Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник химической лаборатории». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник химической лаборатории на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник химической лаборатории (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА (ЗАВІДУВАЧА) ХІМІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ


I. Загальні положення
 1. Начальник (завідувач) хімічної лабораторії безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Начальник (завідувач) хімічної лабораторії виконує вказівки _______________.
 3. Начальник (завідувач) хімічної лабораторії заміняє _______________.
 4. Начальника (завідувача) хімічної лабораторії заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
  - методичні, нормативні та інші керівні матеріали стосовно діяльності лабораторії;
  - перспективи технічного розвитку підприємства;
  - технологію виробництва теплоенергетичної продукції;
  - обладнання лабораторії, правила його експлуатації;
  - технічні вимоги до хімічних реактивів, сировини, матеріалів;
  - стандарти і технічні умови;
  - порядок оформлення технічної документації;
  - організацію і методи досліджень;
  - порядок складання звітності;
  - досвід передових підприємств теплоенергетики;
  - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
  - основи трудового законодавства;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст).
  - Післядипломна освіта в галузі управління.
  - Стаж роботи за професією: для магістра — не менше 2 років, для спеціаліста — не менше 3 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює поточне і перспективне планування роботи лабораторії.
 2. Забезпечує безаварійну роботу котлоагрегатів шляхом постійного контролю за якістю води, який здійснює персонал хімлабораторії та структурних підрозділів протягом усього технологічного циклу — від котельних установок до споживача.
 3. Здійснює методичне керівництво персоналом теплових районів під час проведення хімічних аналізів теплоносія.
 4. Забезпечує уточнений контроль водно-хімічного режиму за якістю теплоносія, живильної та підживлювальної води.
 5. Оцінює стан внутрішніх поверхонь котлів, теплофікаційного обладнання, підігрівачів, баків і трубопроводів шляхом огляду їх під час ремонтів.
 6. Визначає кількість і місцезнаходження відкладів та корозійних пошкоджень.
 7. Бере участь у проведенні теплохімічних випробувань устаткування, складає акти про стан устаткування.
 8. Контролює проведення персоналом теплових районів водно-хімічних промивань котлів, підігрівачів та іншого устаткування.
 9. Здійснює вибіркове приймання внутрішніх поверхонь після їх механічного або хімічного чищення.
 10. Бере участь в аналізі усіх випадків пошкодження устаткування, пов’язаних з водно-хімічним режимом, та в розробленні заходів для їх запобігання.
 11. Періодично перевіряє справність лабораторних приладів та організовує їх перевірку метрологічним органом.
 12. Організовує і контролює ведення технічної документації з кожного виду виконуваних робіт.
 13. Навчає та інструктує персонал лабораторії та теплових районів щодо правил відбору та аналізу проб і безпечного ведення робіт під час аналізів.
 14. Щороку розраховує потребу солі, сульфовугілля та оформлює заявки на їх придбання, організовує вхідний контроль у разі їх придбанні.
 15. Забезпечує лабораторії котелень необхідними реактивами, хімічним посудом та обладнанням.
 16. Щороку проводить атестацію апаратників ХВО, затверджує їх допуск до самостійної роботи.
 17. Бере участь у підготовці та видачі технічних умов для будівництва нових і реконструкції старих об’єктів теплопостачання, погоджує проекти, бере участь у роботі технічної ради з питань водопідготовки.
 18. Разом з виробничими службами підприємства здійснює технічний нагляд за будівництвом нових об’єктів теплопостачання, налагодженням нового і введеного після капітального ремонту обладнання хімводопідготовки.
 19. Контролює вжиття заходів з економного витрачання харчової солі, сульфовугілля, електроенергії та води.
 20. Наглядає за додержанням працівниками правил виробничої та трудової дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку, веде облік робочого часу працівників хімічної лабораторії.
 21. Веде облік і своєчасно списує хімреактиви, матеріали та посуд.
 22. Забезпечує справність і безпечний стан обладнання, хімічного посуду, електронагрівальних приладів, місткостей для зберігання і приготування хімічних реактивів.
 23. Організовує та забезпечує безпечне транспортування, зберігання і застосування отрут та вогненебезпечних речовин, знешкодження стічних вод, вентиляційних викидів згідно з чинними нормами.
 24. Забезпечує своєчасну видачу працівникам засобів індивідуального захисту, спецхарчування згідно з існуючими нормами, контролює правильність їх використання.
 25. Розроблює інструкції щодо охорони праці, проводить інструктажі з охорони праці, веде журнали, інструктажі працівників лабораторії і теплових районів.
 26. _________________________________________________________________.
 27. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник (завідувач) хімічної лабораторії має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник (завідувач) хімічної лабораторії несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника (заведующего) химической лаборатории (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 54 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник химической лаборатории Резюме начальник химической лаборатории Работа начальник химической лаборатории в Киеве Резюме начальник химической лаборатории в Киеве Работа начальник химической лаборатории в Днепре Резюме начальник химической лаборатории в Днепре Работа начальник химической лаборатории во Львове Резюме начальник химической лаборатории во Львове Работа начальник химической лаборатории в Одессе Резюме начальник химической лаборатории в Одессе Работа начальник химической лаборатории в Харькове Резюме начальник химической лаборатории в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник сметно-договорного отдела
Должностная инструкция: начальник сметно-договорного отдела
Должностная инструкция: начальник спасательного поста
Должностная инструкция: начальник таможенно–брокерского отдела
Должностная инструкция: начальник телефонно-телеграфной станции
Должностная инструкция: начальник технического отдела
Должностная инструкция: начальник транспортной мастерской
Должностная инструкция: начальник транспортной службы
Должностная инструкция: начальник транспортной службы предприятия
Должностная инструкция: начальник узла связи
Должностная инструкция: начальник управления в составе главного управления, отдела в составе управления
Должностная инструкция: начальник управления капитального строительства
Должностная инструкция: начальник учебного отдела
Должностная инструкция: начальник финансового отдела
Должностная инструкция: начальник финансового отдела
Должностная инструкция: начальник химической лаборатории
Должностная инструкция: начальник хозяйственного отдела
Должностная инструкция: начальник центра обслуживания потребителей и продажи услуг
Должностная инструкция: начальник центра электросвязи
Должностная инструкция: начальник цеха (участка)
Должностная инструкция: начальник цеха (участка)
Должностная инструкция: начальник цеха электросвязи
Должностная инструкция: начальник электротехнической лаборатории
Должностная инструкция: начальник юридического отдела
Должностная инструкция: начальник юридического отдела
Должностная инструкция: носильщик
Должностная инструкция: ночной сторож детского сада
Должностная инструкция: няня
Должностная инструкция: няня
Должностная инструкция: няня
Должностная инструкция: нагревальщик (сварщик) металла 1-го разряда
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу