Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «фахівець з методів розширення ринку збуту». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Фінансові спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: фахівець з методів розширення ринку збуту на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Фінансові спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: фахівець з методів розширення ринку збуту (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ФАХІВЦЯ З МЕТОДІВ РОЗШИРЕННЯ РИНКУ ЗБУТУ


I. Загальні положення
 1. Фахівець з методів розширення ринку збуту безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Фахівець з методів розширення ринку збуту виконує вказівки _______________.
 3. Фахівець з методів розширення ринку збуту заміняє _______________.
 4. Фахівця з методів розширення ринку збуту заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
  - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
  - правила застосування штрих-кодів та сучасних комп’ютерних технологій у системі збуту;
  - порядок проведення оптово-промислових ярмарків;
  - кон’юнктуру товарного ринку та фактори, які впливають на її формування;
  - джерела інформації про торговельну кон’юнктуру, закономірності та тенденції формування потреб населення;
  - методи прогнозування попиту на окремі групи товарів;
  - принципи та методи кількісного вимірювання показників оцінки задоволення потреб споживачів;
  - основи зобов’язального та договірного права;
  - державну та міжнародну системи класифікації товарів та послуг;
  - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг й торгівлі;
  - методику та методи визначення ефективності маркетингової діяльності;
  - міжнародні правила щодо тлумачення торгових термінів “Інкотермс” ;
  - основи товарознавства; методи економічного та статистичного аналізу;
  - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
 6. Кваліфікаційні вимоги:

  Провідний фахівець з методів розширення ринку збуту: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Торгівля”, “Менеджмент"; для магістра або спеціаліста стаж роботи за професією фахівця з методів розширення ринку збуту I категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням категорії “провідний фахівець-аналітик”.

  Фахівець з методів розширення ринку збуту I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Торгівля”, “Менеджмент"; для магістра — стаж роботи за професією фахівця з методів розширення ринку збуту II категорії не менше 1 року, для спеціаліста — не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.

  Фахівець з методів розширення ринку збуту II категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Торгівля”, “Менеджмент"; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією фахівця з методів розширення ринку збуту не менше 1 року, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.

  Фахівець з методів розширення ринку збуту: повна вища освіта (спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Торгівля”, “Менеджмент"; без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Аналізує та оцінює ефективність діючих структур збутових каналів.
 2. Проводить сегментування ринку за групами споживачів, параметрами продукції, основними конкурентами.
 3. Здійснює дослідження та оцінку потреб споживачів, складає короткострокові і довгострокові прогнози потреб і переваг споживачів.
 4. Розробляє заходи щодо активізації попиту та стимулювання збуту, визначає бюджет на просування товарів на ринок.
 5. Інформує про майбутні споживацькі потреби та переваги щодо іміджу нових товарів.
 6. Планує та реалізує заходи з впровадження нових видів послуг та сервісного обслуговування відповідно до потреб споживачів та стимулювання продажу товарів.
 7. Обгрунтовує напрямки асортиментної політики підприємства з урахуванням особливостей різних сегментів ринку.
 8. Розробляє рекомендації щодо підвищення рівня конкурентоспроможності наявних товарів.
 9. Установлює господарські зв’язки з партнерами по комерційній діяльності, підготовляє та укладає угоди на виробництво та постачання товарів.
 10. Обгрунтовує ефективні напрями організації оптової закупівлі та оптового продажу товарів в умовах конкуренції.
 11. Вибирає методи формування каналів збуту та умов реалізації, стимулювання збуту, контролю за збутом товарів і наданням послуг.
 12. Оцінює ефективність комерційних угод за конкретними діючими договорами і контрактами.
 13. Формує інформаційно-аналітичну базу даних, пропонує альтернативні варіанти управлінських рішень з проблем розширення ринків збуту.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Фахівець з методів розширення ринку збуту має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Фахівець з методів розширення ринку збуту несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція фахівця з методів розширення ринку збуту (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 53 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота фахівець з методів розширення ринку збуту Резюме фахівець з методів розширення ринку збуту Робота фахівець з методів розширення ринку збуту в Києві Резюме фахівець з методів розширення ринку збуту в Києві Робота фахівець з методів розширення ринку збуту в Дніпрі Резюме фахівець з методів розширення ринку збуту в Дніпрі Робота фахівець з методів розширення ринку збуту у Львові Резюме фахівець з методів розширення ринку збуту у Львові Робота фахівець з методів розширення ринку збуту в Одесі Резюме фахівець з методів розширення ринку збуту в Одесі Робота фахівець з методів розширення ринку збуту в Харкові Резюме фахівець з методів розширення ринку збуту в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: фармацевт
Посадова інструкція: фасовщик
Посадова інструкція: фасовщица
Посадова інструкція: фасовщик
Посадова інструкція: специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг
Посадова інструкція: специалист (эксперт, консультант) по вопросам кадров и кадровой работы
Посадова інструкція: специалист 1-й категории юридического отдела
Посадова інструкція: специалист II категории (землеустроитель муниципального образования)
Посадова інструкція: специалист отдела закупок
Посадова інструкція: специалист отдела ИТ сервиса и материального обеспечения управления информационных технологий
Посадова інструкція: специалист отдела профессионального развития персонала
Посадова інструкція: специалист по актово-претензионной работе
Посадова інструкція: специалист по отбору персонала
Посадова інструкція: специалист по депозитарной деятельности
Посадова інструкція: специалист по маркетингу
Посадова інструкція: специалист по методам расширения рынка сбыта
Посадова інструкція: специалист по организации имущественной и личной безопасности
Посадова інструкція: специалист по перевозкам
Посадова інструкція: специалист по налогам администрации города
Посадова інструкція: специалист по промышленной безопасности и охране окружающей среды
Посадова інструкція: специалист по сертификации
Посадова інструкція: специалист по социальным вопросам
Посадова інструкція: специалист по управлению проектами (строительство)
Посадова інструкція: специалист по франчайзингу
Посадова інструкція: специалист по ценообразованию
Посадова інструкція: специалист по защите информации
Посадова інструкція: специалист по внешнеэкономической деятельности
Посадова інструкція: специалист конференц-сервиса
Посадова інструкція: специалист-аналитик по исследованию товарного рынка
Посадова інструкція: специалист по обучению персонала
Посадова інструкція: специалист по подбору персонала
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу