Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «руководитель отдела учета и контроля». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Финансовые специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: руководитель отдела учета и контроля на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Финансовые специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: руководитель отдела учета и контроля (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЕРІВНИКА ВІДДІЛУ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ


I. Загальні положення
 1. Керівник відділу обліку та контролю відноситься до категорії керівників Підприємства.
 2. На посаду Керівника відділу обліку та контролю призначається особа, що має вищу спеціальну освіту та стаж роботи за фахом не менше 5 років.
 3. Призначення на посаду керівника відділу обліку та контролю відбувається наказом директора Підприємства.
 4. Керівник відділу обліку та контролю повинен знати:
  - Закон України “Про захист прав споживачів”.
  - Порядок роботи об’єкта торгівлі.
  - Правила підготовки товарів для продажу.
  - Стандарти та технічні умови на товари, основні властивості та якісні характеристики товарів.
  - Методи обліку товарів та розрахунку необхідної кількості товарних запасів в магазині.
  - Асортимент, класифікацію, характеристику та призначення товарів.
  - Гарантійні строки користування товарами та правил їх обміну.
  - Види браку та правила вибраковки.
  - Прогресивні форми та методи обслуговування покупців.
  - Форми облікових документів та порядок складання звітності.
  - Діючий порядок ціноутворення.
  - Законодавство з охорони праці.
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  - Правила обслуговування населення в національній валюті України.
  - Правила протипожежної безпеки, санітарії.
 5. Керівник відділу обліку та контролю під час своєї діяльності керується:
  - Статутом підприємства.
  - Цією посадовою інструкцією.
  - Внутрішніми документами підприємства, затвердженими в установленому порядку.
 6. Керівник відділу обліку та контролю організаційно підпорядковується безпосередньо директору Підприємства.
 7. Під час відсутності керівника відділу обліку та контролю (відрядження, відпустка, хвороба, навчання тощо) його обов’язки виконує заступник керівника відділу обліку та контролю, який набуває відповідні права та несе відповідальність за невиконання покладених на нього обов’язків.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керівник відділу обліку та контролю забезпечує дотримання обов’язкових вимог з урахуванням спеціалізації діяльності підприємства встановлених державними стандартами, санітарними та протипожежними правилами.
 2. Організує роботу по проведенню інвентаризації на складах підприємства , оформлення та відображення результатів інвентаризації в базі даних підприємства.
 3. Забезпечує на належному рівні облік і контроль за рухом товарно-матеріальних цінностей.
 4. Організує планові і позапланові перевірки.
 5. Результати перевірок оформлює в належні терміни згідно вимог документообороту на підприємстві.
 6. Доводить до відома керівництва, вносить пропозиції для притягнення до відповідальності винних осіб по результатам перевірки.
 7. Відображає виявленні розбіжності по обліку ТМЦ у базі даних підприємств.
 8. Внесення в базу підприємства змін про не кондицію, недостачу, надлишки.
 9. Проводити по базі підприємства виправлень поданих комірниками складу.
 10. Очолює роботу по забезпеченню ефективності обліку приходів, звітності по руху товарно-матеріальних цінностей підприємства на складах.
 11. Організує проведення вибіркових перевірок складів по групам товарів , по фабриках.
 12. Контролює правильність оформлення та терміни подачі первинних документів обліковцям відділу.
 13. Забезпечує наявність та утримання в належному стані комп’ютерного обладнання, іншого матеріально – технічного обладнання відділу.
 14. Організовує, планує, та координує діяльність персоналу відділу.
 15. Дає рекомендації спрямовані на підвищення ефективності руху товарно-матеріальних цінностей підприємства.
 16. Здійснює контроль за раціональним використанням матеріальних , фінансових та людських ресурсів.
 17. Застосовує заохочення працівників, накладає стягнення на порушників виробничої та трудової дисципліни.
 18. Приймає участь у впровадженні і налагодженні системи штрих кодування товарів та кваліфікованого супроводження цієї системи.
 19. Проводить тестування працівників на право доступу до роботи з базою даних підприємства.
 20. _________________________________________________________________.
 21. _________________________________________________________________.


III. Права

Керівник відділу обліку та контролю має право:
 1. Знайомитись з проектами рішень власника (директора) підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Приймати участь в обговоренні питань, що стосуються виконуваних ним обов’язків.
 3. Вносити на розгляд власника (директора) пропозиції щодо покращення роботи відділу.
 4. Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.
 5. Вимагати від директора підприємства сприяння у виконанні своїх службових обов’язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Керівник відділу обліку та контролю несе відповідальність:
 1. За товарний облік (приймання, переміщення і видачу ТМЦ) згідно первинних документів.
 2. За збір даних про рух товарно-матеріальних цінностей підприємства.
 3. За перевірку відповідності товарного ліміту із залишками.
 4. Відповідає за донесення інформації до касирів, продавців, комірників правил роботи з базою підприємства, відповідальності за збереження товарно-матеріальних цінностей, вимоги заповнення первинної документації.
 5. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією, в межах діючого трудового законодавства.
 6. За правопорушення здійснені в процесі своєї діяльності, в межах цивільного, адміністративного та кримінального законодавства України.
 7. Керівник відділу обліку та контролю несе повну матеріальну відповідальність за втрату, пошкодження, або інші дії, що приводять до зменшення вартості товарно-матеріальних цінностей відділу.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция руководителя отдела учета и контроля (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 52 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа руководитель отдела учета и контроля Резюме руководитель отдела учета и контроля Работа руководитель отдела учета и контроля в Киеве Резюме руководитель отдела учета и контроля в Киеве Работа руководитель отдела учета и контроля в Днепре Резюме руководитель отдела учета и контроля в Днепре Работа руководитель отдела учета и контроля во Львове Резюме руководитель отдела учета и контроля во Львове Работа руководитель отдела учета и контроля в Одессе Резюме руководитель отдела учета и контроля в Одессе Работа руководитель отдела учета и контроля в Харькове Резюме руководитель отдела учета и контроля в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: резчик пищевой продукции 3-го разряда
Должностная инструкция: рекрутер
Должностная инструкция: ректор
Должностная инструкция: ресепшионист
Должностная инструкция: реставратор фильмокопий
Должностная инструкция: референт руководителя предприятия
Должностная инструкция: рихтовщик
Должностная инструкция: рихтовщик кузовов 3-го разряда
Должностная инструкция: рихтовщик кузовов 4-го разряда
Должностная инструкция: рихтовщик кузовов 5-го разряда
Должностная инструкция: риэлтор
Должностная инструкция: руководитель коллектива (театрального, самодеятельного)
Должностная инструкция: руководитель курьерской службы
Должностная инструкция: руководитель отдела
Должностная инструкция: руководитель отдела реализации и маркетинга
Должностная инструкция: руководитель отдела учета и контроля
Должностная инструкция: руководитель отделения департамента страхования
Должностная инструкция: руководитель проектов
Должностная инструкция: руководитель регионального структурного подразделения
Должностная инструкция: руководитель розничной сети
Должностная инструкция: руководитель строительной организации
Должностная инструкция: руководитель туристической группы
Должностная инструкция: руководитель учреждения образования
Должностная инструкция: руководитель физического воспитания
Должностная инструкция: руководитель филиала
Должностная инструкция: руководитель художественного клубного заведения, научно-методического центра, дома народного творчества, центра культуры и досуга, центра досуга
Должностная инструкция: руководитель художественного парка культуры и отдыха
Должностная инструкция: руководящий делами
Должностная инструкция: руководящий делами (социальные услуги)
Должностная инструкция: рыбак прибрежного лова 1-го разряда
Должностная инструкция: рыбак прибрежного лова 2-го разряда
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу