Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «начальник отдела почтовой связи». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Телекоммуникации».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: начальник отдела почтовой связи на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Телекоммуникации». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: начальник отдела почтовой связи (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ


I. Загальні положення
 1. Начальник відділу поштового зв’язку безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Начальник відділу поштового зв’язку виконує вказівки _______________.
 3. Начальник відділу поштового зв’язку заміняє _______________.
 4. Начальника відділу поштового зв’язку заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази органів управління та нормативні документи, які стосуються поштового зв’язку;
  - перспективи розвитку галузі й філіалу;
  - правила та порядок приймання, оброблення, перевезення, доставки і збереження поштових відправлень та періодичних видань;
  - Поштові правила;
  - Правила користування послугами поштового зв’язку;
  - технологічні процеси оброблення, перевезення і доставки пошти;
  - засоби автоматизації і механізації поштового зв’язку;
  - правила передплати періодичних видань;
  - порядок ведення виробничої документації;
  - досвід роботи передових вітчизняних і зарубіжних підприємств поштового зв’язку;
  - основи економіки, організації виробництва;
  - Закони України “Про захист прав споживачів”, “Про звернення громадян”;
  - основи трудового законодавства.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр).
  - Стаж роботи за професійним спрямуванням: для спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує та координує роботу поштового зв’язку відповідно до чинних правил та інструкцій.
 2. Забезпечує надійну та якісну роботу поштового зв’язку з надання послуг споживачам.
 3. Бере участь у розробленні перспективних та річних планів виробничої діяльності філіалу.
 4. Контролює виконання планів розвитку мережі поштового зв’язку та виконання планів філіалу з надання послуг поштового зв’язку, завдань з передплати та реалізації вроздріб періодичних видань, організацію оброблення, направлення та перевезення пошти (поштових відправлень та періодичних видань) усіма видами транспорту.
 5. Розробляє та впроваджує заходи для своєчасного та якісного оброблення, перевезення та доставки пошти, збереження поштових відправлень та грошових сум, підвищення якості й культури обслуговування.
 6. Вивчає та узагальнює попит населення на газети та журнали та організовує передплату і розповсюдження їх вроздріб.
 7. Організовує перевірку виробничої діяльності підрозділів філіалу з питань організації надання послуг, аналізує показники роботи в межах своєї компетенції та у разі необхідності надає практичну допомогу.
 8. Бере участь у розробленні та впровадженні нових технологій, нової техніки та у розробленні пропозицій щодо вдосконалення виробничих процесів.
 9. Забезпечує своєчасний розгляд скарг і заяв споживачів щодо надання послуг поштового зв’язку та розробляє пропозиції для усунення причин їх виникнення.
 10. Співпрацює зі службою маркетингу з питань рекламування всіх видів послуг поштового зв’язку, упровадження нових видів послуг, порядку та умов передплати на періодичні видання та надання інформації про видання, які реалізуються вроздріб.
 11. Контролює забезпечення підрозділів філіалу іменними речами, необхідними посібниками, інструкціями та довідками.
 12. Організовує разом з органами Пенсійного фонду України, Міністерства праці і соціальної політики роботу з виплати пенсій і грошових допоміг через філіали поштового зв’язку.
 13. Організовує роботу з надання банківських послуг у відділеннях зв’язку.
 14. Бере участь в організації і проведенні конкурсів професійної майстерності серед фахівців поштового зв’язку.
 15. Контролює наявність повного асортименту знаків поштової оплати в структурних підрозділах.
 16. _________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник відділу поштового зв’язку має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник відділу поштового зв’язку несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция начальника отдела почтовой связи (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 49 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа начальник отдела почтовой связи Резюме начальник отдела почтовой связи Работа начальник отдела почтовой связи в Киеве Резюме начальник отдела почтовой связи в Киеве Работа начальник отдела почтовой связи в Днепре Резюме начальник отдела почтовой связи в Днепре Работа начальник отдела почтовой связи во Львове Резюме начальник отдела почтовой связи во Львове Работа начальник отдела почтовой связи в Одессе Резюме начальник отдела почтовой связи в Одессе Работа начальник отдела почтовой связи в Харькове Резюме начальник отдела почтовой связи в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: начальник отдела материально-технического снабжения
Должностная инструкция: начальник отдела материально-технического снабжения строительной организации
Должностная инструкция: начальник отдела организации и оплаты труда
Должностная инструкция: начальник отдела охраны окружающей среды
Должностная инструкция: начальник отдела охраны окружающей среды
Должностная инструкция: начальник отдела охраны труда
Должностная инструкция: начальник отдела пластиковых карт
Должностная инструкция: начальник отдела по защите информации
Должностная инструкция: начальник отдела по коммерческой работе
Должностная инструкция: начальник отдела по патентной работе
Должностная инструкция: начальник отдела по работе с магазинами
Должностная инструкция: начальник отдела по связям с общественностью
Должностная инструкция: начальник отдела подготовки кадров
Должностная инструкция: начальник отдела подсобного сельского хозяйства
Должностная инструкция: начальник отдела подсобного сельского хозяйства
Должностная инструкция: начальник отдела почтовой связи
Должностная инструкция: начальник отдела продаж
Должностная инструкция: начальник отдела производства рекламы
Должностная инструкция: начальник отдела розничной торговли
Должностная инструкция: начальник отдела сбора выручки
Должностная инструкция: начальник отдела сбыта
Должностная инструкция: начальник отдела сбыта
Должностная инструкция: начальник отдела снабжения
Должностная инструкция: начальник отдела снабжения
Должностная инструкция: начальник отдела социального развития
Должностная инструкция: начальник отдела социального развития
Должностная инструкция: начальник отдела тестирования
Должностная инструкция: начальник отдела технического контроля
Должностная инструкция: начальник отдела технологических разработок и внедрения вычислительного центра
Должностная инструкция: начальник отдела топливно-энергетических ресурсов
Должностная инструкция: начальник отдела транспорта
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу