Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АПАРАТНИКА ВИРОБНИЦТВА КИСЛОМОЛОЧНИХ ТА ДИТЯЧИХ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність апаратника виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів..
 2. Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів відноситься до категорії технічних виконавців.
 3. Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням керівника відділу.
 4. Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів підпорядковується безпосередньо керівнику відділу.
 5. Апаратника виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів заміщає особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.
 6. На посаду Апаратника виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів призначається особа, яка має професійно-технічну освіту або повну чи базову загальну середню освіту та професійну підготовку безпосередньо на виробництві, без вимог до стажу роботи.
 7. Повинен знати:
  - будову обслуговуваного устаткування;
  - склад і фізико-хімічні властивості молока і знежиреного молока;
  - технології виробництва кисломолочних продуктів резервуарним способом дитячих продуктів, казеїнових лікувальних препаратів та бактеріальних заквасок;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії їй протипожежного захисту.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. У своїй діяльності Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів керується:
  - законодавчими і нормативними актами стосовно роботи, що виконується;
  - статутом підприємства;
  - наказами і розпорядженнями директора підприємства (керівника відділу);
  - положенням про відділ виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів;
  - правилами внутрішнього трудового розпорядку;
  - даною посадовою інструкцією.
 2. Веде процес виробництва кисломолочних продуктів (кефір, ацидофілін тощо) резервуарним способом, а також дитячих молочних сумішей і казеїнових лікувальних препаратів. Наповнює місткості пастеризованим та охолодженим до температури сквашення молоком.
 3. Визначає кількість закваски за розрахунковими формулами технологічної інструкції.
 4. Вводить бактеріальну закваску в молоко залежно від виду продукту.
 5. Перемішує заквашене молоко у резервуарах, стежить за температурою дозрівання і кислотністю продукту.
 6. Регулює подавання охолоджувальної суміші в оболонку Aанків або в пластинчастий охолодник для охолодження продуктів за приладами автоматичного контролю.
 7. Перевіряє за даними лабораторних аналізів готовність сквашеного молока.
 8. Регулює подавання продукції на розливання.
 9. Готує розчини компонентів і молочно-вітамінних концентратів, провадить високотемпературну теплову обробку сировини і компонентів, заквашування і сквашування суміші спеціально підібраними чистими культурами ацидофільної палички.
 10. Вводить компоненти або молочно-вітамінні концентрати у сквашену суміш, додержуючись санітарно-гігієнічних режимів, перемішує суміш із компонентами до отримання однорідної консистенції продукту.
 11. Веде процеси гомогенізації, стерилізації дитячих продуктів, а також інші операції відповідно до вимог спеціальної рецептури.
 12. Оцінює якість продукції і підготовляє її до здавання.
 13. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).
 6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция аппаратчика производства кисломолочных и детских молочных продуктов (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов Резюме аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов Работа аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов в Киеве Резюме аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов в Киеве Работа аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов в Днепре Резюме аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов в Днепре Работа аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов во Львове Резюме аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов во Львове Работа аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов в Одессе Резюме аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов в Одессе Работа аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов в Харькове Резюме аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: акушерка стационара
Должностная инструкция: аналитик бизнес-процессов
Должностная инструкция: аппаратчик XBО
Должностная инструкция: аппаратчик обработки зерна 2-го разряда
Должностная инструкция: аппаратчик обработки зерна 2-го разряда
Должностная инструкция: аппаратчик обработки зерна 3-го разряда
Должностная инструкция: аппаратчик обработки зерна 3-го разряда
Должностная инструкция: аппаратчик обработки зерна 4-го разряда
Должностная инструкция: аппаратчик обработки зерна 4-го разряда
Должностная инструкция: аппаратчик обработки зерна 5-го разряда
Должностная инструкция: аппаратчик обработки зерна 5-го разряда
Должностная инструкция: аппаратчик обработки зерна 6-го разряда
Должностная инструкция: аппаратчик обработки зерна 6-го разряда
Должностная инструкция: аппаратчик перегонки и ректификации спирта
Должностная инструкция: аппаратчик получения сиропов
Должностная инструкция: аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов
Должностная инструкция: аппаратчик процесса брожения 3-го разряда
Должностная инструкция: арматурщик 1-го разряда
Должностная инструкция: арматурщик 2-го разряда
Должностная инструкция: арматурщик 2-го разряда
Должностная инструкция: арматурщик 3-го разряда
Должностная инструкция: арматурщик 3-го разряда
Должностная инструкция: арматурщик 4-го разряда
Должностная инструкция: арматурщик 4-го разряда
Должностная инструкция: арматурщик 5-го разряда
Должностная инструкция: арматурщик 5-го разряда
Должностная инструкция: арматурщик 6-го разряда
Должностная инструкция: арматурщик 6-го разряда
Должностная инструкция: арт-директор
Должностная инструкция: арт-директор по полиграфии
Должностная инструкция: архивариус
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу