Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «администратор АХО». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Офисные работники».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: администратор АХО на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Офисные работники». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: администратор АХО (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТОРА АГВ


I. Загальні положення
 1. Призначення на посаду Адміністратора Адміністративно-господарського відділу та звільнення з неї здійснюється наказом Генерального директора ТОВ «ААА» (далі по тексту - Товариство).
 2. Основним завданням Адміністратора є забезпечення діяльності співробітників Товариства.
 3. Адміністратор підпорядковується безпосередньо Начальнику Адміністративно-господарського відділу, а в його відсутність - Першому заступнику Генерального директора Товариства.
 4. На час відсутності Адміністратора (відрядження, відпустка, хвороба тощо) права та обов'язки адміністратора переходять до виконуючого обов'язки Адміністратора, який призначається наказом Генерального директора.
 5. Адміністратор повинен знати:
  - Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів, що стосуються роботи Товариства;
  - Структуру управління, права та обов'язки працівників і режим їх роботи;
  - Правила і методи організації обслуговування відвідувачів;
  - Види послуг, що надаються;
  - Основи економіки, організації праці та управління;
  - Основи маркетингу та організації реклами;
  - Планування і порядок оформлення приміщень;
  - Основи естетики і соціальної психології;
  - Законодавство про працю;
  - Правила і норми охорони праці.
 6. У своїй діяльності керується Адміністратор:
  - Статутом Товариства;
  - Наказами, розпорядженнями керівництва Товариства;
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
  - Деною посадовою інструкцією.
 7. На посаду Адміністратора призначаються особи, які мають середню (повну) освіту без вимог до стажу роботи, або професійно-технічну освіту і стаж роботи за фахом не менше 2 років.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Забезпечує контроль за збереженням матеріальних цінностей.
 2. Вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій.
 3. Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням клієнтів Товариства співробітниками Товариства, проводить необхідні організаційно-технічні заходи.
 4. Здійснює контроль за відповідним оформленням приміщень, стежить за розміщенням, оновленням і станом реклами усередині приміщення і на будівлі.
 5. Забезпечує чистоту і порядок в приміщенні і на прилеглій до нього або будівлі території.
 6. Контролює дотримання підлеглими працівниками трудової дисципліни, правил і норм охорони праці.
 7. Інформує керівництво про наявні недоліки в обслуговуванні відвідувачів, вжиті заходи щодо їх ліквідації.
 8. Стежить за чистотою і порядком в офісі, контролює справність технічних засобів і обладнання, здійснюючи з цією метою взаємодію зі службами орендодавця.
 9. Здійснює закупівлю офісних меблів, обладнання, канцелярських і господарських товарів.
 10. Організовує та контролює роботу прибиральниці.
 11. Організовує вітання співробітників, партнерів і клієнтів Товариства з святковими датами та в інших необхідних випадках.
 12. Здійснює взаємодію з орендодавцем з питань комунального обслуговування орендованих площ.
 13. Організовує своєчасний ремонт обладнання.
 14. Отримує і зберігає канцелярське приладдя, необхідні господарські матеріали, обладнання та інвентар, забезпечує ними структурні підрозділи Товариства.
 15. Складає встановлену звітність.
 16. Організовує харчування працівників під час обідньої перерви.
 17. _________________________________________________________________.
 18. _________________________________________________________________.
 19. _________________________________________________________________.
 20. _________________________________________________________________.


III. Права

Адміністратор АГВ має право:
 1. На всі передбачені законодавством соціальні гарантії.
 2. Вимагати від керівництва Товариства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.
 3. Вимагати створення умов для виконання службових обов'язків, у тому числі надання необхідного обладнання, інвентарю.
 4. Знайомитися з проектами рішень керівництва Товариства, що стосуються його діяльності.
 5. Вносити на розгляд керівництва Товариства пропозиції щодо поліпшення організації та вдосконалення методів виконуваної ним роботи.
 6. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.
 7. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Адміністратор АГВ несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция администратора АХО (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа администратор АХО Резюме администратор АХО Работа администратор АХО в Киеве Резюме администратор АХО в Киеве Работа администратор АХО в Днепре Резюме администратор АХО в Днепре Работа администратор АХО во Львове Резюме администратор АХО во Львове Работа администратор АХО в Одессе Резюме администратор АХО в Одессе Работа администратор АХО в Харькове Резюме администратор АХО в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: агент по продаже недвижимости
Должностная инструкция: агент по розыску грузов и багажа
Должностная инструкция: агент по снабжению
Должностная инструкция: агент по туризму
Должностная инструкция: агент рекламный
Должностная инструкция: агент страховой
Должностная инструкция: агент торговый
Должностная инструкция: агролесомелиоратор
Должностная инструкция: агроном
Должностная инструкция: агрохимик
Должностная инструкция: административный помощник
Должностная инструкция: администратор
Должностная инструкция: администратор
Должностная инструкция: администратор (менеджер) торгового зала
Должностная инструкция: администратор АХО
Должностная инструкция: администратор АХО
Должностная инструкция: администратор баз данных
Должностная инструкция: администратор базы отдыха
Должностная инструкция: администратор гостиницы
Должностная инструкция: администратор зала
Должностная инструкция: администратор ЛВС
Должностная инструкция: администратор предприятия торговли
Должностная инструкция: администратор салона красоты
Должностная инструкция: администратор сервера
Должностная инструкция: администратор сетей
Должностная инструкция: администратор СТО
Должностная инструкция: админстратор зала (метрдотель)
Должностная инструкция: аккомпаниатор, концертмейстер клубного заведения
Должностная инструкция: акушерка
Должностная инструкция: акушерка женской консультации
Должностная инструкция: акушерка смотрового женского кабинета
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу