Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «помощник руководителя предприятия». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Офисные работники».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: помощник руководителя предприятия на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Офисные работники». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: помощник руководителя предприятия (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПОМІЧНИКА КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА


I. Загальні положення
 1. Призначається на посаду наказом керівника підприємства.
 2. Підзвітний керівнику підприємства.
 3. Мета діяльності: допомога керівнику з окремих питань діяльності підприємства і створення умов, що забезпечують максимальну ефективність праці керівника.
 4. Кваліфікаційні вимоги:
  - неповна або повна вища освіта,
  - стаж роботи не менше двох років,
  - вміння працювати на комп'ютері на рівні користувача.
 5. Повинен знати:
  - політику і цілі діяльності підприємства;
  - постанови, розпорядження, накази, положення, інструкції та інші керівні матеріали та нормативні документи стосовно діяльності підприємства;
  - структуру і керівний склад підприємства та його підрозділів;
  - встановлені стандарти, норми, правила, методики і процедури, що стосуються окремих видів діяльності при допомозі керівнику підприємства в його роботі;
  - правила користування приймально-переговорними пристроями, технічними засобами оброблення документів, усної та писемної документної інформації, комп'ютерами і відповідним програмним забезпеченням;
  - стандарти системи організаційно-розпорядчої документації;
  - етичні засади і правила ділового спілкування;
  - основи адміністративного права, законодавства про працю, а також іншого спеціалізованого законодавства ( у випадку спеціалізації на окремих видах діяльності поза рамками здійснення функцій адміністративного характеру).
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює контроль за своєчасним виконанням працівниками підприємства виданих наказів та розпоряджень; розробляє методики такого контролю і веде картки обліку виконання наказів, розпоряджень і доручень керівника підприємства.
 2. Планує робочий день керівника підприємства (зустрічі, телефонні дзвінки тощо).
 3. Здійснює технічне забезпечення діяльності керівника підприємства (замовлення транспорту, організація зустрічей, переговорів тощо).
 4. Здійснює короткочасні службові відрядження за вказівкою керівника підприємства для вирішення окремих питань.
 5. Супроводжує керівника підприємства на зустрічах і у відрядженнях.
 6. Бере участь у переговорах, ділових зустрічах, спеціальних прийомах; веде протоколи і складає необхідні документи за результатами зустрічей, переговорів.
 7. Підтримує зв'язок з іншими організаціями і підприємствами, а також державними органами і вирішує справи, які не потребують особистої присутності керівника підприємства.
 8. За дорученням керівника підприємства узгоджує або вирішує окремі питання з керівниками і працівниками структурних підрозділів, контролює виконання ними окремих доручень і наказів керівника підприємства, а також отримує від них необхідну інформацію і матеріали.
 9. У межах своєї компетенції готує проекти наказів, рішень і розпоряджень керівника підприємства, а також, за дорученням керівника підприємства, інших матеріалів і документів, що стосуються діяльності підприємства.
 10. Збирає і отримує матеріали та інформацію з різних зовнішніх джерел, що необхідна керівникові підприємства, а також забезпечує її аналіз; доповідає результати такого аналізу керівнику підприємства.
 11. Організовує діловодство, вивчає кореспонденцію, що надійшла на ім'я керівника підприємства, в межах своєї компетенції готує проекти відповідей або рішень.
 12. Веле запис на прийом до керівника підприємства і організовує прийом відвідувачів.
 13. Виконує окремі доручення керівника підприємства щодо управління перосналом, здійснює контроль за роботоє окремих працівників.
 14. Виконує інші обов'язки і доручення керівника підприємства в рамках своєї компетенції і спеціалізації на додаткових окремих видах діяльності.
 15. _________________________________________________________________.
 16. _________________________________________________________________.


III. Права
 1. Визначати пріоритети у взаємовідносинах керівника підприємства з окремими працівниками, посадовими особами інших організацій, відвідувачами.
 2. Візувати та підписувати окремі категорії документів, що належать до його компетенції.
 3. Ознайомлюватися з документами, які визначають його права і обов'язки, а також критерії якості здійсненої ним роботи.
 4. Запитувати і отримувати від структурних підрозділів підприємства, а також від інших організацій (у межах своєї компетенції) різні матеріали, довідки, інформацію та документи.
 5. Готувати проекти рішень і окремих документів у межах своєї компетенції.
 6. У межах своєї компетенції та повноважень відповідати на телефонні дзвінки, адресовані керівнику підприємства, з метою ефективного використання його робочого часу.
 7. Вносити пропозиції керівнику підприємства щодо підвищення ефективності і якості своєї роботи.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність
 1. За неякісне та несвоєчасне виконання розпоряджень керівника підприємства.
 2. За неточність, недостовірність і необгрунтованість підготовлених звітів за результатами здійсненого аналізу різних документів та інших матеріалів.
 3. За спричинені підприємству матеріальні збитки внаслідок власної провини відповідно до чинного законодавства України.
 4. За недотримання Правил внутрішнього розпорядку та Положення про комерційну таємницю підприємства.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция помощника руководителя предприятия (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 49 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа помощник руководителя предприятия Резюме помощник руководителя предприятия Работа помощник руководителя предприятия в Киеве Резюме помощник руководителя предприятия в Киеве Работа помощник руководителя предприятия в Днепре Резюме помощник руководителя предприятия в Днепре Работа помощник руководителя предприятия во Львове Резюме помощник руководителя предприятия во Львове Работа помощник руководителя предприятия в Одессе Резюме помощник руководителя предприятия в Одессе Работа помощник руководителя предприятия в Харькове Резюме помощник руководителя предприятия в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: повар школы
Должностная инструкция: подборщик справочного и информационного материала
Должностная инструкция: подсобный рабочий (1-й разряд)
Должностная инструкция: подсобный рабочий (2-й разряд)
Должностная инструкция: полотер
Должностная инструкция: помощник администратора интернет-кафе
Должностная инструкция: помощник воспитателя
Должностная инструкция: помощник воспитателя
Должностная инструкция: помощник врача (врача - гигиениста, врача - паразитолога, врача - эпидемиолога)
Должностная инструкция: помощник врача-стоматолога
Должностная инструкция: помощник генерального директора по корпоративно-правовой работе
Должностная инструкция: помощник директора по общим вопросам
Должностная инструкция: помощник капитана по противопожарной безопасности судна
Должностная инструкция: помощник печатника офсетной машины
Должностная инструкция: помощник руководителя по вопросам безопасности
Должностная инструкция: помощник руководителя предприятия
Должностная инструкция: помощник юриста
Должностная инструкция: портье
Должностная инструкция: почтальон
Должностная инструкция: прачка
Должностная инструкция: председатель правления кооператива (товарищества)
Должностная инструкция: преподаватель
Должностная инструкция: преподаватель автодела
Должностная инструкция: преподаватель кафедры
Должностная инструкция: пресс-секретарь (специалист по средствам массовой информации)
Должностная инструкция: прессовщик 1-го разряда
Должностная инструкция: прессовщик 2-го разряда
Должностная инструкция: прессовщик 3-го разряда
Должностная инструкция: прессовщик 4-го разряда
Должностная инструкция: приемщик заказов
Должностная инструкция: приемщик заказов
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу