Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «заведующий отдела». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Журналисты, переводчики».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: заведующий отдела на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Журналисты, переводчики». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: заведующий отдела (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА ВІДДІЛУ (РЕДАКЦІЇ) (ТЕЛЕБАЧЕННЯ, РАДІОМОВЛЕННЯ)


I. Загальні положення
 1. Завідувач відділу безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Завідувач відділу виконує вказівки _______________.
 3. Завідувач відділу заміняє _______________.
 4. Завідувача відділу заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - законодавчі та нормативні акти, постанови, розпорядження, накази, нормативні документи органів вищого рівня, що стосуються діяльності відділу та визначають вимоги до теле-, радіомовлення;
  - інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку економічного, наукового та культурного життя в країні та за кордоном;
  - передовий вітчизняний досвід організації теле-, радіомовлення;
  - технічні засоби та технології створення теле-, радіопрограм;
  - порядок укладання та виконання договорів;
  - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
  - основи планування та фінансування;
  - нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників;
  - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
  - Стаж журналістської або редакторської роботи — не менше 5 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керує всіма видами діяльності відділу (редакції).
 2. Згідно з календарно-тематичним планом мовлення забезпечує створення теле-, радіопрограм на високому художньому рівні.
 3. Бере участь у формуванні концепції мовлення, розробленні відділом (редакцією, творчими об’єднаннями, групами) перспективних і поточних планів мовлення та затверджує їх.
 4. Організовує роботу з розширення та поновлення авторського активу, удосконалення видів і форм мовлення.
 5. Прослуховує та приймає готові програми (передачі), узгоджує мікрофонні матеріали.
 6. Проводить роботу з листами телеглядачів (радіослухачів), враховує їх під час створення програм.
 7. Забезпечує раціональне використання матеріальних, фінансових та технічних ресурсів, розвиток комерційної діяльності.
 8. Згідно з чинним законодавством здійснює заходи щодо забезпечення норм авторського права.
 9. Контролює ведення обліку програм (передач), що вийшли в ефір.
 10. Створює умови для повної реалізації творчих здібностей редакторського художньо-виробничого персоналу відділу (редакції), запровадження прогресивних форм організації та оплати праці.
 11. Вживає заходів щодо залучення до роботи у відділі кваліфікованих працівників, забезпечує раціональний розподіл навантажень між ними, створює умови для творчого зростання та підвищення кваліфікації персоналу, проводить виховну роботу в колективі.
 12. Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
 13. Вносить пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання дисциплінарних стягнень на порушників дисципліни.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Завідувач відділу має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Завідувач відділу несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция заведующего отдела (редакции) (телевидения, радиовещания) (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 47 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа заведующий отдела Резюме заведующий отдела Работа заведующий отдела в Киеве Резюме заведующий отдела в Киеве Работа заведующий отдела в Днепре Резюме заведующий отдела в Днепре Работа заведующий отдела во Львове Резюме заведующий отдела во Львове Работа заведующий отдела в Одессе Резюме заведующий отдела в Одессе Работа заведующий отдела в Харькове Резюме заведующий отдела в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: заведующий двором
Должностная инструкция: заведующий дневным стационаром
Должностная инструкция: заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы)
Должностная инструкция: заведующий кабинетом медицинской статистики
Должностная инструкция: заведующий канцелярией
Должностная инструкция: заведующий канцелярии
Должностная инструкция: заведующий кафедрой
Должностная инструкция: заведующий кафедрой
Должностная инструкция: заведующий кладбища
Должностная инструкция: заведующий лабораторией
Должностная инструкция: заведующий лабораторией вычислительной техники
Должностная инструкция: заведующий медпунктом
Должностная инструкция: заведующий научно-исследовательским отделом института
Должностная инструкция: заведующий общежитием
Должностная инструкция: заведующий общим отделом администрации города
Должностная инструкция: заведующий отдела
Должностная инструкция: заведующий отделением
Должностная инструкция: заведующий отделением профилактики
Должностная инструкция: заведующий отделом культуры
Должностная инструкция: заведующий предприятием общественного питания
Должностная инструкция: заведующий производством (шеф-повара)
Должностная инструкция: заведующий районным методическим кабинетом
Должностная инструкция: заведующий реанимационно-консультативного центра (РКЦ)
Должностная инструкция: заведующий редакционно-издательским отделом
Должностная инструкция: заведующий сектором гос. регистрации вещественных прав
Должностная инструкция: заведующий складом
Должностная инструкция: заведующий складом
Должностная инструкция: заведующий складом
Должностная инструкция: заведующий складом готовой продукции отдела сбыта
Должностная инструкция: заведующий складом торгового предприятия
Должностная инструкция: заведующий столовой
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу