Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби)». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Топ-менеджери».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Топ-менеджери». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ, УПРАВЛІННЯ (САМОСТІЙНОГО ВІДДІЛУ, СЛУЖБИ)


I. Загальні положення
 1. Начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) виконує вказівки _______________.
 3. Начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) заміняє _______________.
 4. Начальника головного управління, управління (самостійного відділу, служби) заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - Конституцію України;
  - акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевої державної адміністрації;
  - Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер управління;
  - практику застосування чинного законодавства;
  - основи державного управління, економіки та управління персоналом;
  - основи права, політології та ринку праці;
  - форми та методи роботи із засобами масової інформації;
  - правила ділового етикету;
  - правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
  - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
  - Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років.
  - Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює керівництво діяльністю головного управління, управління (самостійного відділу, служби), розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.
 2. Забезпечує виконання покладених на головне управління, управління (самостійний відділ, службу) завдань щодо реалізації державної політики у сфері, дорученій управлінню.
 3. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника головного управління, управління (самостійного відділу, служби), керівників його структурних підрозділів.
 4. Готує пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників підвідомчих установ, підприємств, організацій згідно з чинним законодавством.
 5. Погоджує структуру та штатний розпис головного управління, управління (самостійного відділу, служби), положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників головного управління, управління (самостійного відділу, служби).
 6. Видає у межах своєї компетенції розпорядження, організовує та контролює їх виконання.
 7. Керує розробкою проектів складних програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери управління на відповідній території тощо.
 8. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності головного управління, управління (самостійного відділу, служби), вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення.
 9. Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці головного управління, управління (самостійного відділу, служби) з іншими структурними підрозділами місцевої державної адміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, державного нагляду та контролю, правоохоронними органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.
 10. Подає згідно з чинним законодавством пропозиції керівництву місцевої державної адміністрації про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.
 11. Організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством.
 12. Забезпечує роботу з ведення діловодства в головному управлінні, управлінні (самостійному відділі, службі).
 13. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в головному управлінні, управлінні (самостійному відділі, службі).
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) має право:
 1. Представляти місцеву державну адміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції.
 2. У встановленому порядку запитувати та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності, політичних партій, громадських та релігійних організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності головного управління, управління (самостійного відділу, служби).
 3. Здійснювати перевірки стану дотримання Конституції України, актів законодавства України органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філій та відділів, незалежно від форм власності згідно з чинним законодавством.
 4. Вносити до різних інстанцій пропозиції щодо вдосконалення роботи головного управління, місцевого органу виконавчої влади та державної служби в цілому.
 5. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності головного управління, управління (самостійного відділу служби) та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.
 6. Залучати фахівців інших структурних підрозділів виконавчого органу, підвідомчих підприємств та організацій за згодою їх керівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених діючим законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція начальника головного управління, управління (самостійного відділу, служби) (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 54 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) Резюме начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) Робота начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) в Києві Резюме начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) в Києві Робота начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) в Дніпрі Резюме начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) в Дніпрі Робота начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) у Львові Резюме начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) у Львові Робота начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) в Одесі Резюме начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) в Одесі Робота начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) в Харкові Резюме начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: начальник отдела по связям с общественностью
Посадова інструкція: начальник отдела по патентной работе
Посадова інструкція: начальник отдела по работе с магазинами
Посадова інструкція: начальник отдела снабжения
Посадова інструкція: начальник отдела снабжения
Посадова інструкція: начальник отдела почтовой связи
Посадова інструкція: начальник отдела продаж
Посадова інструкція: начальник отдела розничной торговли
Посадова інструкція: начальник отдела социального развития
Посадова інструкція: начальник отдела социального развития
Посадова інструкція: начальник отдела тестирования
Посадова інструкція: начальник отдела технического контроля
Посадова інструкція: начальник отдела технологических разработок и внедрения вычислительного центра
Посадова інструкція: начальник узла связи
Посадова інструкція: начальник гаража
Посадова інструкція: начальник главного управления, управления (самостоятельного отдела, службы)
Посадова інструкція: начальник хозяйственного отдела
Посадова інструкція: начальник группы операторов видеонаблюдения
Посадова інструкція: начальник департамент развития бизнеса
Посадова інструкція: начальник департамента развития бизнеса
Посадова інструкція: начальник диспетчерской службы
Посадова інструкція: начальник электротехнической лаборатории
Посадова інструкція: начальник жилищно-коммунального отдела
Посадова інструкція: начальник общего отдела
Посадова інструкція: начальник железнодорожного вокзала
Посадова інструкція: начальник железнодорожной станции
Посадова інструкція: начальник смены
Посадова інструкція: начальник карьера
Посадова інструкція: начальник кассы главной
Посадова інструкція: начальник коммерческого отдела (в предприятиях торговли)
Посадова інструкція: начальник контрольно-ревизионного отдела
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу