rus | ukr


Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «завідувач канцелярії». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Офісні працівники».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: завідувач канцелярії на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Офісні працівники». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: завідувач канцелярії (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА КАНЦЕЛЯРІЇ


I. Загальні положення
 1. Завідувач канцелярії безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Завідувач канцелярії виконує вказівки _______________.
 3. Завідувач канцелярії заміняє _______________.
 4. Завідувача канцелярії заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні документи органів вищого рівня, що стосуються організації діловодства;
  - державну систему діловодства;
  - стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
  - структуру підприємства, установи, організації;
  - організацію діловодства;
  - порядок складання номенклатури справ, описів справ постійного і тимчасового зберігання, встановленої звітності, строки та порядок передачі справ до архіву;
  - схеми документообігу;
  - порядок розроблення номенклатури справ, описів справ постійного і тимчасового зберігання, встановленої звітності;
  - строки та порядок здавання справ до архіву;
  - системи організації контролю за виконанням документів;
  - організаційну техніку та інші технічні засоби управлінської праці;
  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
  - основи трудового законодавства.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст).
  - Стаж роботи у службі діловодства — не менше 1 року.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує роботу канцелярії.
 2. Забезпечує своєчасне оброблення кореспонденції, що надходить та відправляється, її доставляння за призначенням.
 3. Здійснює контроль за строками виконання документів та їх правильним оформленням.
 4. Організовує роботу з реєстрації, обліку, зберігання та передавання до відповідних структурних підрозділів документів поточного діловодства, у тому числі наказів і розпоряджень керівництва, з формування справ та їх здавання на зберігання.
 5. Розроблює інструкції з ведення діловодства на підприємстві, в установі, організації та організовує їх впровадження.
 6. Вживає заходів щодо забезпечення працівників служби діловодства необхідними інструктивними та довідковими матеріалами, а також інвентарем, обладнанням, оргтехнікою, технічними засобами управлінської праці.
 7. Здійснює методичне керівництво організацією діловодства у підрозділах, контроль за правильним формуванням, зберіганням та своєчасним здаванням справ до архіву, підготування довідок про додержання строків виконання документів.
 8. Забезпечує друкування та розмножування службових документів.
 9. Бере участь у підготовці скликаних керівництвом нарад, організовує їх технічне обслуговування, оформлює документи на відрядження, реєструє працівників, які прибувають у відрядження на підприємство, в установу, організацію.
 10. Керує працівниками канцелярії.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


III. Права

Завідувач канцелярії має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Завідувач канцелярії несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція завідувача канцелярії (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 46 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота завідувач канцелярії Резюме завідувач канцелярії Робота завідувач канцелярії в Києві Резюме завідувач канцелярії в Києві Робота завідувач канцелярії в Дніпрі Резюме завідувач канцелярії в Дніпрі Робота завідувач канцелярії у Львові Резюме завідувач канцелярії у Львові Робота завідувач канцелярії в Одесі Резюме завідувач канцелярії в Одесі Робота завідувач канцелярії в Харкові Резюме завідувач канцелярії в Харкові

Або перегляньте всі:


Вакансії в Києві Резюме в Києві Вакансії в Дніпрі Резюме в Дніпрі Вакансії у Львові Резюме у Львові Вакансії в Одесі Резюме в Одесі Вакансії в Харкові Резюме в Харкові

Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: зоолог, энтомолог
Посадова інструкція: зоотехник отделения (комплекса, сельскохозяйственного участка, фермы)
Посадова інструкція: зубной врач
Посадова інструкція: боец скота 2-го разряда
Посадова інструкція: боец скота 3-го разряда
Посадова інструкція: боец скота 4-го разряда
Посадова інструкція: боец скота 5-го разряда
Посадова інструкція: боец скота 6-го разряда
Посадова інструкція: завхоз школы
Посадова інструкція: заведующий аптекой
Посадова інструкція: заведующий отдела