Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «фахівець з організації майнової та особистої безпеки». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Юристи, страхові спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: фахівець з організації майнової та особистої безпеки на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Юристи, страхові спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: фахівець з організації майнової та особистої безпеки (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ФАХІВЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ МАЙНОВОЇ ТА ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ


I. Загальні положення
 1. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки виконує вказівки _______________.
 3. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки заміняє _______________.
 4. Фахівця з організації майнової та особистої безпеки заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - Конституцію України, інші нормативно-правові акти з питань охоронної діяльності, чинне законодавство України, Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші законодавчі акти органів державної влади, які регулюють охоронну діяльність, основи організації інформаційної безпеки;
  - профіль, спеціалізацію і особливості охоронної структури;
  - основи менеджменту, комерційної діяльності;
  - основи організації праці і управління;
  - основи фінансово-господарчої діяльності та маркетингу;
  - методи прогнозування і моделювання попиту на охоронну діяльність, формування конкурентоспроможних охоронних послуг, порядок ціноутворення, способи і методи рекламування послуг;
  - методи вивчення попиту;
  - порядок розроблення планів та програм організаційно-господарської діяльності;
  - порядок укладання господарських та інших договорів, припинення договірних відносин та ведення претензійної роботи;
  - методи вивчення умов праці на робочих місцях;
  - систему стандартів безпеки праці, захисту працівників від протиправних дій під час виконання службових обов’язків;
  - норми та правила охорони праці та протипожежної безпеки.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст).
  - Без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує, координує та здійснює в межах своєї компетенції діяльність охоронної структури у відповідності до чинних нормативно-правових актів.
 2. Вдосконалює систему управління та роботу щодо задоволення потреб юридичних та фізичних осіб у охоронних послугах.
 3. Організовує використання технічних засобів охорони.
 4. Вивчає та узагальнює позитивний досвід у галузі охоронної діяльності, впроваджує нові форми та методи охорони власності.
 5. Надає консультації юридичним та фізичним особам з питань майнової та особистої безпеки.
 6. Проводить попередній відбір працівників щодо прийняття на роботу.
 7. Бере участь у забезпеченні охоронної структури кваліфікованими кадрами та їх розстановці за службовими обов’язками.
 8. Сприяє підвищенню кваліфікації охоронних кадрів.
 9. Організовує охорону об’єктів, фізичних осіб, вантажів, грошових коштів, що перевозяться згідно з вимогами чинних нормативних документів.
 10. Забезпечує дотримання працівниками охоронної структури кримінального, адміністративного та податкового законодавства.
 11. Здійснює заходи щодо забезпечення законності та дисципліни у службовій діяльності працівників, їх особистої безпеки під час виконання службових обов’язків, організовує взаємодію з правоохоронними органами.
 12. Розробляє місячні графіки несення служби нарядами на закріплених об’єктах.
 13. Перевіряє (не менше одного разу на місяць) наявність, стан захисту і обліку вогнепальної зброї, спеціальних та індивідуальних засобів захисту, активної оборони та технічних засобів спостереження.
 14. Бере участь у комісійному обстеженні об’єктів, що охороняються, та заводить на них літерні (накопичувальні) справи.
 15. Організовує та особисто контролює несення служби нарядами охоронної структури, виявляє уразливі місця в технічному укріпленні об’єктів, що охороняються, вносить пропозиції з усунення виявлених недоліків власнику об’єкта.
 16. Бере участь у забезпеченні соціального розвитку охоронної структури.
 17. Здійснює заходи щодо пошуку нових об’єктів з метою взяття їх під охорону, аналізує та узагальнює якість охоронних послуг та інформує керівництво, сприяє забезпеченню юридичних, економічних, інформаційних та інших умов ефективної діяльності охоронної структури.
 18. Аналізує інформацію про діяльність охоронної структури в цілому та за окремими напрямами роботи.
 19. Складає аналітичні довідки, інші документи, веде службову документацію.
 20. Забезпечує своєчасне виконання наказів, доручень, розпоряджень керівництва з питань організації служби.
 21. Інформує керівництво про стан їх виконання.
 22. _________________________________________________________________.
 23. _________________________________________________________________.


III. Права

Фахівець з організації майнової та особистої безпеки має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Фахівець з організації майнової та особистої безпеки несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція фахівця з організації майнової та особистої безпеки (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 52 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота фахівець з організації майнової та особистої безпеки Резюме фахівець з організації майнової та особистої безпеки Робота фахівець з організації майнової та особистої безпеки в Києві Резюме фахівець з організації майнової та особистої безпеки в Києві Робота фахівець з організації майнової та особистої безпеки в Дніпрі Резюме фахівець з організації майнової та особистої безпеки в Дніпрі Робота фахівець з організації майнової та особистої безпеки у Львові Резюме фахівець з організації майнової та особистої безпеки у Львові Робота фахівець з організації майнової та особистої безпеки в Одесі Резюме фахівець з організації майнової та особистої безпеки в Одесі Робота фахівець з організації майнової та особистої безпеки в Харкові Резюме фахівець з організації майнової та особистої безпеки в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: фасовщик
Посадова інструкція: фасовщица
Посадова інструкція: фасовщик
Посадова інструкція: специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг
Посадова інструкція: специалист (эксперт, консультант) по вопросам кадров и кадровой работы
Посадова інструкція: специалист 1-й категории юридического отдела
Посадова інструкція: специалист II категории (землеустроитель муниципального образования)
Посадова інструкція: специалист отдела закупок
Посадова інструкція: специалист отдела ИТ сервиса и материального обеспечения управления информационных технологий
Посадова інструкція: специалист отдела профессионального развития персонала
Посадова інструкція: специалист по актово-претензионной работе
Посадова інструкція: специалист по отбору персонала
Посадова інструкція: специалист по депозитарной деятельности
Посадова інструкція: специалист по маркетингу
Посадова інструкція: специалист по методам расширения рынка сбыта
Посадова інструкція: специалист по организации имущественной и личной безопасности
Посадова інструкція: специалист по перевозкам
Посадова інструкція: специалист по налогам администрации города
Посадова інструкція: специалист по промышленной безопасности и охране окружающей среды
Посадова інструкція: специалист по сертификации
Посадова інструкція: специалист по социальным вопросам
Посадова інструкція: специалист по управлению проектами (строительство)
Посадова інструкція: специалист по франчайзингу
Посадова інструкція: специалист по ценообразованию
Посадова інструкція: специалист по защите информации
Посадова інструкція: специалист по внешнеэкономической деятельности
Посадова інструкція: специалист конференц-сервиса
Посадова інструкція: специалист-аналитик по исследованию товарного рынка
Посадова інструкція: специалист по обучению персонала
Посадова інструкція: специалист по подбору персонала
Посадова інструкція: фельдшер
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу