностная инструкция: начальник юридического отдела
Должностная инструкция: носильщик
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу