Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «референт руководителя предприятия». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Офисные работники».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: референт руководителя предприятия на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Офисные работники». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: референт руководителя предприятия (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ РЕФЕРЕНТА КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА


I. Загальні положення
 1. Референт керівника підприємства належить до професійної групи "Фахівці".
 2. Призначення на посаду референта керівника підприємства та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.
 3. Референт керівника підприємства підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства.
 4. За відсутності референта керівника підприємства його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.
 5. Референт керівника підприємства повинен знати:
  - Законодавство України про підприємницьку діяльність.
  - Основи адміністративного, господарського та трудового права.
  - Нормативні, методичні та інші керівні документи в галузі професійної діяльності.
  - Діловодство.
  - Положення, інструкції та інші матеріали з розроблення управлінської, організаційної, технічної та інших видів документації.
  - Основи економіки, організації праці, виробництва.
  - Профіль, спеціалізацію й особливості управління підприємством.
  - Організаційну, виробничу і соціальну структуру підприємства.
  - Основи технології виробництва.
  - Комп'ютерну й офісну техніку.
  - Технічні засоби реєстрації й оброблення інформації.
  - Правила, норми та етикет організації проведення ділових заходів, зустрічей, прийомів, нарад тощо.
  - Основи психології спілкування, соціології та етики професійних відносин.
  - Основи вітчизняної культури, звичаї, відповідні стилі літературного та ділового мовлення.
  - Одну або більше іноземних мов.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) і стаж роботи за професією не менше 1 року або вища освіта без вимог до напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) та післядипломна освіта - перепідготовка чи підвищення кваліфікації й стаж роботи на підприємстві не менше 2 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Бере участь у впровадженні системи взаємозв'язків, застосовує і підтримує її відповідно до встановлених вимог і порядку, які забезпечують координацію внутрішньої управлінської діяльності між керівником підприємства й керівниками структурних підрозділів та іншими працівниками, а також систему взаємовідносин керівника підприємства із представниками інших підприємств, партнерами, конкурентами, клієнтами.
 2. Організовує робочий час керівника підприємства, оперативно вносить зміни та доповнення до програми й розкладу його роботи.
 3. Складає щомісячно графік звітів керівників структурних підрозділів про результати господарської діяльності.
 4. Доводить до відома всіх заінтересованих служб, сторонніх організацій та окремих осіб зміст протоколів і прийнятих рішень, здійснює контроль за їх виконанням.
 5. Складає замовлення на необхідне обладнання, матеріали та послуги.
 6. Бере участь у розгляді управлінських і організаційних справ.
 7. Веде встановлену документацію.
 8. За дорученням керівника підприємства готує аналітичні огляди з актуальних соціальних, економічних і фінансових питань в умовах ринкових відносин.
 9. Здійснює відбір та опрацювання інформації для керівника.
 10. Готує згідно із затвердженою номенклатурою проекти розпорядчої документації, адміністративної, комерційної, технічної та іншої кореспонденції - запитів, звернень, відповідей на листи, повідомлень тощо.
 11. Виконує протокольні записи, контролює готовність стенографічних звітів про важливі та значні події і виступи на зустрічах, засіданнях, нарадах тощо.
 12. Бере участь у підготовці доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів керівника підприємства.
 13. Організовує своєчасне та адресне направлення доручень, розпоряджень та наказів керівника підприємства, службової кореспонденції та спеціальної документації керівникам підрозділів та іншим виконавцям.
 14. Простежує процес одержання встановленої інформації, контролює повноту її надходження.
 15. Реєструє звернення і заяви працівників, організує їх прийом (зустріч) із керівником підприємства.
 16. Допомагає керівникові підприємства у застосуванні відповідних норм етикету та протоколу під час прийому службових осіб, відвідувачів та гостей.
 17. Регулює протягом робочого дня поїздки керівника підприємства.
 18. Супроводжує керівника підприємства під час його візитів, відряджень та поїздок, виконуючи постійні завдання та обов'язки, а також роботи, що випливають із конкретних обставин.
 19. _________________________________________________________________.
 20. _________________________________________________________________.


III. Права

Референт керівника підприємства має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням керівника підприємства у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
 6. Вимагати від керівника підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Референт керівника підприємства несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция референта руководителя предприятия (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 53 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа референт руководителя предприятия Резюме референт руководителя предприятия Работа референт руководителя предприятия в Киеве Резюме референт руководителя предприятия в Киеве Работа референт руководителя предприятия в Днепре Резюме референт руководителя предприятия в Днепре Работа референт руководителя предприятия во Львове Резюме референт руководителя предприятия во Львове Работа референт руководителя предприятия в Одессе Резюме референт руководителя предприятия в Одессе Работа референт руководителя предприятия в Харькове Резюме референт руководителя предприятия в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: режиссер монтажа телевизионных и радиопрограмм
Должностная инструкция: режиссер отдела производства департамента телевизионного вещания
Должностная инструкция: резчик металла на ножницах и прессах 1-го разряда
Должностная инструкция: резчик металла на ножницах и прессах 2-го разряда
Должностная инструкция: резчик металла на ножницах и прессах 3-го разряда
Должностная инструкция: резчик металла на ножницах и прессах 4-го разряда
Должностная инструкция: резчик на пилах, ножовках и станках 2-го разряда
Должностная инструкция: резчик на пилах, ножовках и станках 3-го разряда
Должностная инструкция: резчик пищевой продукции 1-го разряда
Должностная инструкция: резчик пищевой продукции 2-го разряда
Должностная инструкция: резчик пищевой продукции 3-го разряда
Должностная инструкция: рекрутер
Должностная инструкция: ректор
Должностная инструкция: ресепшионист
Должностная инструкция: реставратор фильмокопий
Должностная инструкция: референт руководителя предприятия
Должностная инструкция: рихтовщик
Должностная инструкция: рихтовщик кузовов 3-го разряда
Должностная инструкция: рихтовщик кузовов 4-го разряда
Должностная инструкция: рихтовщик кузовов 5-го разряда
Должностная инструкция: риэлтор
Должностная инструкция: руководитель коллектива (театрального, самодеятельного)
Должностная инструкция: руководитель курьерской службы
Должностная инструкция: руководитель отдела
Должностная инструкция: руководитель отдела реализации и маркетинга
Должностная инструкция: руководитель отдела учета и контроля
Должностная инструкция: руководитель отделения департамента страхования
Должностная инструкция: руководитель проектов
Должностная инструкция: руководитель регионального структурного подразделения
Должностная инструкция: руководитель розничной сети
Должностная инструкция: руководитель строительной организации
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу