Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «помощник врача-стоматолога». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Медицинские специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: помощник врача-стоматолога на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Медицинские специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: помощник врача-стоматолога (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПОМIЧНИКА ЛIКАРЯ-СТОМАТОЛОГА


I. Загальні положення
 1. Помiчник лiкаря-стоматолога безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Помiчник лiкаря-стоматолога виконує вказівки _______________.
 3. Помiчник лiкаря-стоматолога заміняє _______________.
 4. Помiчника лiкаря-стоматолога заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я;
  - організацію стоматологічної допомоги населенню;
  - права, обов’язки та відповідальність помічника лікаря-стоматолога;
  - топографічну анатомію голови, щелепно-лицевої ділянки;
  - анатомічну, гістологічну будову, функціональні та вікові особливості зубів, пародонту та слизової оболонки порожнини рота;
  - ембріологію зубощелепного апарату;
  - етіологію, патогенез, клініку основних стоматологічних захворювань;
  - вплив стоматологічних захворювань на органи та системи організму;
  - значення спадковості в розвитку стоматологічних захворювань;
  - спеціальні та допоміжні методи дослідження;
  - основи фармакології в терапевтичній стоматології;
  - застосування фізіотерапії в стоматологічній практиці;
  - методи знеболювання, інтенсивної терапії та реанімації у стоматології;
  - профілактику стоматологічних захворювань, зубощелепних аномалій;
  - основи раціонального харчування людини;
  - правила безпеки в стоматології;
  - правила оформлення медичної документації;
  - сучасну літературу за фахом.
 6. Кваліфікаційні вимоги:

  Помічник лікаря-стоматолога вищої кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Стоматологія”. Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

  Помічник лікаря-стоматолога I кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Стоматологія”. Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

  Помічник лікаря-стоматолога II кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Стоматологія”. Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

  Помічник лікаря-стоматолога: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Стоматологія”. Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я, організацію стоматологічної допомоги населенню.
 2. Застосовує сучасні методи профілактики та лікування стоматологічних захворювань.
 3. Працює разом з лікарем-стоматологом як його асистент.
 4. Проводить первинне обстеження щелепно-лицевої ділянки, діагностує захворювання і надає першу допомогу при невідкладних станах (у разі відсутності лікаря-стоматолога).
 5. Визначає стан ротової порожнини та необхідність спеціальних методів дослідження (лабораторних, рентгенологічних, цитологічних тощо).
 6. Аналізує рентгенограми зубів та щелеп.
 7. Проводить знеболювання, готує матеріали для пломбування каналів, накладає лікувальні пов’язки.
 8. Проводить аплікацію та зрощення м’яких і твердих тканин порожнини рота.
 9. Проводить ортопедичне лікування твердих тканин зуба та захворювань пародонту.
 10. Підбирає відбиткові ложки і готує відбитковий матеріал для зняття відбитку, відливає моделі, коректує знімний протез і ортодонтичні апарати.
 11. Проводить первинну індивідуальну та масову профілактику стоматологічних захворювань.
 12. Виписує та зберігає фармакологічні препарати, готує суміші, пасти та інше для лікування в стоматології.
 13. Проводить післяопераційний догляд за хворими з пошкодженням щелепно-лицевої ділянки.
 14. Дотримується принципів медичної деонтології.
 15. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення з питань профілактики стоматологічних захворювань.
 16. Веде медичну документацію.
 17. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
 18. _________________________________________________________________.
 19. _________________________________________________________________.


III. Права

Помiчник лiкаря-стоматолога має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Помiчник лiкаря-стоматолога несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция помощника врача-стоматолога (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 52 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа помощник врача-стоматолога Резюме помощник врача-стоматолога Работа помощник врача-стоматолога в Киеве Резюме помощник врача-стоматолога в Киеве Работа помощник врача-стоматолога в Днепре Резюме помощник врача-стоматолога в Днепре Работа помощник врача-стоматолога во Львове Резюме помощник врача-стоматолога во Львове Работа помощник врача-стоматолога в Одессе Резюме помощник врача-стоматолога в Одессе Работа помощник врача-стоматолога в Харькове Резюме помощник врача-стоматолога в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: повар 3-го разряда
Должностная инструкция: повар 4-го разряда
Должностная инструкция: повар 5-го разряда
Должностная инструкция: повар 6-го разряда
Должностная инструкция: повар дошкольного образовательного учреждения
Должностная инструкция: повар образовательного учреждения
Должностная инструкция: повар школы
Должностная инструкция: подборщик справочного и информационного материала
Должностная инструкция: подсобный рабочий (1-й разряд)
Должностная инструкция: подсобный рабочий (2-й разряд)
Должностная инструкция: полотер
Должностная инструкция: помощник администратора интернет-кафе
Должностная инструкция: помощник воспитателя
Должностная инструкция: помощник воспитателя
Должностная инструкция: помощник врача (врача - гигиениста, врача - паразитолога, врача - эпидемиолога)
Должностная инструкция: помощник врача-стоматолога
Должностная инструкция: помощник генерального директора по корпоративно-правовой работе
Должностная инструкция: помощник директора по общим вопросам
Должностная инструкция: помощник капитана по противопожарной безопасности судна
Должностная инструкция: помощник печатника офсетной машины
Должностная инструкция: помощник руководителя по вопросам безопасности
Должностная инструкция: помощник руководителя предприятия
Должностная инструкция: помощник юриста
Должностная инструкция: портье
Должностная инструкция: почтальон
Должностная инструкция: прачка
Должностная инструкция: председатель правления кооператива (товарищества)
Должностная инструкция: преподаватель
Должностная инструкция: преподаватель автодела
Должностная инструкция: преподаватель кафедры
Должностная инструкция: пресс-секретарь (специалист по средствам массовой информации)
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу