Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Торгівельні спецальності, збут».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Торгівельні спецальності, збут». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ФАХІВЦЯ-АНАЛІТИКА З ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНОГО РИНКУ


I. Загальні положення
 1. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку належить до професійної групи "Професіонали".
 2. Призначення на посаду фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку та звільнення з неї здійснюється директором підприємства за поданням _________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку безпосередньо підпорядковується __________________.
 4. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку повинен знати:
  - Чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність.
  - Нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів.
  - Правила застосування штрих-кодів та сучасних комп'ютерних технологій при дослідженнях товарного ринку, порядок проведення оптово-промислових ярмарків.
  - Кон'юнктуру товарного ринку та фактори, які впливають на її формування.
  - Джерела інформації про торговельну кон'юнктуру, закономірності та тенденції формування потреб населення, методи прогнозування попиту на окремі групи товарів.
  - Принципи та методи кількісного вимірювання показників оцінки задоволення потреб споживачів.
  - Тенденції розвитку моди, чинні стандарти та технічні умови на товари споживчого призначення.
  - Асортимент товарів, методи визначення їх якості, основи сучасного маркетингу.
  - Методи економічного та статистичного аналізу.
  - Методи прогнозування економічних та соціальних процесів.
  - Основи міжнародної статистики, державну статистичну звітність.
  - Систему показників внутрішньо- та зовнішньоторговельного обороту.
  - Основні принципи ціноутворення, які застосовуються у міжнародній торгівлі.
  - Державну та міжнародну системи класифікації товарів та послуг.
  - Категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі, методику та методи визначення ефективності маркетингової діяльності.
  - Товарознавство.
  - Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
 5. Кваліфікаційні вимоги:
  - Провідний фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра або спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця-аналітика І категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням категорії "провідний фахівець-аналітик".
  - Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку І категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра - стаж роботи за професією фахівця-аналітика II категорії не менше 1 року, для спеціаліста - не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.
  - Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку II категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця-аналітика не менше 1 року, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.
  - Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку: повна вища освіта (спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; без вимог до стажу роботи.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку:
 1. Проводить комплексне дослідження внутрішнього та зовнішнього ринків товарів.
 2. Вивчає та аналізує становище підприємства або товару на ринку.
 3. Комплексно аналізує потреби споживачів та їх поведінку на окремих сегментах ринку, оцінює вплив соціальних та демографічних факторів на стан ринку.
 4. Оцінює конкурентоспроможність товарів та послуг і розробляє пропозиції щодо підвищення їх рівня та оптимізації товарного асортименту.
 5. Вносить пропозиції та корективи в асортиментний перелік товарів та послуг з урахуванням особливостей різних сегментів ринку.
 6. Визначає споживчі, технічні, експлуатаційні, екологічні, естетичні та інші параметри якості товарів та їх відповідність нормативно-технічній документації, договорам, чинному законодавству та іншим вимогам.
 7. Обирає методи моделювання розвитку ринкових ситуацій з конкретних проблем.
 8. Аналізує та обгрунтовує цінову політику підприємства, розробляє рекомендації з рекламної політики, організації торговельних агентств, сприяння продажу товарів.
 9. Дає оцінку за результатами проведення або участі підприємства в ярмарках.
 10. Готує періодичні аналітичні огляди про товарні ринки та позицію підприємства на них.
 11. Розробляє короткострокові та довгострокові прогнози щодо товарної політики підприємства.
 12. Організує та планує діяльність з отримання інформації про стан і перспективи розвитку попиту та пропозиції.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


III. Права

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Ознайомлюватися з документами, що визначають його права та обов'язки за посадою, критерії оцінки якості виконання ним посадових обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Залучати фахівців всіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.
 6. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 7. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку несе відповідальність за:
 1. неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


V. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою
 1. За відсутності фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.
 2. Для виконання обов'язків та реалізації прав фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку взаємодіє:
  2.1 ________________________ з питань: ______________________________.
  2.2 ________________________ з питань: ______________________________.
 3. _________________________________________________________________.
 4. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 59 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку Резюме фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку Робота фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку в Києві Резюме фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку в Києві Робота фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку в Дніпрі Резюме фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку в Дніпрі Робота фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку у Львові Резюме фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку у Львові Робота фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку в Одесі Резюме фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку в Одесі Робота фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку в Харкові Резюме фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: специалист по депозитарной деятельности
Посадова інструкція: специалист по маркетингу
Посадова інструкція: специалист по методам расширения рынка сбыта
Посадова інструкція: специалист по организации имущественной и личной безопасности
Посадова інструкція: специалист по перевозкам
Посадова інструкція: специалист по налогам администрации города
Посадова інструкція: специалист по промышленной безопасности и охране окружающей среды
Посадова інструкція: специалист по сертификации
Посадова інструкція: специалист по социальным вопросам
Посадова інструкція: специалист по управлению проектами (строительство)
Посадова інструкція: специалист по франчайзингу
Посадова інструкція: специалист по ценообразованию
Посадова інструкція: специалист по защите информации
Посадова інструкція: специалист по внешнеэкономической деятельности
Посадова інструкція: специалист конференц-сервиса
Посадова інструкція: специалист-аналитик по исследованию товарного рынка
Посадова інструкція: специалист по обучению персонала
Посадова інструкція: специалист по подбору персонала
Посадова інструкція: фельдшер
Посадова інструкція: фельдшер (медицинская сестра) кабинета
Посадова інструкція: фельдшер-диспетчер реанимационно-консультативного центра (РКЦ)
Посадова інструкція: фельдшер-лаборант
Посадова інструкція: физиолог
Посадова інструкція: фильмопроверщик I категории
Посадова інструкція: фильмопроверщик IІ категории
Посадова інструкція: фильмопроверщик IІІ категории
Посадова інструкція: финансовый аналитик
Посадова інструкція: финансовый директор
Посадова інструкція: финансовый директор
Посадова інструкція: финансовый консультант
Посадова інструкція: финансовый менеджер
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу