Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «інженер-енергетик». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Інженери, робочі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: інженер-енергетик на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Інженери, робочі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: інженер-енергетик (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА


I. Загальні положення
 1. Інженер-енергетик належить до категорії керівників.
 2. Інженер-енергетик призначається і звільняється з займаної посади наказом директора.
 3. На посаду інженера-енергетика призначається особа яка має повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст) і стаж роботи не менше 3 роки.
 4. Інженер-енергетик повинен знати:
  - Постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, нормативні та інші керівні документи з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;
  - Правила і засоби контролю відповідності технічного стану обладнання вимогам безпечного ведення робіт;
  - Методи вивчення умов праці на робочих місцях;
  - Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства;
  - Організаційну структуру управління підприємством;
  - Організаційну роботи з техніки безпеки і теплотехніки;
  - Систему стандартів безпеки праці;
  - Методи та форми пропаганди інформації з теплотехніки;
  - Порядок і терміни подання звітності про виконання заходів з охорони праці і виробничої санітарії;
  - Норми і порядок забезпечення працівників спецодягом і терміни його експлуатації;
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
  - Норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Вивчає умови праці на робочих місцях.
 2. Організовує технічно правильну експлуатацію і своєчасний ремонт енергетичного та природоохоронного устаткування і енергосистем, безперервне забезпечення виробництва електроенергією, парою, газом, водою та іншими видами енергії, контроль за раціональними витратами енергетичних ресурсів на підприємстві, послідовне додержання режиму енергозбереження та економії.
 3. Керує плануванням роботи електриків, розробкою графіків ремонту енергетичного устаткування і енергомереж, планів виробництва та споживання підприємством електроенергії, технологічного палива, пари, газу, води, стиснутого повітря, норм витрат і режимів споживання усіх видів енергії.
 4. Забезпечує підготовку заявок і необхідних розрахунків до них на:
  - придбання енергетичного устаткування, матеріалів, запасних запчастин,
  - відпускання підприємству енергетичної та теплової енергії і приєднання додаткової потужності до енергозабезпечуючих підприємств,
  - розробку заходів щодо зниження норм витрат енергоресурсів, упровадження нової технології, яка забезпечує надійну та безпечну роботу енергоустановок,
  - підвищення продуктивності праці.
 5. Бере участь:
  - у розробці планів перспективного розвитку енергогосподарства, підвищення ефективності виробництва,
  - у підготовці пропозицій щодо реконструкцій, технічного переоснащення підприємства, упровадження засобів комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів,
  - у розгляді проектів реконструкції та модернізації систем енергозабезпечення підприємств і його підрозділів.
 6. Забезпечує ведення технічного паспорту енергетичного господарства підприємства.
 7. Готує висновки на розроблені проекти, бере участь у випробуваннях та прийманні енергоустановок і мереж у промислову експлуатацію.
 8. Бере участь у роботі комісії з приймання в експлуатацію заново збудованих об’єктів та змонтованого устаткування.
 9. Здійснює контроль за додержанням правил з охорони праці, інструкцій з експлуатації енергоустановок і використання енергоустановок та мереж.
 10. Укладає договори зі сторонніми організаціями щодо забезпечення підприємства електроенергією, парою, водою та іншими видами енергії, контролює їх виконання.
 11. Організує збереження, облік наявності та використання енергоустаткування, що знаходиться на підприємстві, а також облік і аналіз витрат електроенергії та палива, техніко-економічних показників роботи енергогосподарства, аварій та їх причин.
 12. Керує працівниками відділу і підрозділами підприємства, які здійснюють енергетичне обслуговування виробництва.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер-енергетик має право:
 1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства.
 2. Перевіряти діяльність структурних підрозділів підприємства, які здійснюють енергетичне обслуговування підприємства.
 3. Брати участь у підготовці проектів, наказів, інструкцій, розпоряджень а також інших документів, пов’язаних з енергетичним обслуговуванням підприємства.
 4. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів підприємства та фахівців необхідну інформацію.
 5. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства з питань, які належать до його компетенції.
 6. Взаємодіяти з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства з питань діяльності енергетичного господарства.
 7. В межах своєї компетенції підписувати та візитувати за своїм підписом розпорядження по підприємству з питань енергетичного обслуговування виробництва.
 8. Здійснювати відключення від мережі електропостачання електричне, теплове та інше устаткування, яке знаходиться у незадовільному стані, а також при загрозі аварій та нещасних випадках.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер-енергетик несе відповідальність:
 1. За якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків.
 2. Нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства.
 3. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
 4. За здійснення в процесі виконання своїх посадових обов’язків вчинків які містять склад злочину, за що несе відповідальність згідно норм законодавства Україна.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція інженера-енергетика (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 51 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота інженер-енергетик Резюме інженер-енергетик Робота інженер-енергетик в Києві Резюме інженер-енергетик в Києві Робота інженер-енергетик в Дніпрі Резюме інженер-енергетик в Дніпрі Робота інженер-енергетик у Львові Резюме інженер-енергетик у Львові Робота інженер-енергетик в Одесі Резюме інженер-енергетик в Одесі Робота інженер-енергетик в Харкові Резюме інженер-енергетик в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: инженер по технике безопасности и энергохозяйству
Посадова інструкція: инженер по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества
Посадова інструкція: инженер по гражданской обороне
Посадова інструкція: инженер по качеству
Посадова інструкція: инженер по защите информации
Посадова інструкція: инженер по стандартизации и качеству
Посадова інструкція: инженер по наладке и испытаниям
Посадова інструкція: инженер технического отдела
Посадова інструкція: инженер технического надзора
Посадова інструкція: инженер технического надзора
Посадова інструкція: инженер школы
Посадова інструкція: инженер-гидротехник
Посадова інструкція: инженер-электроник
Посадова інструкція: инженер-электроник (электроник)
Посадова інструкція: инженер-электронщик (электронщик)
Посадова інструкція: инженер-энергетик
Посадова інструкція: инженер-конструктор (конструктор)
Посадова інструкція: инженер-сметчик
Посадова інструкція: инженер-сметчик
Посадова інструкція: инженер-лаборант
Посадова інструкція: инженер-механик
Посадова інструкція: инженер-программист
Посадова інструкція: инженер-проектировщик
Посадова інструкція: инженер-проектировщик
Посадова інструкція: инженер-проектировщик в строительстве
Посадова інструкція: инженер-регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Посадова інструкція: инженер-системотехник
Посадова інструкція: инженер-технолог (технолог)
Посадова інструкція: инженер-технолог типографии
Посадова інструкція: инженер-химик
Посадова інструкція: инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу