Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «заведующий складом». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «ВЭД-специальности, склад».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: заведующий складом на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «ВЭД-специальности, склад». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: заведующий складом (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУЮЧОГО СКЛАДОМ


I. Загальні положення
 1. Дійсна посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність завідуючого складом.
 2. Завідуючий складом призначається на посаду і звільняється з посади у порядку, встановленому чинним трудовим законодавством України, наказом директора гіпермаркету.
 3. Безпосередньо підпорядковується директору гіпермаркету, комерційним директорам.
 4. На посаду завідуючого складом призначаються особи, які мають базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) і стаж роботи за професією не менше 1 року або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта і стаж роботи за професією комірника не менше 2 років.
 5. За відсутності завідуючого складом його обов'язки виконує заступник завідуючого складом.
 6. Завідуючий складом зобов’язаний знати:
  - положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні документи з організації та ведення складського господарства; номенклатуру, сортамент матеріальних цінностей, що зберігаються, їх властивості і призначення;
  - стандарти і технічні умови на товарно-матеріальні цінності;
  - види, розмір, марки, сортність та інші якісні характеристики товарно-матеріальних цінностей і норм їх витрат;
  - організацію вантажно-розвантажувальних робіт;
  - правила і порядок зберігання і складування товарно-матеріальних цінностей, положення та інструкції про їх облік, правила комплектування партій різних матеріальних цінностей за технологічними документами;
  - способи зберігання речей, продукції і сировини від псування під час розвантаження, навантаження і утримання на складі;
  - правила застосування складського вимірювального інструменту, пристроїв, механізмів і способи перевірки їх на придатність до роботи;
  - правила проведення інвентаризацій;
  - правила безпечного зберігання і переміщення токсичних, пожежно- і вибухонебезпечних матеріалів;
  - правила експлуатації обчислювальної техніки;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку;
  - основи трудового законодавства.
  - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту під час зберігання і переміщення матеріалів та утримання службових приміщень.
  - документообіг: акти прийому товару, його якості, оформлення придбання товару по безготівковому розрахунку, оформлення товару на доставку, умови та процедуру повернення товару постачальнику та його рівноцінного обміну, відповідальне зберігання.
  - права, обов'язки, режим роботи.
  - правила внутрішнього трудового розпорядку, правила і норми охорони праці, правила техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни, протипожежної безпеки, цивільної оборони.
 7. Для виконання обов’язків та реалізації прав завідуючий складом взаємодіє з:
  - Торговим персоналом гіпермаркету в цілому;
  - Асистентами начальників відділів;
  - Транспортним відділом;
  - Відділом зовнішньоекономічної діяльності;
  - Відділом доставки;
  - Відділом прийому товару;
  - Відділом комплектації;
  - Постачальниками.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Планує діяльність складу згідно графіків постачання вітчизняних та зарубіжних товарно-матеріальних цінностей.
 2. Керує роботами комірників, які здійснюють приймання товарно-матеріальних цінностей, що надходять від постачальників, їх зберігання на складі і відпуск, розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів, інвентарю тощо.
 3. Забезпечує зберігання складованих товарно-матеріальних цінностей, додержання режимів зберігання, контролює ведення обліку складських операцій.
 4. Забезпечує додержання правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів, складає встановлену звітність.
 5. Контролює складання дефектних відомостей на браковані товари вітчизняного та імпортного постачальника, актів на їх ремонт і списання, а також на недостачу і псування товарно-матеріальних цінностей.
 6. Організує проведення вантажно-розвантажувальних робіт комірниками та вантажниками на складі з додержанням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, зберігання і своєчасне повернення постачальникам вантажного реквізиту.
 7. Контролює ведення обліку наявних на складі матеріальних цінностей і звітну документацію про їх рух. Бере участь у проведенні інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей.
 8. Організує навчання персоналу складу, забезпечує його планомірну роботу та трудову дисципліну в колективі.
 9. Стежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, санітарним станом приміщень, обладнання та інвентарю на складі і забезпечує їх своєчасний ремонт.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Завідуючий складом має право:
 1. Ознайомлюватися з рішеннями керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва відділу та гіпермаркету пропозиції по вдосконаленню роботи складу.
 3. У межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, які були виявлені та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Порушувати питання про зміну розміру оплати праці підлеглим співробітникам.
 5. Вносити пропозиції керівництву гіпермаркету щодо застосування заходів дисциплінарної та матеріальної відповідальності до працівників.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Завідуючий складом несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, які передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, що визначені чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, що визначені чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Як матеріально-відповідальна особа за завдання матеріальної шкоди – в межах, що визначені чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. За розголошення комерційної таємниці.
 5. За невиконання наказів, розпоряджень безпосереднього керівництва й адміністрації підприємства.
 6. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки, які встановлені на підприємстві.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция заведующего складом (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 53 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа заведующий складом Резюме заведующий складом Работа заведующий складом в Киеве Резюме заведующий складом в Киеве Работа заведующий складом в Днепре Резюме заведующий складом в Днепре Работа заведующий складом во Львове Резюме заведующий складом во Львове Работа заведующий складом в Одессе Резюме заведующий складом в Одессе Работа заведующий складом в Харькове Резюме заведующий складом в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: заведующий научно-исследовательским отделом института
Должностная инструкция: заведующий общежитием
Должностная инструкция: заведующий общим отделом администрации города
Должностная инструкция: заведующий отдела
Должностная инструкция: заведующий отделением
Должностная инструкция: заведующий отделением профилактики
Должностная инструкция: заведующий отделом культуры
Должностная инструкция: заведующий предприятием общественного питания
Должностная инструкция: заведующий производством (шеф-повара)
Должностная инструкция: заведующий районным методическим кабинетом
Должностная инструкция: заведующий реанимационно-консультативного центра (РКЦ)
Должностная инструкция: заведующий редакционно-издательским отделом
Должностная инструкция: заведующий сектором гос. регистрации вещественных прав
Должностная инструкция: заведующий складом
Должностная инструкция: заведующий складом
Должностная инструкция: заведующий складом
Должностная инструкция: заведующий складом готовой продукции отдела сбыта
Должностная инструкция: заведующий складом торгового предприятия
Должностная инструкция: заведующий столовой
Должностная инструкция: заведующий терапевтическим отделением
Должностная инструкция: заведующий терапевтическим отделением
Должностная инструкция: заведующий фотолабораторией
Должностная инструкция: заведующий хозяйством
Должностная инструкция: заведующий хозяйством
Должностная инструкция: заведующий хозяйством структурного подразделения предприятия
Должностная инструкция: заведующий экспедицией
Должностная инструкция: завхоз школы
Должностная инструкция: закройщик 6-го разряда
Должностная инструкция: заместитель генерального директора по качеству
Должностная инструкция: заместитель генерального директора по технической части предприятия торговли
Должностная инструкция: заместитель генерального директора предприятия торговли
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу