Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «інженер-кошторисник». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Інженери, робочі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: інженер-кошторисник на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Інженери, робочі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: інженер-кошторисник (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА-КОШТОРИСНИКА


I. Загальні положення
 1. Інженер-кошторисник I категорії проектно-кошторисного відділу відноситься до категорії фахівців, прийом на роботу і звільнення яких проводиться наказом генерального директора.
 2. На посаду інженера-кошторисника I категорії призначається особа, яка має вищу технічну освіту і стаж роботи на посаді інженера-кошторисника II категорії не менше 3 років.
 3. Інженер-кошторисник I категорії підпорядковується начальнику ПКВ і через нього вирішує технічні питання з керівництвом підрозділів і підприємства.
 4. У своїй діяльності інженер-кошторисник керується:
  - положенням про ПКВ;
  - даною інструкцією;
  - будівельними нормами і правилами;
  - правилами організації ремонту енергетичного обладнання розподмереж, підстанцій, будівель і споруд;
  - правилами влаштування ел. установок;
  - правилами технічної експлуатації розподмереж та підстанцій;
  - правилами охорони електромереж;
  - типовими інструкціями з експлуатації ЛЕП, ПС та ТП;
  - інструкціями з протипожежної безпеки на енергетичних підприємствах;
  - правилами організації роботи з персоналом;
  - директивними матеріалами з питань виконуваної роботи;
  - регламентом роботи персоналу підприємства;
  - розпорядженнями, наказами, положеннями та інструкціями, що діють на підприємстві;
  - діючим законодавством, в обсязі необхідному для здійснення своїх функціональних обов'язків;
  - Статутом підприємства;
  - правилами внутрішнього трудового розпорядку;
  - планами робіт.
 5. Повинен знати:
  - директивні та розпорядчі документи, методичні та нормативні матеріали з питань виконуваної роботи;
  - основи трудового законодавства;
  - правила і норми охорони праці, ТБ та ПБ.
 6. На період відсутності працівника, заміщення та виконання обов'язків покладається на співробітника наказом по підприємству, з урахуванням кваліфікації, за пропозицією начальника відділу.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Складає кошторисну документацію для оформлення договорів підряду на електромонтажні, загальнобудівельні та ремонтно-експлуатаційні роботи.
 2. Складає і контролює підписання актів виконаних робіт і довідок про вартість виконаних робіт за договорами підряду на електромонтажні і загальнобудівельні роботи.
 3. Складає та контролює виконання договорів підряду на електромонтажні, загальнобудівельні та ремонтно-експлуатаційні роботи.
 4. Складає звітну документацію з питань електромонтажних, загальнобудівельних робіт і ремонтно-експлуатаційного обслуговування основних фондів підприємства.
 5. Складає і переглядає норми витрат матеріалів на електромонтажні, загальнобудівельні та ремонтно-експлуатаційні роботи.
 6. Складає звіти за формами статзвітності в розрізі сфери діяльності служби.
 7. Оформлює кошторисну документацію з прийому на баланс товариства обладнання електричних мереж.
 8. Проводить аналіз основних показників роботи товариства в обсязі діяльності відділу.
 9. Консультує з питань, що входять до його компетенції.
 10. Забезпечує відповідність кошторисної документації, що розробляється, нормативним документам.
 11. Веде проектно-кошторисний архів.
 12. Інженер-кошторисник I категорії ПКВ зобов'язаний:
  - сумлінно виконувати свої трудові обов'язки, покладені на нього трудовим договором;
  - дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
  - виконувати встановлені норми праці;
  - дотримуватися вимог з охорони праці, ТБ, ПБ та забезпечення безпеки праці;
  - дбайливо ставитися до майна підприємства та інших працівників;
  - негайно повідомляти безпосередньому керівнику про виникнення ситуації, що представляє загрозу життю та здоров'ю людей, збереження майна підприємства.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер-кошторисник має право:
 1. Через начальника ПКВ вимагати від керівників підрозділів, служб своєчасного виконання затверджених планів завдань і розпоряджень керівництва, надання звітної та технічної документації.
 2. Вимагати від керівництва надання необхідної технічної документації.
 3. Давати пропозиції начальнику ПКВ про структуру та організацію служби.
 4. Через начальника ПКВ давати пропозиції керівництву підприємства про накладення стягнень на персонал за порушення виробничої та трудової дисципліни.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер-кошторисник несе відповідальність за:
 1. Виконання завдань, функцій і всіх вимог, передбачених цією інструкцією.
 2. Правильність і достовірність ведення технічної документації.
 3. Дотримання термінів погоджень документації.
 4. Виконання вимог ПТБ, ПТЕ, СНиП, посадових і виробничих інструкцій, регламенту роботи персоналу підприємства.
 5. Збиток, заподіяний підприємству некваліфікованими діями.
 6. Виконання норм чинного законодавства.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція інженера-кошторисника (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 8 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота інженер-кошторисник Резюме інженер-кошторисник Робота інженер-кошторисник в Києві Резюме інженер-кошторисник в Києві Робота інженер-кошторисник в Дніпрі Резюме інженер-кошторисник в Дніпрі Робота інженер-кошторисник у Львові Резюме інженер-кошторисник у Львові Робота інженер-кошторисник в Одесі Резюме інженер-кошторисник в Одесі Робота інженер-кошторисник в Харкові Резюме інженер-кошторисник в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: инженер по качеству
Посадова інструкція: инженер по защите информации
Посадова інструкція: инженер по стандартизации и качеству
Посадова інструкція: инженер по наладке и испытаниям
Посадова інструкція: инженер технического отдела
Посадова інструкція: инженер технического надзора
Посадова інструкція: инженер технического надзора
Посадова інструкція: инженер школы
Посадова інструкція: инженер-гидротехник
Посадова інструкція: инженер-электроник
Посадова інструкція: инженер-электроник (электроник)
Посадова інструкція: инженер-электронщик (электронщик)
Посадова інструкція: инженер-энергетик
Посадова інструкція: инженер-конструктор (конструктор)
Посадова інструкція: инженер-сметчик
Посадова інструкція: инженер-сметчик
Посадова інструкція: инженер-лаборант
Посадова інструкція: инженер-механик
Посадова інструкція: инженер-программист
Посадова інструкція: инженер-проектировщик
Посадова інструкція: инженер-проектировщик
Посадова інструкція: инженер-проектировщик в строительстве
Посадова інструкція: инженер-регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Посадова інструкція: инженер-системотехник
Посадова інструкція: инженер-технолог (технолог)
Посадова інструкція: инженер-технолог типографии
Посадова інструкція: инженер-химик
Посадова інструкція: инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений
Посадова інструкція: инкассатор
Посадова інструкція: инспектор бюро пропусков
Посадова інструкція: инспектор военно-учетного стола администрации
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу