Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «начальник диспетчерської служби». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Телекомунікації».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: начальник диспетчерської служби на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Телекомунікації». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: начальник диспетчерської служби (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ


I. Загальні положення
 1. Начальник диспетчерської служби безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Начальник диспетчерської служби виконує вказівки _______________.
 3. Начальник диспетчерської служби заміняє _______________.
 4. Начальника диспетчерської служби заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази органів управління;
  - методичні, нормативні та інші документи з питань організації та експлуатації засобів електрозв’язку;
  - перспективи розвитку філіалу;
  - організацію виробничих і технологічних процесів;
  - адміністративно-територіальний поділ і будову мережі електрозв’язку;
  - схеми напрямків електрозв’язку;
  - траси основних і обхідних напрямків електрозв’язку;
  - виробничі зв’язки підрозділів;
  - порядок оформлення і ведення виробничої документації;
  - передовий вітчизняний та світовий досвід в галузі оперативного управління виробництвом;
  - основи економіки;
  - організацію виробництва, праці та управління;
  - Статут підприємства;
  - основи трудового законодавства.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр).
  - Стаж роботи за професійним спрямуванням в галузі оперативного управління виробництвом — не менше 3 років, у тому числі на даному підприємстві — не менше 1 року.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Забезпечує виконання комплексу організаційно-технічних заходів, спрямованих на здійснення оперативного контролю та управління виробничими процесами у філіалі підприємства.
 2. Організовує оперативний контроль за роботою засобів електрозв’язку та проводового мовлення.
 3. Вживає заходів щодо запобігання пошкодженню обладнання.
 4. Забезпечує збір, оброблення та передавання за призначенням інформації про надзвичайні ситуації та на особливий період на обслуговуваній дільниці.
 5. Застосовує оперативні заходи в разі пошкодження засобів електрозв’язку, виникненні надзвичайних ситуацій та на особливий період.
 6. Веде облік зруйнованих засобів електрозв’язку.
 7. Забезпечує своєчасне отримання необхідних даних для здійснення оперативного контролю за виробничим процесом.
 8. Аналізує роботу підрозділів, бере участь у розробленні заходів щодо вдосконалення організації та експлуатації засобів електрозв’язку та роботи аварійної служби.
 9. Складає плани й звіти щодо роботи диспетчерської служби.
 10. Керує роботою диспетчерів і працівників групи оперативного управління і контролю.
 11. Організовує та провадить періодичні перевірки експлуатаційно-технічної діяльності підрозділів філіалу.
 12. Про наслідки перевірок повідомляє керівників філіалу та підрозділів для прийняття відповідних заходів.
 13. У своїй роботі керується правилами технічної експлуатації засобів електрозв’язку та проводового мовлення та чинним законодавством.
 14. Організовує та коригує роботу з формування і резервування первинної, вторинних мереж електрозв’язку та проводового мовлення.
 15. Організовує збір і облік інформації щодо якості роботи засобів електрозв’язку і проводового мовлення.
 16. Впроваджує заходи з підвищення якості експлуатації засобів електрозв’язку і проводового мовлення.
 17. Здійснює оперативне керівництво із забезпечення якості роботи засобів електрозв’язку та проводового мовлення на обслуговуваній дільниці.
 18. Забезпечує технічне обслуговування селекторних нарад та спецзаходів.
 19. Здійснює контроль за дотриманням працівниками служби обов’язків з охорони праці, виробничої і трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.
 20. _________________________________________________________________.
 21. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник диспетчерської служби має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник диспетчерської служби несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція начальника диспетчерської служби (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 49 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота начальник диспетчерської служби Резюме начальник диспетчерської служби Робота начальник диспетчерської служби в Києві Резюме начальник диспетчерської служби в Києві Робота начальник диспетчерської служби в Дніпрі Резюме начальник диспетчерської служби в Дніпрі Робота начальник диспетчерської служби у Львові Резюме начальник диспетчерської служби у Львові Робота начальник диспетчерської служби в Одесі Резюме начальник диспетчерської служби в Одесі Робота начальник диспетчерської служби в Харкові Резюме начальник диспетчерської служби в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: начальник отдела почтовой связи
Посадова інструкція: начальник отдела продаж
Посадова інструкція: начальник отдела розничной торговли
Посадова інструкція: начальник отдела социального развития
Посадова інструкція: начальник отдела социального развития
Посадова інструкція: начальник отдела тестирования
Посадова інструкція: начальник отдела технического контроля
Посадова інструкція: начальник отдела технологических разработок и внедрения вычислительного центра
Посадова інструкція: начальник узла связи
Посадова інструкція: начальник гаража
Посадова інструкція: начальник главного управления, управления (самостоятельного отдела, службы)
Посадова інструкція: начальник хозяйственного отдела
Посадова інструкція: начальник группы операторов видеонаблюдения
Посадова інструкція: начальник департамент развития бизнеса
Посадова інструкція: начальник департамента развития бизнеса
Посадова інструкція: начальник диспетчерской службы
Посадова інструкція: начальник электротехнической лаборатории
Посадова інструкція: начальник жилищно-коммунального отдела
Посадова інструкція: начальник общего отдела
Посадова інструкція: начальник железнодорожного вокзала
Посадова інструкція: начальник железнодорожной станции
Посадова інструкція: начальник смены
Посадова інструкція: начальник карьера
Посадова інструкція: начальник кассы главной
Посадова інструкція: начальник коммерческого отдела (в предприятиях торговли)
Посадова інструкція: начальник контрольно-ревизионного отдела
Посадова інструкція: начальник котельной
Посадова інструкція: начальник сметно-договорного отдела
Посадова інструкція: начальник сметно-договорного отдела
Посадова інструкція: начальник лаборатории по контролю производства
Посадова інструкція: начальник лаборатории по контролю производства (строительство)
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу