Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «фармацевт». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Медичні спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: фармацевт на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Медичні спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: фармацевт (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ФАРМАЦЕВТА


I. Загальні положення
 1. Фармацевт відноситься до категорії фахівців.
 2. На посаду фармацевта призначається особа, яка має середню фармацевтичну освіту, диплом за спеціальністю "Фармація", (I, II, вищу) кваліфікаційну категорію.
 3. Призначення на посаду фармацевта і звільнення з неї здійснюється наказом керівника установи.
 4. Фармацевт повинен знати:
  - Законодавство України.
  - Основи фармацевтичної справи.
  - Основи економіки і принципи організації фармацевтичної служби.
  - Технологію виготовлення лікарських засобів в аптеці, правила їх зберігання та відпуску.
  - Номенклатуру лікарських засобів і виробів медичного призначення.
  - Правила надання першої долікарської медичної допомоги.
  - Законодавство про працю.
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  - Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 5. Фармацевт підпорядковується безпосередньо _______________________.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Проводить заходи щодо організації лікарського забезпечення населення (формування попиту на лікарські засоби і вироби медичного призначення, визначення потреби в них, складання заявки-замовлення на лікарські засоби).
 2. Бере участь в прийманні товару, його розподілі по місцях зберігання, забезпечує умови зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення відповідно до їх фізико-хімічних властивостей і діючих правил зберігання.
 3. Виготовляє лікарські засоби з урахуванням особливостей технологічного процесу в умовах аптек, фармацевтичних підприємств.
 4. Проводить контроль якості лікарських засобів на стадіях виготовлення, транспортування, зберігання і реалізації.
 5. Здійснює відпуск виготовлених в аптеці і готових лікарських засобів і виробів медичного призначення.
 6. Визначає правильність оформлення рецептів / вимог / (відповідність прописаних доз віку хворого, сумісність інгредієнтів) на різні лікарські засоби, в т.ч. отруйні та сильнодіючі, з урахуванням існуючих вимог щодо їх відпуску.
 7. Надає консультативну допомогу фасувальникам по фасуванню лікарських засобів.
 8. Здійснює контроль разових і добових доз лікарських засобів списків А і Б, розрахунок загальної маси й обсягу лікарського засобу та окремих його інгредієнтів по масі, обсягу і краплях. Контроль термінів придатності лікарських засобів.
 9. Забезпечує дотримання фармацевтичного порядку і санітарно-гігієнічного режиму на робочому місці.
 10. Виконує вимоги гігієни праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.
 11. Оформляє документацію по фармацевтичній діяльності, раціональному використанню виробничого обладнання, приладів, апаратів, засобів малої механізації, електронно-обчислювальної і комп'ютерної техніки.
 12. Дотримується морально-правові норми професійного спілкування.
 13. Здійснює раціональну організацію праці.
 14. Проводить санітарно-освітню та інформаційну роботу серед населення про лікарські засоби і вироби медичного призначення, їх застосуванні і зберіганні в домашніх умовах.
 15. Надає долікарську допомогу при невідкладних станах.
 16. _________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________.


III. Права

Фармацевт має право:
 1. Доступу до інформації, необхідної для якісного виконання функціональних обов'язків середніх фармацевтичних кадрів.
 2. Удосконалювати систему організації праці середніх фармацевтичних кадрів на основі передового досвіду, впровадження нових технологій.
 3. Вносити пропозиції керівництву щодо підвищення доступності та якості лікарської допомоги населенню.
 4. Приймати участь у роботі нарад, конференцій, секцій фармацевтичних асоціацій.
 5. Підвищувати кваліфікацію, проходити атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Фармацевт несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція фармацевта (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 8 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота фармацевт Резюме фармацевт Робота фармацевт в Києві Резюме фармацевт в Києві Робота фармацевт в Дніпрі Резюме фармацевт в Дніпрі Робота фармацевт у Львові Резюме фармацевт у Львові Робота фармацевт в Одесі Резюме фармацевт в Одесі Робота фармацевт в Харкові Резюме фармацевт в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: формовщик железобетонных изделий и конструкций
Посадова інструкція: формовщик колбасных изделий 1-го разряда
Посадова інструкція: формовщик колбасных изделий 2-го разряда
Посадова інструкція: формовщик колбасных изделий 3-го разряда
Посадова інструкція: формовщик колбасных изделий 4-го разряда
Посадова інструкція: формовщик колбасных изделий 5-го разряда
Посадова інструкція: фотокорреспондент
Посадова інструкція: фрезеровщик 2-го разряда
Посадова інструкція: фрезеровщик 3-го разряда
Посадова інструкція: фрезеровщик 4-го разряда
Посадова інструкція: фрезеровщик 5-го разряда
Посадова інструкція: фрезеровщик 6-го разряда
Посадова інструкція: фриттовщик 2-го разряда
Посадова інструкція: фриттовщик 4-го разряда
Посадова інструкція: фармацевт
Посадова інструкція: фармацевт
Посадова інструкція: фасовщик
Посадова інструкція: фасовщица
Посадова інструкція: фасовщик
Посадова інструкція: специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг
Посадова інструкція: специалист (эксперт, консультант) по вопросам кадров и кадровой работы
Посадова інструкція: специалист 1-й категории юридического отдела
Посадова інструкція: специалист II категории (землеустроитель муниципального образования)
Посадова інструкція: специалист отдела закупок
Посадова інструкція: специалист отдела ИТ сервиса и материального обеспечения управления информационных технологий
Посадова інструкція: специалист отдела профессионального развития персонала
Посадова інструкція: специалист по актово-претензионной работе
Посадова інструкція: специалист по отбору персонала
Посадова інструкція: специалист по депозитарной деятельности
Посадова інструкція: специалист по маркетингу
Посадова інструкція: специалист по методам расширения рынка сбыта
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу