Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «секретар-референт». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Офісні працівники».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: секретар-референт на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Офісні працівники». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: секретар-референт (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА


I. Загальні положення
 1. Секретар-референт відноситься до категорії фахівців підприємства, приймається на посаду і звільняється з неї наказом директора підприємства.
 2. Основним завданням секретаря-референта є організаційне та документаційне забезпечення управлінської діяльності.
 3. Секретар-референт підпорядковується безпосередньо директору підприємства.
 4. У своїй діяльності секретар-референт керується:
  - Законодавчими актами України;
  - Статутом підприємства;
  - Положенням про функціональні служби підприємства;
  - Наказами (вказівками) керівництва підприємства;
  - Нормативно-методичними матеріалами з організації діловодства;
  - Даною посадовою інструкцією.
 5. На посаду секретаря-референта призначається особа з вищою, середньою спеціальною освітою і стажем роботи не менше 1 року, або без стажу (за умови проходження навчання на курсах секретарів-референтів).
 6. Секретар-референт повинен володіти інформацією та матеріалами з питань: - Перспектив розвитку підприємства, його фінансово-господарської діяльності; - Організації роботи з документами, складання документації; - Організації управлінської праці; - Застосування засобів обчислювальної та організаційної техніки; - Перекладу службової документації на іноземну мову комерційного партнера; - Культури праці та службової етики; - Охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює підготовку необхідних документів, забезпечує фінансово-господарську діяльність підприємства.
 2. Забезпечує прийом, облік, реєстрацію, контроль виконання документів, інформаційно-довідкове обслуговування і зберігання документної інформації.
 3. Контролює якість підготовки, правильність складання, узгодження, затвердження документів, що подаються на підпис керівництву підприємства.
 4. Контролює виконанням документів та доручень керівництва, вживає оперативних заходів, спрямованих на своєчасне і якісне їх виконання.
 5. Здійснює організацію підготовки, ухвалення рішень і доведення їх до безпосередніх виконавців. Проводить аналіз довідок і доповідей, що надаються керівництву, дає по них компетентні висновки.
 6. Здійснює оперативний зв'язок зі сторонніми організаціями (як комерційними, так і державними) і окремими громадянами з питань поточної діяльності підприємства (телефон, факс тощо).
 7. Веде прийом відвідувачів.
 8. Виконує роботу з документаційного забезпечення кадрової діяльності підприємства:
  - оформлення наказів по особовому складу;
  - оформлення особових карток форми ____________ чи особистих справ;
  - оформлення трудових книжок;
  - оформлення та ведення трудових контрактів (договорів);
  - оформлення документів на відрядження;
  - оформлення листків непрацездатності;
  - ведення табелю обліку робочого часу;
  - видача довідок про трудовий стаж та зарплату.
 9. Виконує машинописні і копіювально-розмножувальні роботи.
 10. Використовує ПЕОМ як засіб автоматизації документаційного забезпечення підприємства.
 11. Проводить щорічний відбір документів на архівне зберігання або на знищення.
 12. Виконує окремі доручення керівництва за профілем фінансово-господарської діяльності підприємства.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


III. Права

Секретар-референт має право:
 1. Запитувати від функціональних служб необхідні матеріали, а також пояснення про причини затримки виконання завдань і доручень керівництва.
 2. Розглядати документи і направляти їх на виконання керівникам і спеціалістам підприємства.
 3. Вимагати від виконавців доопрацювання документів, підготовлених з порушенням встановлених правил їх складання та оформлення, міжнародних правил оформлення документів (ISO).
 4. Візувати документи управлінської діяльності в рамках своєї компетенції.
 5. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню документаційного забезпечення діяльності підприємства, удосконалення форм і методів управлінської праці на основі застосування електронної техніки.
 6. Вимагати від керівництва створення нормальних умов для виконання службових обов'язків і збереження всіх документів, що утворюються в діяльності підприємства.
 7. Працювати з документами, що мають гриф "ДСК" або "Конфіденційно".
 8. Приймати рішення в межах своєї компетенції.
 9. Взаємодіяти з усіма службами (співробітниками) підприємства з питань перевірки виконання документів і представлення необхідної інформації керівництву.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Секретар-референт несе відповідальність за:
 1. Якість документів, що надаються на підпис керівництву підприємства.
 2. Недбале, халатне відношення до реєстрації та ведення документів.
 3. Збереження документації, розголошення відомостей, що мають гриф "Конфіденційно" або "КТ".
 4. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 5. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 6. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція секретаря-референта (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота секретар-референт Резюме секретар-референт Робота секретар-референт в Києві Резюме секретар-референт в Києві Робота секретар-референт в Дніпрі Резюме секретар-референт в Дніпрі Робота секретар-референт у Львові Резюме секретар-референт у Львові Робота секретар-референт в Одесі Резюме секретар-референт в Одесі Робота секретар-референт в Харкові Резюме секретар-референт в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: садовник
Посадова інструкція: санитар патологоанатомического отделения
Посадова інструкція: санитарка
Посадова інструкція: санитарка дневного стационара
Посадова інструкція: санитарка физиотерапевтического отделения
Посадова інструкція: санитарка-уборщица отделения реабилитации для больных с последствиями нарушения мозгового кровообращения
Посадова інструкція: секретарь
Посадова інструкція: секретарь отдела кадров
Посадова інструкція: секретарь директора
Посадова інструкція: секретарь директора предприятия
Посадова інструкція: секретарь руководителя
Посадова інструкція: секретарь учебной части
Посадова інструкція: секретарь учебной части (диспетчера)
Посадова інструкція: секретарь-машинистка
Посадова інструкція: секретарь-референт
Посадова інструкція: секретарь-референт
Посадова інструкція: секретарь-стенографистка
Посадова інструкція: сепараторщик (обогащение) 3-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик (обогащение) 4-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик (обогащение) 5-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик (обогащение) 6-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик 2-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик 3-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик 4-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик биомассы 3-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик биомассы 4-го разряда
Посадова інструкція: сепараторщик биомассы 5-го разряда
Посадова інструкція: сервисный инженер
Посадова інструкція: сестра медицинская по диетическому питанию
Посадова інструкція: сестра-хозяйка
Посадова інструкція: сыродел 2-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу