Укр | Рус


Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «начальник відділу постачання». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Топ-менеджери».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: начальник відділу постачання на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Топ-менеджери». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: начальник відділу постачання (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ПОСТАЧАННЯ


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність Начальника відділу постачання.
 2. Начальник відділу постачання є основним організатором стратегії Підприємства в області постачання.
 3. Підбирається з числа кваліфікованих фахівців, що володіють високим рівнем організаторських здібностей і мають стаж роботи на аналогічній посаді не менше 3-х років.
 4. Призначається на посаду та звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку, наказом директора підприємства.
 5. Основним завданням начальника відділу постачання є забезпечення компанії усіма необхідними для її діяльності матеріальними ресурсами.
 6. Підпорядковується безпосередньо Заступнику директора з постачань.
 7. В роботі керується:
  - методичним та іншими керівними матеріалами в області організаціями закупівель чинним митним законодавством;
  - даною посадовою інструкцією;
  - положеннями, що регламентують внутрішньофірмові відносини;
  - вказівками Начальника відділу логістики.
 8. Основними показниками ефективності роботи є;
  - Організація безперебійного постачання;
  - Зменшення собівартості закуповуваного товарів, сировини та обладнання;
  - Дотримання затвердженого кошторису витрат;
  - Вдосконалення роботи відділу, розробка і впровадження нових систем, спрямованих на підвищення ефективності використання коштів;
  - Підвищення рентабельності.
 9. У період тимчасової відсутності Начальника відділу постачання його обов'язки покладаються на _______________.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює організацію процесу забезпечення сировиною, матеріалами, товарами, інструментом, спецодягом, господарським інвентарем та т.д.
 2. Контролює правильність і своєчасність виконання поставлених завдань співробітниками відділу.
 3. Керує розробкою проектів перспективних і річних планів матеріально-технічного забезпечення.
 4. Стежить за станом запасів сировини і товарів, вживає заходів для їх мінімізації.
 5. Виконує роботи, пов'язані з підготовкою претензій до постачальників.
 6. Керує роботою:
  - з техніко-економічного аналізу в галузі матеріально-технічного постачання;
  - з розробки стандартів підприємства з матеріально-технічного забезпечення;
  - щодо підвищення якості продукції, що випускається.
 7. Бере участь в узгодженні умов і укладанні договорів поставок з матеріально-технічного забезпечення підприємства, вживає заходів з розширення прямих зв'язків з постачальниками.
 8. Здійснює організацію оперативного обліку постачальницьких операцій.
 9. Своєчасно складає і подає на погодження кошторис витрат по закупівлях у відповідності до чинного «Положення про планування».
 10. Контролює дотримання норм розрахунків по відділу, відповідно до затвердженого кошторису.
 11. Своєчасно і в повному обсязі складає і передає до бухгалтерії необхідні звіти.
 12. Контролює своєчасність здачі звітів в бухгалтерію співробітниками відділу.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник відділу постачання має право:
 1. Давати підлеглим йому співробітникам і службам доручення, завдання по колу питань, що входять в його функціональні обов'язки.
 2. Вимагати від керівників усіх підрозділів надання необхідних матеріалів, звітів, інформації для планування та організації планової роботи відділу постачання.
 3. Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, пов'язані з питаннями його діяльності, діяльності підпорядкованих йому служб і підрозділів.
 4. Виступати від імені Підприємства в інших організаціях та установах з питань, що відносяться до компетенції відділу.
 5. Вносити пропозиції щодо вибору та розстановки персоналу, відповідального за закупівлі.
 6. Проводити наради з обговорення питань, що входять у компетенцію відділу.
 7. Видавати розпорядження по відділу про заохочення працівників, які відзначилися в роботі, і про накладення стягнень на працівників відділу, які порушили трудову дисципліну і посадові обов'язки відповідно до «Положення про мотивацію».
 8. Рекомендувати до прийняття на роботу і звільнення персонал Підприємства.
 9. Подавати пропозиції з удосконалення своєї роботи.
 10. Приймати участь в розробці стратегії та цінової політики Підприємства у галузі постачань.
 11. Координувати взаємодію відділу з іншими підрозділами Підприємства відповідно до розроблених та затверджених технологічних системам.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник відділу постачання несе відповідальність за:
 1. Результати і ефективність виробничої діяльності підприємства.
 2. Незабезпечення виконання своїх функціональних обов'язків та обов'язків підпорядкованих йому служб підприємства з питань виробничої діяльності.
 3. Недостовірну інформацію про стан виконання виробничих завдань підлеглими службами.
 4. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень заступника директора з постачань.
 5. Невжиття заходів по припиненню виявлених порушень правил техніки безпеки, протипожежних та інших правил, що створюють загрозу нормальній (безпечній) діяльності підприємства, його працівникам.
 6. Незабезпечення дотримання трудової і виконавської дисципліни працівниками підлеглих служб та персоналом, що знаходиться в його підпорядкуванні.
 7. Порушення внутрішнього розпорядку підприємства.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція начальника відділу постачання (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота начальник відділу постачання Резюме начальник відділу постачання Робота начальник відділу постачання в Києві Резюме начальник відділу постачання в Києві Робота начальник відділу постачання в Дніпрі Резюме начальник відділу постачання в Дніпрі Робота начальник відділу постачання у Львові Резюме начальник відділу постачання у Львові Робота начальник відділу постачання в Одесі Резюме начальник відділу постачання в Одесі Робота начальник відділу постачання в Харкові Резюме начальник відділу постачання в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові

Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: начальник отдела вычислительной техники
Посадова інструкція: начальник отдела организации и оплаты труда
Посадова інструкція: начальник отдела аренды
Посадова інструкція: начальник отдела охраны окружающей среды
Посадова інструкція: начальник отдела охраны окружающей среды
Посадова інструкція: начальник отдела охраны труда
Посадова інструкція: начальник отдела топливно-энергетических ресурсов
Посадова інструкція: начальник отдела подготовки кадров
Посадова інструкція: начальник отдела подсобного сельского хозяйства
Посадова інструкція: начальник отдела подсобного сельского хозяйства
Посадова інструкція: начальник отдела пластиковых карт
Посадова інструкція: начальник отдела по связям с общественностью
Посадова інструкція: начальник отдела по патентной работе
Посадова інструкція: начальник отдела по работе с магазинами
Посадова інструкція: начальник отдела снабжения
Посадова інструкція: начальник отдела снабжения
Посадова інструкція: начальник отдела почтовой связи
Посадова інструкція: начальник отдела продаж
Посадова інструкція: начальник отдела розничной торговли
Посадова інструкція: начальник отдела социального развития
Посадова інструкція: начальник отдела социального развития
Посадова інструкція: начальник отдела тестирования
Посадова інструкція: начальник отдела технического контроля
Посадова інструкція: начальник отдела технологических разработок и внедрения вычислительного центра
Посадова інструкція: начальник узла связи
Посадова інструкція: начальник гаража
Посадова інструкція: начальник главного управления, управления (самостоятельного отдела, службы)
Посадова інструкція: начальник хозяйственного отдела
Посадова інструкція: начальник группы операторов видеонаблюдения
Посадова інструкція: начальник департамент развития бизнеса
Посадова інструкція: начальник департамента развития бизнеса
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу