Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «фасувальник». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Інженери, робочі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: фасувальник на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Інженери, робочі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: фасувальник (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ФАСУВАЛЬНИКА


I. Загальні положення
 1. Фасувальник відноситься до категорії робітників.
 2. На посаду фасувальника призначається особа, яка має середню спеціальну освіту і стаж роботи __________.
 3. Призначення на посаду фасувальника та звільнення з неї здійснюється наказом керівника за поданням _____________________.
 4. Фасувальник повинен знати:
  - Накази, вказівки, розпорядження, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи, що регламентують роботу фасувальника;
  - номенклатуру, сорти, вміст комплекту, розміри і масу деталей, що вкладаються, виробів;
  - правила й способи комплектування та упаковки;
  - правила фасування, дозування напівфабрикатів, готової продукції або окремих її компонентів;
  - заходи боротьби з корозією;
  - порядок заповнення пакувальних документів і обліку упакованих виробів та товарів, правила ведення звітності;
  - правила підйому, переміщення вантажів і сигналізацію при використанні підйомно-транспортних засобів;
  - призначення і правила застосування робочого, контрольно-вимірювального інструменту і пристосувань, необхідних при укладанні і упаковці, принцип роботи фасувального напівавтомата або автомата і взаємодію його частин, будову фасувальних автоматів, правила налагодження автоматів та їх окремих вузлів;
  - технічні умови і державні стандарти на продукцію, що фасується і дозується, у тому числі технічні умови і вимоги до антибіотиків;
  - способи закупорювання пляшок, бутлів, флаконів і туб;
  - правила укладання, обгортання, кріплення в тарі та пакування великогабаритних і важких готових виробів;
  - правила пакування особливо відповідальних монументальних, художніх, скульптурних творів, унікальних декоративних виробів, складних моделей, діючих макетів;
  - розміри і форму тари для кожного роду виробів, котрі пакуються, деталей і товарів;
  - види, сорти та розміри кріпильного ізолювального і пакувального матеріалу, у тому числі розміри, форму і правила виготовлення спеціальної тари при особливо відповідальній упаковці;
  - технологічний процес фасування і правила його регулювання;
  - правила роботи в стерильних умовах;
  - вимоги до готової продукції та якості фасування;
  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
  - основні питання трудового законодавства України;
  - правила і норми охорони праці;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює фасовку, дозування напівфабрикатів та готової продукції або окремих її компонентів у тару - пакети, пачки, банки, туби, флакони, ампули, пляшки, бутлі, ящики, мішки тощо вручну як без зважування, відмірювання та оформлення, так і з відмірюванням за заданим обсягом, масою або кількістю різних твердих, сипких, рідких і штучних товарів.
 2. Упаковує:
  - укладені деталі, вироби й продукцію згідно з технічними умовами, здійснює художню завертку кондитерських виробів вручну одночасно в декілька папірців (подвертку, фольгу, етикетку, целофан тощо) з підбиранням малюнка етикетки, додержанням рамки та інших спеціальних вимог;
  - монументальні, художні, скульптурні твори, унікальні декоративні вироби, складні моделі, діючі макети, виготовляє спеціальну тару і виконує інші аналогічні роботи.
 3. Здійснює укладання:
  - вручну виробів, деталей та продукції в паперову, дерев'яну, картонну, металеву та іншу тару з комплектуванням за відомістю або специфікацією;
  - за допомогою підйомних механізмів (кранів, електроталей) великогабаритних і важких готових виробів (граніту, мармуру, вапняку та ін);
  - фасованої м'ясної та молочної продукції;
  - полірованих виробів великих габаритів із попереднім комплектуванням за кольором, текстурі, номерами;
  - тендітних, дорогих, отруйних, шкідливих, агресивних, пожежо-та вибухонебезпечних вантажів;
  - чутливих точних приладів, що вимагають обережного транспортування, з особливо складним кріпленням у тарі.
 4. Виконує протирку, обдування стисненим повітрям, змазування (консервування) і обгортання укладаних деталей, продукції і виробів у папір, вату, целофан та інші матеріали.
 5. Наклеює етикетки, здійснює маркування обгорткового матеріалу, заготівлю паперу, шпагату, етикеток, фольги і т.д., розкрій і розрізання пакувального матеріалу вручну або на автоматичному верстаті за заданими розмірами або шаблоном.
 6. Виконує чищення, змазування, поточний ремонт та регулювання верстату.
 7. Здійснює оббивку пакувальної тари ізоляційним матеріалом або укладання прокладок, упаковку - забивання ящиків, закривання, заклеювання, зашивання мішків, завальцьовування кришок металевої тари вручну або на верстаті згідно з технічними умовами.
 8. Здійснює установку в гнізда ящиків бутлів, пляшок, флаконів та прокладання між їх рядами паперу, картону, вати, стружок, тирси та інших ізоляційних матеріалів.
 9. Виконує закупорювання наповнених бутлів, пляшок, флаконів, туб різними пробками вручну, заливку горлечок смолкою, миття та обтирання пляшок, флаконів, стежить за герметичністю закупорювання та глибиною забивання пробки.
 10. Веде облік запакованих деталей, виробів та іншої продукції, здійснює ведення встановленої документації, виписку фактур на упаковану продукцію із зазначенням виду, сорту, якості, артикулу, кількості, розміру і т.п..
 11. Здійснює завантаження антибіотиків в бункери автоматів.
 12. Спостерігає за ходом технологічного процесу за контрольно-вимірювальними приладами і візуально.
 13. Самостійно здійснює наладку автоматів та їх окремих вузлів в процесі роботи, перевірку дозувань на електро-аналітичних вагах, ведення записів показників роботи у виробничому журналі, поточний ремонт обладнання.
 14. Зобов'язаний брати участь у розробці та здійсненні заходів щодо підвищення ефективності своєї роботи, скорочення витрат на фасування і упаковку матеріальних цінностей, впровадження в організацію фасувального цеху сучасних засобів автоматизації процесу фасування.
 15. Зобов'язаний дотримуватися правил з охорони праці.
 16. _________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________.


III. Права

Фасувальник має право:
 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються питань, що входять в його компетенцію.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові В межах своєї компетенції.
 6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 8. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 9. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удоскона-лення у встановленому порядку.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Фасувальник несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція фасувальника (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 11 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота фасувальник Резюме фасувальник Робота фасувальник в Києві Резюме фасувальник в Києві Робота фасувальник в Дніпрі Резюме фасувальник в Дніпрі Робота фасувальник у Львові Резюме фасувальник у Львові Робота фасувальник в Одесі Резюме фасувальник в Одесі Робота фасувальник в Харкові Резюме фасувальник в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: формовщик колбасных изделий 3-го разряда
Посадова інструкція: формовщик колбасных изделий 4-го разряда
Посадова інструкція: формовщик колбасных изделий 5-го разряда
Посадова інструкція: фотокорреспондент
Посадова інструкція: фрезеровщик 2-го разряда
Посадова інструкція: фрезеровщик 3-го разряда
Посадова інструкція: фрезеровщик 4-го разряда
Посадова інструкція: фрезеровщик 5-го разряда
Посадова інструкція: фрезеровщик 6-го разряда
Посадова інструкція: фриттовщик 2-го разряда
Посадова інструкція: фриттовщик 4-го разряда
Посадова інструкція: фармацевт
Посадова інструкція: фармацевт
Посадова інструкція: фасовщик
Посадова інструкція: фасовщица
Посадова інструкція: фасовщик
Посадова інструкція: специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг
Посадова інструкція: специалист (эксперт, консультант) по вопросам кадров и кадровой работы
Посадова інструкція: специалист 1-й категории юридического отдела
Посадова інструкція: специалист II категории (землеустроитель муниципального образования)
Посадова інструкція: специалист отдела закупок
Посадова інструкція: специалист отдела ИТ сервиса и материального обеспечения управления информационных технологий
Посадова інструкція: специалист отдела профессионального развития персонала
Посадова інструкція: специалист по актово-претензионной работе
Посадова інструкція: специалист по отбору персонала
Посадова інструкція: специалист по депозитарной деятельности
Посадова інструкція: специалист по маркетингу
Посадова інструкція: специалист по методам расширения рынка сбыта
Посадова інструкція: специалист по организации имущественной и личной безопасности
Посадова інструкція: специалист по перевозкам
Посадова інструкція: специалист по налогам администрации города
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу