Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «администратор зала». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Торговые специальности, продажи».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: администратор зала на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Торговые специальности, продажи». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: администратор зала (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТОРА ЗАЛУ (В ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ)


I. Загальні положення
 1. Адміністратор залу безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Адміністратор залу виконує вказівки _______________.
 3. Адміністратор залу заміняє _______________.
 4. Адміністратора залу заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
  - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості товарів та послуг в торгівлі;
  - асортимент, класифікацію та якісні характеристики товарів;
  - роздрібні ціни на товари;
  - ознаки браку та правила бракеражу;
  - основні принципи формування асортименту товарів;
  - принципи раціонального розміщення та викладання товарів у торговельному залі;
  - схеми організації торгово-технологічного процесу;
  - види торгово-технологічного обладнання і правила користування ним;
  - принципи планування та оформлення торговельного залу, вітрин, основи організації реклами товарів;
  - основи етики та психології в торгівлі;
  - основи трудового законодавства;
  - основи організації та нормування праці;
  - системи і методи оцінки праці робітників обслуговування;
  - основи маркетингу, менеджменту, економіки;
  - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
 6. Кваліфікаційні вимоги:

  Старший адміністратор залу: Вища освіта (молодший спеціаліст або професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації “кваліфікований робітник” за професією продавця продовольчих (непродовольчих) товарів 5 розряду, підвищення кваліфікації і стаж роботи адміністратором залу не менше 2 років.

  Адміністратор залу: Вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації “кваліфікований робітник” за професією продавця продовольчих (непродовольчих) товарів 5 розряду. Без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Контролює організацію торгово-технологічного процесу, правильне оформлення торговельного залу, викладання товарів, наявність цінників, збереження товарно-матеріальних цінностей, додержання правил торгівлі, правильність застосування цін та якість надання торговельних послуг покупцям.
 2. Консультує покупців з питань розміщення товарів у магазині, наявності товарів у продажу, їх якості та цін.
 3. Контролює своєчасне поповнення робочого запасу товарів, правильне використання торговельно-технологічного обладнання.
 4. Розглядає претензії покупців, що пов’язані з торговельним обслуговуванням, та приймає обгрунтовані рішення.
 5. Вживає заходів щодо прискорення обслуговування покупців, створення для них комфортних умов торговельного обслуговування, запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій, що виникають під час обслуговування покупців.
 6. Стежить за раціональним розміщенням продавців, контролерів, касирів на робочих місцях.
 7. Контролює додержання працівниками правил безпечного ведення робіт, протипожежного захисту, виробничої санітарії та гігієни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
 8. Готує пропозиції щодо матеріального заохочення найбільш старанних працівників.
 9. Інформує керівництво підприємства (відділу, товарної секції) про наявні недоліки.
 10. Здійснює контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства щодо торговельного обслуговування населення.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


III. Права

Адміністратор залу має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Адміністратор залу несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция администратора зала (в предприятиях торговли) (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 48 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа администратор зала Резюме администратор зала Работа администратор зала в Киеве Резюме администратор зала в Киеве Работа администратор зала в Днепре Резюме администратор зала в Днепре Работа администратор зала во Львове Резюме администратор зала во Львове Работа администратор зала в Одессе Резюме администратор зала в Одессе Работа администратор зала в Харькове Резюме администратор зала в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: агент рекламный
Должностная инструкция: агент страховой
Должностная инструкция: агент торговый
Должностная инструкция: агролесомелиоратор
Должностная инструкция: агроном
Должностная инструкция: агрохимик
Должностная инструкция: административный помощник
Должностная инструкция: администратор
Должностная инструкция: администратор
Должностная инструкция: администратор (менеджер) торгового зала
Должностная инструкция: администратор АХО
Должностная инструкция: администратор АХО
Должностная инструкция: администратор баз данных
Должностная инструкция: администратор базы отдыха
Должностная инструкция: администратор гостиницы
Должностная инструкция: администратор зала
Должностная инструкция: администратор ЛВС
Должностная инструкция: администратор предприятия торговли
Должностная инструкция: администратор салона красоты
Должностная инструкция: администратор сервера
Должностная инструкция: администратор сетей
Должностная инструкция: администратор СТО
Должностная инструкция: админстратор зала (метрдотель)
Должностная инструкция: аккомпаниатор, концертмейстер клубного заведения
Должностная инструкция: акушерка
Должностная инструкция: акушерка женской консультации
Должностная инструкция: акушерка смотрового женского кабинета
Должностная инструкция: акушерка смотрового кабинета
Должностная инструкция: акушерка смотрового кабинета поликлиники
Должностная инструкция: акушерка стационара
Должностная инструкция: аналитик бизнес-процессов
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу