Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «акушерка стационара». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Медицинские специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: акушерка стационара на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Медицинские специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: акушерка стационара (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АКУШЕРКИ СТАЦІОНАРУ


I. Загальні положення
 1. Акушерка стаціонару належить до професійної групи "Фахівці".
 2. Призначення на посаду акушерки стаціонару та звільнення з неї здійснюється наказом головного лікаря із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Акушерка стаціонару підпорядковується безпосередньо завідувачу відділенням, старшій медсестрі відділення.
 4. Вказівки акушерки стаціонара у межах її компетенції є обов'язковими для молодшого медичного персоналу.
 5. Повинна знати:
  - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я та організацію акушерсько-гінекологічної допомоги дорослому та дитячому населенню;
  - права, обов'язки та відповідальність акушерки;
  - нормальну й патологічну анатомію та фізіологію органів дітонародження жінки;
  - анатомо-фізіологічні та психологічні особливості вагітної та породіллі;
  - основи деонтології;
  - сучасні методи обстеження й лікування різних патологій вагітності, пологів і післяпологового періоду;
  - методи зовнішнього обстеження вагітної, визначення строків пологів;
  - підготовку породіллі до пологів;
  - правила ведення нормальних пологів та пологів при різних аномаліях таза і передлежаннях плода;
  - правила асептики та антисептики;
  - проведення первинної та вторинної обробки пуповини, первинний туалет та антропометрію новонародженого;
  - прийоми асистування пари малих акушерських і гінекологічних операціях;
  - необхідні реанімаційні заходи під час і після пологів, профілактику кровотечі;
  - симптоми токсикозу вагітних та його профілактику;
  - симптоматику й діагностику найбільш частих захворювань і термінальних станів;
  - тактику персоналу при виявленні хворого, підозрілого на особливо небезпечні інфекції;
  - фармакологічну дію найбільш поширених лікарських речовин, їх сумісність, дозування, методи введення;
  - методики стерилізації інструментарію і перев'язувальних засобів;
  - правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм та обладнанням;
  - маніпуляції у відповідності з профілем роботи;
  - правила оформлення медичної документації;
  - сучасну літературу за фахом.
 6. Кваліфікаційні вимоги;
  - Акушерка стаціонару: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) - за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Акушерська справа" або "Лікувальна справа". Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я та організацію акушерсько-гінекологічної допомоги дорослому та дитячому населенню.
 2. Проводить загальне й клінічне обстеження вагітних і новонароджених та оцінює його результати.
 3. Здійснює розтин плідності міхура, веде пологи при нормальному біомеханізмі, проводить ручне відділення посліду, зашивання розривів промежини І-ІІ ступеня.
 4. Володіє сучасними методами профілактики, діагностики та долікарської допомоги при загрожуючих розривах матки, пре еклампсії, маточній кровотечі, загрозі внутрішньоутробної гіпоксії плоду.
 5. Застосовує сучасні методи оживлення новонароджених із використанням сучасної апаратури.
 6. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматологічному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.
 7. Використовувати наркотичні анальгетики, психотропні речовини, прекурсори по призначенню лікаря, згідно існуючих вимог.
 8. Несе відповідальність за витрати медикаментів.
 9. Проводить передстерилізаційну обробку медичних інструментів, виробів одноразового призначення, апаратури. Використовує в роботі дезінфікуючі засоби.
 10. Володіє методами асептики, антисептики.
 11. Контролює якісне прибиранням пологових залів, квартування палат.
 12. Постійно стежить за якістю розчинів, стерильних медикаментів, тампонів, кульок.
 13. Готує і стерилізує матеріал.
 14. Комплектує набори медичного інструментарію відповідно до виду маніпуляції.
 15. Володіє методикою забору матеріалу для лабораторних досліджень.
 16. Виконує всі вимоги наказу № 234 "Дотримання санітарно-епідеміологічного режиму".
 17. Володіє методикою початкової реанімації новонароджених.
 18. Завчасно готує приміщення (пологовий зал до температури згідно існуючих вимог, операційну, комплект для первинної реанімації).
 19. Виконує призначення лікаря акушер-гінеколога при проведенні інтенсивної терапії та первинної реанімації роділі та породілі.
 20. Не залишає без нагляду в пологовому залі роділю чи породілю.
 21. Викликає акушер-гінеколога при зміні стану роділі чи породілі.
 22. Навчає породіль правильному догляду за новонародженими, правильному годуванню, режиму годування та догляду за молочними залозами.
 23. Допомагає виробленню навичок відповідального батьківства.
 24. Навчає партнера допомагати породілі вироблених доглядати за новонародженими.
 25. Про всі питання, що виникли по догляду за роділею та породілею під час чергування, відразу доповідає черговому акушер-гінекологу, завідувачу відділення.
 26. Готує і відправляє матеріал на гістологічне дослідження.
 27. Дотримується принципів медичної деонтології.
 28. Веде медичну документацію.
 29. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
 30. _________________________________________________________________.
 31. _________________________________________________________________.


III. Права

Акушерка стаціонару має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються її діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі її діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні нею посадових обов'язків.
 5. Давати вказівки молодшому медичному персоналу в межах своєї компетенції.
 6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 8. Періодично у встановленому порядку проходити атестацію на присвоєння чергової кваліфікаційної категорії.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Лікар-лаборант несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу її компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. Неякісне ведення медичної документації та недостовірність інформації, що вноситься до документації, - в межах, визначених чинним законодавством України.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция акушерки стационара (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 11 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа акушерка стационара Резюме акушерка стационара Работа акушерка стационара в Киеве Резюме акушерка стационара в Киеве Работа акушерка стационара в Днепре Резюме акушерка стационара в Днепре Работа акушерка стационара во Львове Резюме акушерка стационара во Львове Работа акушерка стационара в Одессе Резюме акушерка стационара в Одессе Работа акушерка стационара в Харькове Резюме акушерка стационара в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: администратор гостиницы
Должностная инструкция: администратор зала
Должностная инструкция: администратор ЛВС
Должностная инструкция: администратор предприятия торговли
Должностная инструкция: администратор салона красоты
Должностная инструкция: администратор сервера
Должностная инструкция: администратор сетей
Должностная инструкция: администратор СТО
Должностная инструкция: админстратор зала (метрдотель)
Должностная инструкция: аккомпаниатор, концертмейстер клубного заведения
Должностная инструкция: акушерка
Должностная инструкция: акушерка женской консультации
Должностная инструкция: акушерка смотрового женского кабинета
Должностная инструкция: акушерка смотрового кабинета
Должностная инструкция: акушерка смотрового кабинета поликлиники
Должностная инструкция: акушерка стационара
Должностная инструкция: аналитик бизнес-процессов
Должностная инструкция: аппаратчик XBО
Должностная инструкция: аппаратчик обработки зерна 2-го разряда
Должностная инструкция: аппаратчик обработки зерна 2-го разряда
Должностная инструкция: аппаратчик обработки зерна 3-го разряда
Должностная инструкция: аппаратчик обработки зерна 3-го разряда
Должностная инструкция: аппаратчик обработки зерна 4-го разряда
Должностная инструкция: аппаратчик обработки зерна 4-го разряда
Должностная инструкция: аппаратчик обработки зерна 5-го разряда
Должностная инструкция: аппаратчик обработки зерна 5-го разряда
Должностная инструкция: аппаратчик обработки зерна 6-го разряда
Должностная инструкция: аппаратчик обработки зерна 6-го разряда
Должностная инструкция: аппаратчик перегонки и ректификации спирта
Должностная инструкция: аппаратчик получения сиропов
Должностная инструкция: аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу