Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «інженер-проектувальник». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Інженери, робочі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: інженер-проектувальник на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Інженери, робочі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: інженер-проектувальник (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА-ПРОЕКТУВАЛЬНИКА


I. Загальні положення
 1. Інженер-проектувальник відноситься до категорії спеціалістів.
 2. На посаду:
  - інженера-проектувальника призначається особа, що має вищу професійну освіту без представлення вимог до стажу роботи, або середню професійну освіту та досвід роботи в проектних організаціях не менше 5 років;
  - інженера-проектувальника III категорії - особа, що має вищу професійну освіту та досвід роботи в проектних організаціях;
  - інженера-проектувальника II категорії - особа, що має вищу професійну освіту та стаж роботи на інженерно-технічних посадах, що заміняють спеціалістів з вищою професійною освітою, не менше 2 років;
  - інженера-проектувальника I категорії - особа, що має вищу професійну освіту та стаж роботи на посаді інженера-проектувальника II категорії не менше 2 років.
 3. Призначення на посаду інженера-проектувальника та звільнення з неї відбувається наказом директора організації по представленню ____________.
 4. Інженер-проектувальник повинен знати:
  - Методи проектування і проведення техніко-економічних розрахунків.
  - Принципи роботи, технології виготовлення та монтажу обладнання і конструкцій, види та властивості матеріалів.
  - Постанови, розпорядження, накази вищестоячих та інших органів, методичні та нормативні матеріали по проектуванню, будівництву та експлуатації об’єктів.
  - Стандарти, технічні умови та інші установчі матеріали по розробці та оформленню проектно-кошторисної документації.
  - Технічні засоби проектування та будівництва.
  - Основи патентоведення.
  - Передовий вітчизняний та закордонний досвід проектування та будівництва.
  - Технічні, економічні та соціальні вимоги до об’єктів, проектуються.
  - Організацію праці та виробництва.
  - Правила і норми охорони праці.
 5. Інженер-проектувальник підпорядковується безпосередньо Заступнику Директора - ГІПу.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. На основі новітніх науково-технічних досягнень, передового вітчизняного та закордонного досвіду проектування, будівництва та експлуатації об’єктів та використання засобів автоматизації проектування розробляє окремі відділи (частини) проекту.
 2. Приймає участь в підготовці завдань на розробку проектних рішень.
 3. Збирає вихідні дані для проектування, у вирішенні технічних питань по закріпленим об’єктам протягом всього періоду проектування будівництва, вводу в дію об’єкту та освоєння проектних потужностей.
 4. Пов’язує прийняті проектні рішення с проектними рішеннями по іншим розділам (частинам проекту).
 5. Проводить патентні дослідження з ціллю забезпечення патентної чистоти нових проектних рішень і патентоспроможності.
 6. Забезпечує відповідність проектів, що розробляються та технічної документації стандартам, технічним вимогам та іншим нормативним документам по проектуванню і будівництву, а також завданню на їх розробку.
 7. Втілює авторський нагляд за будівництвом об’єктів, що проектуються, консультує по питанням, що входять до його компетенції.
 8. Бере участь в аналізі та узагальнені досвіду розробки проектів та їх реалізації в будівництві і на цій основі готує пропозиції про доцільність корегування прийнятих загальних та принципових проектних рішень.
 9. Приймає участь у складенні заявок на винаходи, підготовці висновків та відгуків на раціоналізаторські пропозиції, проекти стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, в роботі семінарів и конференцій.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер-проектувальник має право:
 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва організації, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по удосконаленню роботи, зв’язаної з передбаченими даною інструкцією обов’язками.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти своєму безпосередньому керівнику про всі виявленні в процесі своєї діяльності недоліках та вносити пропозиції по їх усуненню.
 4. Робити запис особисто або по дорученню керівництва організації від підрозділів організації та інших спеціалістів інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.
 5. Притягувати спеціалістів (окремих структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).
 6. Вимагати від керівництва організації допомоги у виконанні своїх посадових обов’язків та прав.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер-проектувальник несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією - в межах, діючого трудового законодавства України.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі виконання своєї діяльності - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За нанесення матеріального збитку - в межах, визначених діючим трудовим та цивільним законодавством України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція інженера-проектувальника (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 48 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота інженер-проектувальник Резюме інженер-проектувальник Робота інженер-проектувальник в Києві Резюме інженер-проектувальник в Києві Робота інженер-проектувальник в Дніпрі Резюме інженер-проектувальник в Дніпрі Робота інженер-проектувальник у Львові Резюме інженер-проектувальник у Львові Робота інженер-проектувальник в Одесі Резюме інженер-проектувальник в Одесі Робота інженер-проектувальник в Харкові Резюме інженер-проектувальник в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: инженер технического надзора
Посадова інструкція: инженер технического надзора
Посадова інструкція: инженер школы
Посадова інструкція: инженер-гидротехник
Посадова інструкція: инженер-электроник
Посадова інструкція: инженер-электроник (электроник)
Посадова інструкція: инженер-электронщик (электронщик)
Посадова інструкція: инженер-энергетик
Посадова інструкція: инженер-конструктор (конструктор)
Посадова інструкція: инженер-сметчик
Посадова інструкція: инженер-сметчик
Посадова інструкція: инженер-лаборант
Посадова інструкція: инженер-механик
Посадова інструкція: инженер-программист
Посадова інструкція: инженер-проектировщик
Посадова інструкція: инженер-проектировщик
Посадова інструкція: инженер-проектировщик в строительстве
Посадова інструкція: инженер-регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Посадова інструкція: инженер-системотехник
Посадова інструкція: инженер-технолог (технолог)
Посадова інструкція: инженер-технолог типографии
Посадова інструкція: инженер-химик
Посадова інструкція: инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений
Посадова інструкція: инкассатор
Посадова інструкція: инспектор бюро пропусков
Посадова інструкція: инспектор военно-учетного стола администрации
Посадова інструкція: инспектор по кадрам
Посадова інструкція: инспектор по кадрам отдела кадров
Посадова інструкція: инспектор по контролю за техническим содержанием зданий
Посадова інструкція: инспектор по основной деятельности
Посадова інструкція: инспектор ректората
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу