Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «секретар-друкарка». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Офісні працівники».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: секретар-друкарка на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Офісні працівники». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: секретар-друкарка (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЕКРЕТАРЯ-ДРУКАРКИ


I. Загальні положення
 1. Секретар-друкарка належить до професійної групи «Технічні службовці».
 2. Призначення на посаду секретаря-друкарки та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням_____________із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Секретар-друкарка підпорядковується безпосередньо_________________________.
 4. _____________________________________________________________________.
 5. _____________________________________________________________________.


II. Завдання та обов’язки

Секретар-друкарка:
 1. Виконує технічні функції, що охоплюють забезпечення й обслуговування роботи керівника підприємства або його підрозділів.
 2. Одержує необхідні керівникові відомості від підрозділів або виконавців, викликає за його дорученням працівників.
 3. Організовує телефонні переговори керівника, приймає і передає телефонограми, записує в час відсутності керівники прийняті повідомлення і доводить до його відома їх зміст.
 4. Здійснює роботи щодо підготовки засідань і нарад, які проводить керівник (збирання необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час, місце і порядок денний засідання або наради, ведення реєстрації), оформляє протоколи.
 5. Забезпечує робоче місце керівника канцелярським приладдям, засобами організаційної техніки, створює сприятливі умови для його ефективної роботи.
 6. Передає та приймає інформацію за допомогою приймально-передавальних пристроїв.
 7. Друкує за вказівкою керівника різні матеріали.
 8. Веде діловодство, приймає кореспонденцію, яка надходить на ім'я керівника, здійснює її систематизацію відповідно до прийнятого на підприємстві порядку і передає після її розгляду керівником у підрозділи або конкретним виконавцям для використання в процесі їх роботи або підготовки відповіді.
 9. Стежить за строками виконання доручень керівника, взятих на контроль.
 10. Приймає документи на підпис керівника й особисті заяви працівників.
 11. Організовує приймання відвідувачів, виявляючи при цьому тактовність і увагу до них, сприяє оперативності розгляду заяв і пропозицій працівників.
 12. Формує справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх зберігання й у встановлені строки здає до архіву.
 13. Виконує окремі службові доручення керівника.
 14. _____________________________________________________________________.
 15. _____________________________________________________________________.


III. Права

Секретар-друкарка має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються її діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання її посадових обов'язків.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
 6. _____________________________________________________________________.
 7. _____________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Секретар-друкарка несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _____________________________________________________________________.
 5. _____________________________________________________________________.


V. Повинен знати

Секретар-друкарка повинна знати:
 1. Постанови, розпорядження, накази, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо ведення діловодства.
 2. Керівний склад підприємства та його підрозділів.
 3. Машинопис.
 4. Правила орфографії та пунктуації.
 5. Порядок розміщення матеріалу під час друкування різних документів.
 6. Правила друкування ділових листів із використанням типових форм.
 7. Правила експлуатації друкарських машин, диктофонів, магнітофонів.
 8. Правила користування приймально-передавальними пристроями.
 9. Стандарті системи організаційно-розпорядчої документації.
 10. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
 11. _____________________________________________________________________.
 12. _____________________________________________________________________.


VI. Кваліфікаційні вимоги

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві й стаж роботи в діловодстві не менше 1 року.


УЗГОДЖЕНО:
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція секретаря-друкарки (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 51 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота секретар-друкарка Резюме секретар-друкарка Робота секретар-друкарка в Києві Резюме секретар-друкарка в Києві Робота секретар-друкарка в Дніпрі Резюме секретар-друкарка в Дніпрі Робота секретар-друкарка у Львові Резюме секретар-друкарка у Львові Робота секретар-друкарка в Одесі Резюме секретар-друкарка в Одесі Робота секретар-друкарка в Харкові Резюме секретар-друкарка в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: супервайзер
Посадова інструкція: сценарист отдела производства рекламы
Посадова інструкція: садовник
Посадова інструкція: санитар патологоанатомического отделения
Посадова інструкція: санитарка
Посадова інструкція: санитарка дневного стационара
Посадова інструкція: санитарка физиотерапевтического отделения
Посадова інструкція: санитарка-уборщица отделения реабилитации для больных с последствиями нарушения мозгового кровообращения
Посадова інструкція: секретарь
Посадова інструкція: секретарь отдела кадров
Посадова інструкція: секретарь директора
Посадова інструкція: секретарь директора предприятия
Посадова інструкція: секретарь руководителя
Посадова інструкція: секретарь учебной части
Посадова інструкція: секретарь учебной части (диспетчера)
Посадова інструкція: секретарь-машинистка
Посадова інструкція: секретарь-референт
Посадова інструкція: секретарь-референт
Посадова інструкція: секретарь-стенографистка
Посадова інструкція: сепараторщик (обогащение) 3-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик (обогащение) 4-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик (обогащение) 5-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик (обогащение) 6-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик 2-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик 3-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик 4-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик биомассы 3-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик биомассы 4-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик биомассы 5-го разряда
Посадова інструкція: сервисный инженер
Посадова інструкція: сестра медицинская по диетическому питанию
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу