Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «інженер технічного нагляду». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Інженери, робочі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: інженер технічного нагляду на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Інженери, робочі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: інженер технічного нагляду (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає обов'язки, права і відповідальність інженера технічного нагляду.
 2. Інженер технічного нагляду відноситься до категорії фахівців, призначається на посаду для організації технічного нагляду.
 3. Рішення про призначення на посаду інженера технічного нагляду і про звільнення з посади приймається генеральним директором за поданням головного інженера.
 4. На посаду інженера технічного нагляду призначається особа, що має вищу професійну освіту і стаж роботи на посаді інженера з нагляду за будівництвом II категорії не менше трьох років.
 5. Інженер технічного нагляду у своїй діяльності керується:
  - діючими нормативно-технічними документами;
  - статутом організації, локальними нормативними актами, нормативними та розпорядчими документами, що видаються керівником організації;
  - цією посадовою інструкцією.
 6. Інженер технічного нагляду повинен знати:
  - закони та інші нормативні правові акти в області проектування, використання та охорони надр і навколишнього середовища;
  - організаційно-розпорядчі документи та методичні матеріали, що стосуються виконання будівельно-монтажних робіт;
  - перспективи технічного розвитку організації;
  - технічні умови і графіки виконання будівельно-монтажних робіт;
  - стандарти, технічні умови на будівельні матеріали, деталі, конструкції;
  - будівельні норми і правила;
  - основи технології виробництва і способи ведення будівельно-монтажних робіт;
  - порядок приймання об'єктів, закінчених будівництвом;
  - методи контролю якості об'єктів;
  - порядок оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації;
  - будівельні матеріали, вироби, конструкції;
  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління, законодавство про охорону навколишнього середовища;
  - організацію і планування робіт;
  - умови монтажу і технічної експлуатації устаткування;
  - методи проведення технічних розрахунків;
  - сучасні технічні засоби виконання обчислювальних робіт;
  - вимоги організації праці;
  - основи стандартизації, документообігу (в тому числі електронного);
  - стандартний пакет офісних програм, спеціальні програми для побудови графіків, креслень, кошторисів;
  - технічну та розмовну англійську мову;
  - економіку, трудове законодавство, організацію праці та організацію виробництва;
  - чинні положення з оплати праці;
  - правила з охорони праці, охорони навколишнього середовища, виробничої санітарії і пожежної безпеки.
 7. Інженер технічного нагляду підпорядковується головному інженеру.
 8. На час відсутності інженера технічного нагляду (відпустка, хвороба тощо) його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Аналізує досвід реалізації проектів організації та конкурентів, причини труднощів і невдач (зриви термінів і погіршення якості), дані про експлуатацію об'єктів проектування.
 2. Веде облік закінчених будівельно-монтажних робіт і готує необхідні дані для складання звітності про виконання планів капітального будівництва.
 3. Вживає заходів щодо попередження та усунення браку.
 4. Контролює якість усунення будівельними організаціями недоробок, дефектів у встановлені комісією терміни.
 5. Контролює хід виконання планів капітального будівництва, відповідність об'ємів, термінів і якості будівельно-монтажних робіт, а також якості застосовуваних матеріалів, виробів, конструкцій затвердженій проектно-кошторисної документації, робочим кресленням, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам, нормам охорони праці.
 6. Здійснює від імені замовника технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт і приймання закінчених об'єктів від підрядних будівельних організацій, технічне приймання закінчених будівельно-монтажних робіт і об'єктів.
 7. Оформлює необхідну технічну документацію.
 8. Бере участь у розгляді та узгодженні змін проектних рішень, які виникають в ході будівництва, оперативно вирішує питання по заміні при необхідності матеріалів, виробів, конструкцій (без зниження якості будівельних об'єктів).
 9. Бере участь у роботі комісій з приймання будівельних об'єктів і здачі їх в експлуатацію.
 10. Бере участь у вирішенні питань про внесення у проекти змін у зв'язку з впровадженням більш прогресивних технологічних процесів, об'ємно-планувальних і конструктивних рішень, що забезпечують зниження вартості і поліпшення техніко-економічних показників об'єктів будівництва і реконструкції.
 11. Представляє організацію при спільній роботі з іншими проектними та архітектурними організаціями, з представниками замовника в межах своєї компетенції.
 12. Вносить пропозиції щодо оптимізації роботи.
 13. Узагальнює і заносить до баз даних результати роботи.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер технічного нагляду має право:
 1. На всі передбачені законодавством соціальні гарантії.
 2. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків та здійсненні прав.
 3. Вимагати створення умов для виконання службових обов'язків, у тому числі надання необхідного обладнання, інвентарю.
 4. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 5. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо поліпшення організації і вдосконалення методів виконуваної ним роботи.
 6. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.
 7. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер технічного нагляду несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція інженера технічного нагляду (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 10 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота інженер технічного нагляду Резюме інженер технічного нагляду Робота інженер технічного нагляду в Києві Резюме інженер технічного нагляду в Києві Робота інженер технічного нагляду в Дніпрі Резюме інженер технічного нагляду в Дніпрі Робота інженер технічного нагляду у Львові Резюме інженер технічного нагляду у Львові Робота інженер технічного нагляду в Одесі Резюме інженер технічного нагляду в Одесі Робота інженер технічного нагляду в Харкові Резюме інженер технічного нагляду в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: инженер по подготовке кадров
Посадова інструкція: инженер по пожарной безопасности
Посадова інструкція: инженер по проектно-сметной работе
Посадова інструкція: инженер по проектно-сметной работе І категории
Посадова інструкція: инженер по проектно-сметной работе ІІ категории
Посадова інструкція: инженер по расчетам с потребителями
Посадова інструкція: инженер по технике безопасности и энергохозяйству
Посадова інструкція: инженер по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества
Посадова інструкція: инженер по гражданской обороне
Посадова інструкція: инженер по качеству
Посадова інструкція: инженер по защите информации
Посадова інструкція: инженер по стандартизации и качеству
Посадова інструкція: инженер по наладке и испытаниям
Посадова інструкція: инженер технического отдела
Посадова інструкція: инженер технического надзора
Посадова інструкція: инженер технического надзора
Посадова інструкція: инженер школы
Посадова інструкція: инженер-гидротехник
Посадова інструкція: инженер-электроник
Посадова інструкція: инженер-электроник (электроник)
Посадова інструкція: инженер-электронщик (электронщик)
Посадова інструкція: инженер-энергетик
Посадова інструкція: инженер-конструктор (конструктор)
Посадова інструкція: инженер-сметчик
Посадова інструкція: инженер-сметчик
Посадова інструкція: инженер-лаборант
Посадова інструкція: инженер-механик
Посадова інструкція: инженер-программист
Посадова інструкція: инженер-проектировщик
Посадова інструкція: инженер-проектировщик
Посадова інструкція: инженер-проектировщик в строительстве
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу