Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «сестра медична з дієтичного харчування». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Медичні спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: сестра медична з дієтичного харчування на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Медичні спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: сестра медична з дієтичного харчування (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЕСТРИ МЕДИЧНОЇ З ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ


I. Загальні положення
 1. Сестра медична з дієтичного харчування належить до професійної групи «Фахівці».
 2. Призначення на посаду сестри медичної з дієтичного харчування та звільнення з неї здійснюється наказом головного лікаря за поданням зав. відділення з дотриманням вимог кодексу законів про працю України.
 3. Сестра медична з дієтичного харчування підпорядковується безпосередньо ст. медсестрі і зав. відділенням.
 4. Вказівки сестри медичної з дієтичного харчування в межах її компетенції є обов’язковими для молодшого медичного персоналу.
 5. 5. Сестра медична з дієтичного харчування повинна знати:
  - Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я;
  - Права, обов’язки та відповідальність медичної сестри з дієтичного харчування;
  - Номенклатуру лікувальних дієт різного призначення та профілю;
  - Особливості приготування страв;
  - Строки реалізації харчування та умови їх збереження;
  - Методи асептики та антисептики;
  - Організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів;
  - Правила оформлення медичної документації;
  - Сучасну літературу за фахом.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Сестра медична з дієтичного харчування вищої кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за фахом «Дієтотерапія». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.
  - Сестра медична з дієтичного харчування І кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за фахом «Дієтотерапія». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.
  - Сестра медична з дієтичного харчування ІІ кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за фахом «Дієтотерапія». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.
  - Сестра медична з дієтичного харчування: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за фахом «Дієтотерапія». Без вимог до стажу роботи.
 7. У своїй діяльності Сестра медична з дієтичного харчування керується:
  - чинним законодавством України про охорону здоров’я;
  - нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я, організацію лікувально-профілактичного та дієтичного харчування в лікувально-профілактичних установах.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Проводить приготування дитячих сумішей для вигодування дітей до 1-го року.
 2. Відбирає контрольні проби готових страв.
 3. Здійснює годування дітей, слідкує за дотриманням годування згідно «Листка годування».
 4. Контролює склад та якість продуктів харчування у передачах хворим.
 5. Проводить навчання середнього та молодшого медичного персоналу з питань організації лікувального харчування.
 6. Бере активну участь у проведенні протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку інфекції.
 7. Веде медичну документацію.
 8. Несе відповідальність за збереженням медичного інструментарію і предметів на даному робочому місці, а також піклується про повне укомплектування молочної кухні усім необхідним, відповідно до вимог.
 9. Дотримується принципів медичної деонтології.
 10. Вміє надати першу медичну допомогу при отруєннях, анафілактичному шоці, алергічних станах.
 11. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


III. Права

Сестра медична з дієтичного харчування має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються її діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові В межах своєї компетенції.
 6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 8. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються її компетенції.
 9. Періодично у встановленому порядку проходити атестацію на присвоєння чергової кваліфікаційної категорії.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Сестра медична з дієтичного харчування несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу її компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. За неякісне ведення медичної документації та недостовірність інформації, що вноситься до документації, - в межах, визначених чинним законодавством України.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція сестри медичної з дієтичного харчування (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 10 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота сестра медична з дієтичного харчування Резюме сестра медична з дієтичного харчування Робота сестра медична з дієтичного харчування в Києві Резюме сестра медична з дієтичного харчування в Києві Робота сестра медична з дієтичного харчування в Дніпрі Резюме сестра медична з дієтичного харчування в Дніпрі Робота сестра медична з дієтичного харчування у Львові Резюме сестра медична з дієтичного харчування у Львові Робота сестра медична з дієтичного харчування в Одесі Резюме сестра медична з дієтичного харчування в Одесі Робота сестра медична з дієтичного харчування в Харкові Резюме сестра медична з дієтичного харчування в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: секретарь-машинистка
Посадова інструкція: секретарь-референт
Посадова інструкція: секретарь-референт
Посадова інструкція: секретарь-стенографистка
Посадова інструкція: сепараторщик (обогащение) 3-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик (обогащение) 4-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик (обогащение) 5-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик (обогащение) 6-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик 2-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик 3-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик 4-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик биомассы 3-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик биомассы 4-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик биомассы 5-го разряда
Посадова інструкція: сервисный инженер
Посадова інструкція: сестра медицинская по диетическому питанию
Посадова інструкція: сестра-хозяйка
Посадова інструкція: сыродел 2-го разряда
Посадова інструкція: сыросол 3-го разряда
Посадова інструкція: системный администратор
Посадова інструкція: системный программист
Посадова інструкція: казначей отдела казначейства
Посадова інструкція: сборщик изделий из пластмасс 1-го разряда
Посадова інструкція: сборщик изделий из пластмасс 2-го разряда
Посадова інструкція: сборщик изделий из пластмасс 3-го разряда
Посадова інструкція: сборщик изделий из пластмасс 4-го разряда
Посадова інструкція: сборщик изделий из пластмасс 5-го разряда
Посадова інструкція: сборщик изделий и конструкций 2-го разряда
Посадова інструкція: сборщик изделий и конструкций 3-го разряда
Посадова інструкція: сборщик изделий и конструкций 4-го разряда
Посадова інструкція: сборщик мебели
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу