Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «руководящий делами». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Топ-менеджеры».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: руководящий делами на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Топ-менеджеры». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: руководящий делами (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЕРУЮЧОГО СПРАВАМИ


I. Загальні положення
 1. Керуючий справами безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Керуючий справами виконує вказівки _______________.
 3. Керуючий справами заміняє _______________.
 4. Керуючого справами заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - Конституцію України;
  - акти законодавства, що стосуються діяльності відповідного органу виконавчої влади та питань державної служби;
  - Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління;
  - організацію праці та управління;
  - сучасні методи управління персоналом;
  - законодавство про працю;
  - основи психології праці, економіки, фінансів;
  - правила ділового етикету;
  - правила охорони праці та протипожежного захисту;
  - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби;
  - ділову мову.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
  - Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 7 років.
  - Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Забезпечує якісне, своєчасне виконання завдань з питань, що належать до його компетенції, та ефективну взаємодію між структурними підрозділами органу виконавчої влади, територіальними управліннями та підвідомчими установами.
 2. Здійснює організацію діловодства, господарське, матеріально-технічне, автотранспортне та соціальне забезпечення діяльності відповідного органу виконавчої влади.
 3. Організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження комплексної автоматизації у діловодстві.
 4. Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в структурних підрозділах відповідного органу виконавчої влади, спрямовує роботу з цього питання у територіальних управліннях та підвідомчих установах.
 5. Забезпечує розроблення зведеної номенклатури справ, формування централізованого архіву.
 6. Забезпечує формування планів засідання керівних органів виконавчої влади, контролює редагування, реєстрацію та випуск розпорядчих документів керівництва органів влади та їх своєчасне розсилання адресатам.
 7. Бере участь в організаційно-технічній підготовці засідань, нарад, які проводить керівник відповідного органу виконавчої влади.
 8. Контролює виконання структурними підрозділами рішень органів державної влади та керівництва органу виконавчої влади з питань, що знаходяться в його компетенції.
 9. Організовує виконання копіювально-розмножувальних робіт, підготовку та видання службових телефонних довідників, забезпечення ними працівників центрального апарату виконавчої влади, територіальних управлінь та підвідомчих установ; роботу з листами, заявами та скаргами громадян.
 10. Аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення апарату та структурних підрозділів органу виконавчої влади.
 11. Організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані будинків, споруд та інженерних систем.
 12. Забезпечує розробку та виконання річних та перспективних планів ремонту приміщень органу виконавчої влади; проведення робіт з благоустрою та озеленення внутрішньої території.
 13. Забезпечує проведення масових заходів за напрямами діяльності органу, відряджень.
 14. Здійснює розробку та подає на затвердження керівництву органу виконавчої влади проекти кошторису адміністративно-господарських витрат, сприяє забезпеченню фінансування органу та організовує діяльність фінансового підрозділу, бере участь у контролі за виконанням кошторисів адміністративно-господарських витрат.
 15. У межах наданих повноважень здійснює керівництво персоналом (визначає функції, планує, організовує, координує, оцінює роботу структурних підрозділів; здійснює добір кадрів) на основі сучасних методів управління.
 16. _________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________.


III. Права

Керуючий справами має право:
 1. Одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 2. Залучати фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 4. За дорученням керівництва центрального органу виконавчої влади представляти міністерство, інший центральний орган виконавчої влади в інших органах виконавчої влади під час вирішення питань, що належать до його компетенції.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Керуючий справами несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция руководящего делами (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 51 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа руководящий делами Резюме руководящий делами Работа руководящий делами в Киеве Резюме руководящий делами в Киеве Работа руководящий делами в Днепре Резюме руководящий делами в Днепре Работа руководящий делами во Львове Резюме руководящий делами во Львове Работа руководящий делами в Одессе Резюме руководящий делами в Одессе Работа руководящий делами в Харькове Резюме руководящий делами в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: руководитель курьерской службы
Должностная инструкция: руководитель отдела
Должностная инструкция: руководитель отдела реализации и маркетинга
Должностная инструкция: руководитель отдела учета и контроля
Должностная инструкция: руководитель отделения департамента страхования
Должностная инструкция: руководитель проектов
Должностная инструкция: руководитель регионального структурного подразделения
Должностная инструкция: руководитель розничной сети
Должностная инструкция: руководитель строительной организации
Должностная инструкция: руководитель туристической группы
Должностная инструкция: руководитель учреждения образования
Должностная инструкция: руководитель физического воспитания
Должностная инструкция: руководитель филиала
Должностная инструкция: руководитель художественного клубного заведения, научно-методического центра, дома народного творчества, центра культуры и досуга, центра досуга
Должностная инструкция: руководитель художественного парка культуры и отдыха
Должностная инструкция: руководящий делами
Должностная инструкция: руководящий делами (социальные услуги)
Должностная инструкция: рыбак прибрежного лова 1-го разряда
Должностная инструкция: рыбак прибрежного лова 2-го разряда
Должностная инструкция: рыбак прибрежного лова 3-го разряда
Должностная инструкция: рыбак прибрежного лова 4-го разряда
Должностная инструкция: рыбак прибрежного лова 5-го разряда
Должностная инструкция: рабочий
Должностная инструкция: рабочий зеленого строительства 2-го разряда
Должностная инструкция: рабочий зеленого строительства 2-го разряда
Должностная инструкция: рабочий зеленого строительства 3-го разряда
Должностная инструкция: рабочий зеленого строительства 3-го разряда
Должностная инструкция: рабочий зеленого строительства 4-го разряда
Должностная инструкция: рабочий зеленого строительства 4-го разряда
Должностная инструкция: рабочий зеленого строительства 5-го разряда
Должностная инструкция: рабочий зеленого строительства 5-го разряда
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу