Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «заведующий сектором гос. регистрации вещественных прав». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Топ-менеджеры».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: заведующий сектором гос. регистрации вещественных прав на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Топ-менеджеры». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: заведующий сектором гос. регистрации вещественных прав (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА СЕКТОРУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО


I. Загальні положення
 1. Завідувач Сектору (далі – завідувач) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (далі – Сектор) реєстраційної служби є державним службовцем та забезпечує виконання завдань, які покладено на Сектор та реалізує повноваження Державної реєстраційної служби України у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
 2. Завідувач призначається та звільняється з посади наказом начальника Головного управління юстиції з дотриманням вимог Закону України “Про державну службу”.
 3. Призначення на посаду завідувача проводиться за результатом проведеного конкурсного відбору або іншим способом, передбаченим чинним законодавством.
 4. Завідувач під час виконання службових обов'язків підпорядковується безпосередньо начальнику реєстраційної служби.
 5. На посаду завідувача призначається особа, яка:
  - є громадянином України;
  - має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямом підготовки "Право";
  - стаж роботи за фахом у державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.
 6. При тимчасовій відсутності завідувача (відпустка, відрядження, хвороба, інші причини), його заміщує заступник, а в разі відсутності посади заступника — головний спеціаліст Сектору.
 7. Завідувач повинен володіти державною мовою, знати:
  - Конституцію України;
  - закони України "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та інші закони України, які мають відношення до виконання його функціональних обов'язків;
  - Положення про реєстраційну службу управління юстиції;
  - Положення про сектор;
  - нормативно – правові акти, які регулюють відносини з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
  - основи державного управління, права та політології;
  - основи діловодства;
  - правила ділового етикету;
  - основні принципи роботи з комп'ютерною технікою та відповідними програмними засобами;
  - законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Завідувач відповідно до покладених на нього завдань:
 1. Представляє Сектор у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Сектору перед начальником реєстраційної служби управління юстиції.
 2. Вносить на розгляд начальника реєстраційної служби управління юстиції пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
 3. Забезпечує виконання Сектором Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів та доручень Кабінету Міністрів України, наказів Мін'юсту та Укрдержреєстру, доручень Міністра юстиції України та Голови Укрдержреєстру, доручень Міністра юстиції України та Голови Укрдержреєстру, наказів головних управлінь юстиції та управлінь юстиції.
 4. Звітує перед начальником реєстраційної служби управління юстиції щодо виконання покладених на реєстраційну службу районного управління юстиції завдань та планів роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
 5. Вносить начальнику реєстраційної служби управління юстиції пропозиції щодо структури Сектору.
 6. Подає начальнику реєстраційної служби управління юстиції проекти структури і штатного розпису Сектору.
 7. Подає пропозиції начальнику реєстраційної служби управління юстиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників Сектору.
 8. Здійснює функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.
 9. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Завідувач Сектору має право:
 1. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності ті їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності Сектору.
 2. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.
 3. Брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів в частині державної реєстрації прав на нерухоме майно.
 4. На оплату праці залежно від рангу, який йому присвоєний, якості, досвіду та стажу роботи.
 5. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання службових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії.
 6. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби, у випадках необхідності давати особисті пояснення.
 7. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.
 8. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.
 9. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.
 10. Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних звинувачень або підозр.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

 1. Завідувач Сектору несе персональну відповідальність за:
  - організацію та результати діяльності сектору перед начальником реєстраційної служби управління юстиції;
  - виконання своїх обов'язків відповідно до покладених на нього функціональних завдань;
  - порушення законодавства у сфері державної реєстрації прав несе дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність, встановлену законом.
 2. Дії або бездіяльність завідувача можуть бути оскаржені до суду.
 3. Покладання на завідуючого обов'язків, що не належать до їх компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, не допускається.
 4. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об'єднань у діяльність завідувача, пов'язану з проведенням державної реєстрації прав, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция заведующего сектором гос. регистрации вещественных прав (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 10 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа заведующий сектором гос. регистрации вещественных прав Резюме заведующий сектором гос. регистрации вещественных прав Работа заведующий сектором гос. регистрации вещественных прав в Киеве Резюме заведующий сектором гос. регистрации вещественных прав в Киеве Работа заведующий сектором гос. регистрации вещественных прав в Днепре Резюме заведующий сектором гос. регистрации вещественных прав в Днепре Работа заведующий сектором гос. регистрации вещественных прав во Львове Резюме заведующий сектором гос. регистрации вещественных прав во Львове Работа заведующий сектором гос. регистрации вещественных прав в Одессе Резюме заведующий сектором гос. регистрации вещественных прав в Одессе Работа заведующий сектором гос. регистрации вещественных прав в Харькове Резюме заведующий сектором гос. регистрации вещественных прав в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: заведующий лабораторией
Должностная инструкция: заведующий лабораторией вычислительной техники
Должностная инструкция: заведующий медпунктом
Должностная инструкция: заведующий научно-исследовательским отделом института
Должностная инструкция: заведующий общежитием
Должностная инструкция: заведующий общим отделом администрации города
Должностная инструкция: заведующий отдела
Должностная инструкция: заведующий отделением
Должностная инструкция: заведующий отделением профилактики
Должностная инструкция: заведующий отделом культуры
Должностная инструкция: заведующий предприятием общественного питания
Должностная инструкция: заведующий производством (шеф-повара)
Должностная инструкция: заведующий районным методическим кабинетом
Должностная инструкция: заведующий реанимационно-консультативного центра (РКЦ)
Должностная инструкция: заведующий редакционно-издательским отделом
Должностная инструкция: заведующий сектором гос. регистрации вещественных прав
Должностная инструкция: заведующий складом
Должностная инструкция: заведующий складом
Должностная инструкция: заведующий складом
Должностная инструкция: заведующий складом готовой продукции отдела сбыта
Должностная инструкция: заведующий складом торгового предприятия
Должностная инструкция: заведующий столовой
Должностная инструкция: заведующий терапевтическим отделением
Должностная инструкция: заведующий терапевтическим отделением
Должностная инструкция: заведующий фотолабораторией
Должностная инструкция: заведующий хозяйством
Должностная инструкция: заведующий хозяйством
Должностная инструкция: заведующий хозяйством структурного подразделения предприятия
Должностная инструкция: заведующий экспедицией
Должностная инструкция: завхоз школы
Должностная инструкция: закройщик 6-го разряда
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу