Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «начальник комерційного відділу (в підприємствах торгівлі)». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Фінансові спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: начальник комерційного відділу (в підприємствах торгівлі) на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Фінансові спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: начальник комерційного відділу (в підприємствах торгівлі) (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА КОМЕРЦІЙНОГО ВІДДІЛУ (В ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ)


I. Загальні положення
 1. Начальник комерційного відділу безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Начальник комерційного відділу виконує вказівки _______________.
 3. Начальник комерційного відділу заміняє _______________.
 4. Начальника комерційного відділу заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
  - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
  - організацію товаропросування;
  - умови постачання, транспортування і зберігання товарів;
  - види угод, порядок укладання договорів (угод, контрактів), обліку і контролю їх виконання;
  - правове забезпечення комерційних угод;
  - порядок оформлення і подання претензій постачальникам, оформлення позовів до арбітражного суду;
  - методи аналізу та оцінювання попиту покупців;
  - методи дослідження вітчизняних і зарубіжних ринків, конкурентоспроможності товарів;
  - порядок і методи проведення експертизи якості, категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі;
  - прогнозування і планування попиту і реалізації, формування конкурентоспроможного асортименту товарів;
  - порядок проведення атестації, презентації нових товарів (продукції), організації проведення показу товарів, виставок-продажів;
  - форми закупівлі і продажу товарів;
  - основи маркетингу;
  - фінансову політику підприємства;
  - етику ділового спілкування і ведення переговорів;
  - правила експлуатації комп’ютерної техніки, використання систем зв’язку;
  - основи трудового законодавства;
  - соціально-психологічні особливості управління персоналом;
  - форми та методи організації та оплати праці, правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр) за одним з напрямів підготовки “Торгівля”, “Економіка і підприємництво”. Післядипломна освіта в галузі управління.
  - Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для магістра та спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організує комерційну діяльність відділу, його підрозділів.
 2. Розробляє маркетингові програми, що забезпечують конкурентоспроможність товарів на ринках.
 3. Аналізує стан внутрішнього та зовнішнього ринків товарів та послуг з метою визначення факторів, що сприяють успіху в досягненні цілей підприємства.
 4. Проводить з фахівцями комплексне вивчення потреб споживачів та їх поведінки в сегментах ринків.
 5. Організує господарські зв’язки партнерів з комерційної діяльності; готує та укладає угоди на виробництво та постачання товарів.
 6. Вивчає асортимент товарів та послуг з урахуванням особливостей товарних груп, підприємства та цільових ринків.
 7. Бере участь у розробленні загальної цінової політики підприємства та визначенні конкретних цін товарів для окремих ринків та їх сегментів.
 8. Розробляє заходи з раціоналізації торговельних процесів, організації рекламних компаній, обгрунтовує альтернативні варіанти процесу товарозабезпечення, організації транспортування товарів.
 9. Бере участь у становленні зв’язків з виробниками (постачальниками) раціональних товарів, у розробленні стратегії виходу на зарубіжні ринки; виборі зарубіжних партнерів.
 10. Розробляє і підписує за дорученням дирекції (власника) торгові договори (угоди, контракти) на закупівлю, постачання товарів (продукції); перевіряє рівень якості вітчизняних та імпортних товарів, наявність сертифікатів, експертизи споживчих властивостей.
 11. Контролює виконання постачальниками договірних умов з дотримання ними зобов’язань щодо асортименту, кількості та якості товарів, строків їх поставляння, наявності відповідних товарних знаків.
 12. Організує оформлення і пред’явлення постачальникам претензій у разі порушення ними договірних зобов’язань; позови до арбітражного суду.
 13. Бере участь у презентації товарів та встановленні цін на них.
 14. Розглядає заяви і пропозиції покупців і приймає необхідні рішення.
 15. Вивчає системи інформування покупців про товари, які надходять у продаж.
 16. Застосовує традиційні і сучасні способи рекламування та показу товарів на виставках-продажах, ярмарках.
 17. Проводить розрахунки обсягів товарів для закупівлі, вишукує шляхи реалізації товарних залишків.
 18. Бере участь у підготовці фінансових звітів.
 19. Забезпечує складання встановленої звітності; використання комп’ютерної техніки при вирішенні комерційних задач.
 20. Контролює додержання правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
 21. _________________________________________________________________.
 22. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник комерційного відділу має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник комерційного відділу несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених діючим законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція начальника комерційного відділу (в підприємствах торгівлі) (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 54 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота начальник комерційного відділу (в підприємствах торгівлі) Резюме начальник комерційного відділу (в підприємствах торгівлі) Робота начальник комерційного відділу (в підприємствах торгівлі) в Києві Резюме начальник комерційного відділу (в підприємствах торгівлі) в Києві Робота начальник комерційного відділу (в підприємствах торгівлі) в Дніпрі Резюме начальник комерційного відділу (в підприємствах торгівлі) в Дніпрі Робота начальник комерційного відділу (в підприємствах торгівлі) у Львові Резюме начальник комерційного відділу (в підприємствах торгівлі) у Львові Робота начальник комерційного відділу (в підприємствах торгівлі) в Одесі Резюме начальник комерційного відділу (в підприємствах торгівлі) в Одесі Робота начальник комерційного відділу (в підприємствах торгівлі) в Харкові Резюме начальник комерційного відділу (в підприємствах торгівлі) в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: начальник гаража
Посадова інструкція: начальник главного управления, управления (самостоятельного отдела, службы)
Посадова інструкція: начальник хозяйственного отдела
Посадова інструкція: начальник группы операторов видеонаблюдения
Посадова інструкція: начальник департамент развития бизнеса
Посадова інструкція: начальник департамента развития бизнеса
Посадова інструкція: начальник диспетчерской службы
Посадова інструкція: начальник электротехнической лаборатории
Посадова інструкція: начальник жилищно-коммунального отдела
Посадова інструкція: начальник общего отдела
Посадова інструкція: начальник железнодорожного вокзала
Посадова інструкція: начальник железнодорожной станции
Посадова інструкція: начальник смены
Посадова інструкція: начальник карьера
Посадова інструкція: начальник кассы главной
Посадова інструкція: начальник коммерческого отдела (в предприятиях торговли)
Посадова інструкція: начальник контрольно-ревизионного отдела
Посадова інструкція: начальник котельной
Посадова інструкція: начальник сметно-договорного отдела
Посадова інструкція: начальник сметно-договорного отдела
Посадова інструкція: начальник лаборатории по контролю производства
Посадова інструкція: начальник лаборатории по контролю производства (строительство)
Посадова інструкція: начальник лаборатории производства химических реагентов дирекции по производству
Посадова інструкція: начальник мастерской
Посадова інструкція: начальник таможенно–брокерского отдела
Посадова інструкція: начальник вычислительного (информационно-вычислительного) центра
Посадова інструкція: начальник операционного управления
Посадова інструкція: начальник отдела компьютерного тестирования учебно-инновационной службы
Посадова інструкція: начальник охраны
Посадова інструкція: начальник планово-экономического отдела
Посадова інструкція: начальник пункта технического обслуживания автотранспорта
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу