Укр | Рус


Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «інженер технічного нагляду». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Інженери, робочі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: інженер технічного нагляду на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Інженери, робочі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: інженер технічного нагляду (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає обов'язки, права і відповідальність інженера технічного нагляду.
 2. Інженер технічного нагляду відноситься до категорії фахівців, призначається на посаду для організації технічного нагляду.
 3. Рішення про призначення на посаду інженера технічного нагляду і про звільнення з посади приймається генеральним директором за поданням головного інженера.
 4. На посаду інженера технічного нагляду призначається особа, що має вищу професійну освіту і стаж роботи на посаді інженера з нагляду за будівництвом II категорії не менше трьох років.
 5. Інженер технічного нагляду у своїй діяльності керується:
  - діючими нормативно-технічними документами;
  - статутом організації, локальними нормативними актами, нормативними та розпорядчими документами, що видаються керівником організації;
  - цією посадовою інструкцією.
 6. Інженер технічного нагляду повинен знати:
  - закони та інші нормативні правові акти в області проектування, використання та охорони надр і навколишнього середовища;
  - організаційно-розпорядчі документи та методичні матеріали, що стосуються виконання будівельно-монтажних робіт;
  - перспективи технічного розвитку організації;
  - технічні умови і графіки виконання будівельно-монтажних робіт;
  - стандарти, технічні умови на будівельні матеріали, деталі, конструкції;
  - будівельні норми і правила;
  - основи технології виробництва і способи ведення будівельно-монтажних робіт;
  - порядок приймання об'єктів, закінчених будівництвом;
  - методи контролю якості об'єктів;
  - порядок оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації;
  - будівельні матеріали, вироби, конструкції;
  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління, законодавство про охорону навколишнього середовища;
  - організацію і планування робіт;
  - умови монтажу і технічної експлуатації устаткування;
  - методи проведення технічних розрахунків;
  - сучасні технічні засоби виконання обчислювальних робіт;
  - вимоги організації праці;
  - основи стандартизації, документообігу (в тому числі електронного);
  - стандартний пакет офісних програм, спеціальні програми для побудови графіків, креслень, кошторисів;
  - технічну та розмовну англійську мову;
  - економіку, трудове законодавство, організацію праці та організацію виробництва;
  - чинні положення з оплати праці;
  - правила з охорони праці, охорони навколишнього середовища, виробничої санітарії і пожежної безпеки.
 7. Інженер технічного нагляду підпорядковується головному інженеру.
 8. На час відсутності інженера технічного нагляду (відпустка, хвороба тощо) його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Аналізує досвід реалізації проектів організації та конкурентів, причини труднощів і невдач (зриви термінів і погіршення якості), дані про експлуатацію об'єктів проектування.
 2. Веде облік закінчених будівельно-монтажних робіт і готує необхідні дані для складання звітності про виконання планів капітального будівництва.
 3. Вживає заходів щодо попередження та усунення браку.
 4. Контролює якість усунення будівельними організаціями недоробок, дефектів у встановлені комісією терміни.
 5. Контролює хід виконання планів капітального будівництва, відповідність об'ємів, термінів і якості будівельно-монтажних робіт, а також якості застосовуваних матеріалів, виробів, конструкцій затвердженій проектно-кошторисної документації, робочим кресленням, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам, нормам охорони праці.
 6. Здійснює від імені замовника технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт і приймання закінчених об'єктів від підрядних будівельних організацій, технічне приймання закінчених будівельно-монтажних робіт і об'єктів.
 7. Оформлює необхідну технічну документацію.
 8. Бере участь у розгляді та узгодженні змін проектних рішень, які виникають в ході будівництва, оперативно вирішує питання по заміні при необхідності матеріалів, виробів, конструкцій (без зниження якості будівельних об'єктів).
 9. Бере участь у роботі комісій з приймання будівельних об'єктів і здачі їх в експлуатацію.
 10. Бере участь у вирішенні питань про внесення у проекти змін у зв'язку з впровадженням більш прогресивних технологічних процесів, об'ємно-планувальних і конструктивних рішень, що забезпечують зниження вартості і поліпшення техніко-економічних показників об'єктів будівництва і реконструкції.
 11. Представляє організацію при спільній роботі з іншими проектними та архітектурними організаціями, з представниками замовника в межах своєї компетенції.
 12. Вносить пропозиції щодо оптимізації роботи.
 13. Узагальнює і заносить до баз даних результати роботи.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер технічного нагляду має право:
 1. На всі передбачені законодавством соціальні гарантії.
 2. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків та здійсненні прав.
 3. Вимагати створення умов для виконання службових обов'язків, у тому числі надання необхідного обладнання, інвентарю.
 4. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 5. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо поліпшення організації і вдосконалення методів виконуваної ним роботи.
 6. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.
 7. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер технічного нагляду несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція інженера технічного нагляду (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 10 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота інженер технічного нагляду Резюме інженер технічного нагляду Робота інженер технічного нагляду в Києві Резюме інженер технічного нагляду в Києві Робота інженер технічного нагляду в Дніпрі Резюме інженер технічного нагляду в Дніпрі Робота інженер технічного нагляду у Львові Резюме інженер технічного нагляду у Львові Робота інженер технічного нагляду в Одесі Резюме інженер технічного нагляду в Одесі Робота інженер технічного нагляду в Харкові Резюме інженер технічного нагляду в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові

Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: инженер по подготовке кадров
Посадова інструкція: инженер по пожарной безопасности
Посадова інструкція: инженер по проектно-сметной работе
Посадова інструкція: инженер по проектно-сметной работе І категории
Посадова інструкція: инженер по проектно-сметной работе ІІ категории
Посадова інструкція: инженер по расчетам с потребителями
Посадова інструкція: инженер по технике безопасности и энергохозяйству
Посадова інструкція: инженер по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества
Посадова інструкція: инженер по гражданской обороне
Посадова інструкція: инженер по качеству
Посадова інструкція: инженер по защите информации
Посадова інструкція: инженер по стандартизации и качеству
Посадова інструкція: инженер по наладке и испытаниям
Посадова інструкція: инженер технического отдела
Посадова інструкція: инженер технического надзора
Посадова інструкція: инженер технического надзора
Посадова інструкція: инженер школы
Посадова інструкція: инженер-гидротехник
Посадова інструкція: инженер-электроник
Посадова інструкція: инженер-электроник (электроник)
Посадова інструкція: инженер-электронщик (электронщик)
Посадова інструкція: инженер-энергетик
Посадова інструкція: инженер-конструктор (конструктор)
Посадова інструкція: инженер-сметчик
Посадова інструкція: инженер-сметчик
Посадова інструкція: инженер-лаборант
Посадова інструкція: инженер-механик
Посадова інструкція: инженер-программист
Посадова інструкція: инженер-проектировщик
Посадова інструкція: инженер-проектировщик
Посадова інструкція: инженер-проектировщик в строительстве
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу