Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «інспектор з кадрів відділу кадрів». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Офісні працівники».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: інспектор з кадрів відділу кадрів на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Офісні працівники». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: інспектор з кадрів відділу кадрів (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНСПЕКТОРА З КАДРІВ ВІДДІЛУ КАДРІВ


I. Загальні положення
 1. Інспектор з кадрів призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора підприємства _________________ за поданням начальника відділу.
 2. Інспектор з кадрів підпорядкований начальнику відділу.
 3. У своїй діяльності інспектор з кадрів керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, статутом підприємства, положенням про Відділ кадрів, правилами внутрішнього трудового розпорядку і іншими нормативними актами, а також цією Інструкцією.
 4. _____________________________________________________________________.
 5. _____________________________________________________________________.


II. Завдання та обов’язки

Інспектор з кадрів:
 1. веде облік особового складу підприємства, його підрозділів згідно з уніфікованими формами первинної облікової документації;
 2. оформлює прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій, наказів керівника підприємства, вказівок керівництва відділу;
 3. формує і веде особові справи працівників, вносить зміни, пов’язані з трудовою діяльністю;
 4. бере участь у розробленні перспективних і поточних планів з праці і кадрів;
 5. готує необхідні матеріали для атестаційної, кваліфікаційної і тарифікаційної комісій, проекти документів, що стосуються винагород і заохочень працівників;
 6. заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки, визначає трудовий стаж, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників;
 7. веде записи в трудових книжках про заохочення і винагороди працівників;
 8. веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і додержанням графіків чергових відпусток;
 9. оформлює документи, необхідні для призначення пенсій працівникам підприємства та їх сім’ям;
 10. вивчає особливості переміщення і причини плинності кадрів, бере участь у розробленні заходів щодо їх усунення;
 11. веде архів особових справ, після закінчення встановлених строків поточного зберігання готує документи для здавання їх до державного архіву.
 12. вносить інформацію про кількісний склад персоналу та його рух у банк даних, стежить за його своєчасним оновленням і поповненням;
 13. здійснює контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Веде облік порушень трудової дисципліни і громадського порядку, контролює своєчасне прийняття адміністрацією, громадськими організаціями і трудовими колективами відповідних заходів;
 14. складає встановлену звітність про роботу з кадрами.
 15. _____________________________________________________________________.
 16. _____________________________________________________________________.


III. Права

Інспектор з кадрів має право:
 1. одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів відповідні показники та інформацію, необхідні для виконання покладених завдань та обов’язків;
 2. здійснювати перевірки в підрозділах підприємства з питань трудової дисципліни і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;
 3. вносити пропозиції начальнику відділу та менеджеру з персоналу щодо заходів покращення роботи з кадрами.
 4. _____________________________________________________________________.
 5. _____________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інспектор з кадрів несе відповідальність за якісне та своєчасне виконанням покладених доручень начальника відділу та менеджера з персоналу; виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку, завдань та обов’язків покладених на нього цією Інструкцією.

V. Повинен знати

Інспектор з кадрів повинен знати:
 1. законодавчі і нормативно-правові акти;
 2. методичні матеріали з обліку і руху персоналу;
 3. законодавство про працю;
 4. структуру і штати підприємства;
 5. порядок оформлення пенсій, ведення і зберігання трудових книжок і особових справ працівників підприємства;
 6. структуру підприємства і його підрозділів;
 7. стандарти уніфікованої системи діловодства, організаційно-розпорядчої документації;
 8. чинне законодавство про приймання, переведення та звільнення працівників;
 9. порядок обліку особливостей переміщення кадрів і складання установленої звітності;
 10. порядок установлення назв професій працівників, загального і безперервного стажу певної роботи, пільг, компенсацій працівникам; порядок ведення банку даних про персонал підприємства;
 11. засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку.
 12. _____________________________________________________________________.
 13. _____________________________________________________________________.


VI. Кваліфікаційні вимоги

Інспектором з персоналу призначається особа, яка має базову або неповну вищу освіту відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Отримує від структурних підрозділів підприємства необхідні матеріали для виконання функціональних завдань та обов’язків.


УЗГОДЖЕНО:
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція інспектора з кадрів відділу кадрів (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 50 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота інспектор з кадрів відділу кадрів Резюме інспектор з кадрів відділу кадрів Робота інспектор з кадрів відділу кадрів в Києві Резюме інспектор з кадрів відділу кадрів в Києві Робота інспектор з кадрів відділу кадрів в Дніпрі Резюме інспектор з кадрів відділу кадрів в Дніпрі Робота інспектор з кадрів відділу кадрів у Львові Резюме інспектор з кадрів відділу кадрів у Львові Робота інспектор з кадрів відділу кадрів в Одесі Резюме інспектор з кадрів відділу кадрів в Одесі Робота інспектор з кадрів відділу кадрів в Харкові Резюме інспектор з кадрів відділу кадрів в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: инженер-механик
Посадова інструкція: инженер-программист
Посадова інструкція: инженер-проектировщик
Посадова інструкція: инженер-проектировщик
Посадова інструкція: инженер-проектировщик в строительстве
Посадова інструкція: инженер-регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Посадова інструкція: инженер-системотехник
Посадова інструкція: инженер-технолог (технолог)
Посадова інструкція: инженер-технолог типографии
Посадова інструкція: инженер-химик
Посадова інструкція: инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений
Посадова інструкція: инкассатор
Посадова інструкція: инспектор бюро пропусков
Посадова інструкція: инспектор военно-учетного стола администрации
Посадова інструкція: инспектор по кадрам
Посадова інструкція: инспектор по кадрам отдела кадров
Посадова інструкція: инспектор по контролю за техническим содержанием зданий
Посадова інструкція: инспектор по основной деятельности
Посадова інструкція: инспектор ректората
Посадова інструкція: инструктор по вождению
Посадова інструкція: инструктор по лечебной физкультуре
Посадова інструкція: инструктор по плаванию
Посадова інструкція: инструктор культурно-образовательного заведения
Посадова інструкція: инструктор учебно-тренировочного пункта
Посадова інструкція: инструктор службы по организации охраны
Посадова інструкція: инструктор-методист по производственной гимнастике
Посадова інструкція: инструктор-методист по физической культуре и спорту
Посадова інструкція: инструктор-методист физической реабилитации
Посадова інструкція: инструктор-спасатель по плаванию
Посадова інструкція: изолировщик на гидроизоляции 2-го разряда
Посадова інструкція: изолировщик на гидроизоляции 3-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу