Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «начальник відділу постачання». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Топ-менеджери».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: начальник відділу постачання на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Топ-менеджери». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: начальник відділу постачання (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ПОСТАЧАННЯ


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність Начальника відділу постачання.
 2. Начальник відділу постачання є основним організатором стратегії Підприємства в області постачання.
 3. Підбирається з числа кваліфікованих фахівців, що володіють високим рівнем організаторських здібностей і мають стаж роботи на аналогічній посаді не менше 3-х років.
 4. Призначається на посаду та звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку, наказом директора підприємства.
 5. Основним завданням начальника відділу постачання є забезпечення компанії усіма необхідними для її діяльності матеріальними ресурсами.
 6. Підпорядковується безпосередньо Заступнику директора з постачань.
 7. В роботі керується:
  - методичним та іншими керівними матеріалами в області організаціями закупівель чинним митним законодавством;
  - даною посадовою інструкцією;
  - положеннями, що регламентують внутрішньофірмові відносини;
  - вказівками Начальника відділу логістики.
 8. Основними показниками ефективності роботи є;
  - Організація безперебійного постачання;
  - Зменшення собівартості закуповуваного товарів, сировини та обладнання;
  - Дотримання затвердженого кошторису витрат;
  - Вдосконалення роботи відділу, розробка і впровадження нових систем, спрямованих на підвищення ефективності використання коштів;
  - Підвищення рентабельності.
 9. У період тимчасової відсутності Начальника відділу постачання його обов'язки покладаються на _______________.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює організацію процесу забезпечення сировиною, матеріалами, товарами, інструментом, спецодягом, господарським інвентарем та т.д.
 2. Контролює правильність і своєчасність виконання поставлених завдань співробітниками відділу.
 3. Керує розробкою проектів перспективних і річних планів матеріально-технічного забезпечення.
 4. Стежить за станом запасів сировини і товарів, вживає заходів для їх мінімізації.
 5. Виконує роботи, пов'язані з підготовкою претензій до постачальників.
 6. Керує роботою:
  - з техніко-економічного аналізу в галузі матеріально-технічного постачання;
  - з розробки стандартів підприємства з матеріально-технічного забезпечення;
  - щодо підвищення якості продукції, що випускається.
 7. Бере участь в узгодженні умов і укладанні договорів поставок з матеріально-технічного забезпечення підприємства, вживає заходів з розширення прямих зв'язків з постачальниками.
 8. Здійснює організацію оперативного обліку постачальницьких операцій.
 9. Своєчасно складає і подає на погодження кошторис витрат по закупівлях у відповідності до чинного «Положення про планування».
 10. Контролює дотримання норм розрахунків по відділу, відповідно до затвердженого кошторису.
 11. Своєчасно і в повному обсязі складає і передає до бухгалтерії необхідні звіти.
 12. Контролює своєчасність здачі звітів в бухгалтерію співробітниками відділу.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник відділу постачання має право:
 1. Давати підлеглим йому співробітникам і службам доручення, завдання по колу питань, що входять в його функціональні обов'язки.
 2. Вимагати від керівників усіх підрозділів надання необхідних матеріалів, звітів, інформації для планування та організації планової роботи відділу постачання.
 3. Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, пов'язані з питаннями його діяльності, діяльності підпорядкованих йому служб і підрозділів.
 4. Виступати від імені Підприємства в інших організаціях та установах з питань, що відносяться до компетенції відділу.
 5. Вносити пропозиції щодо вибору та розстановки персоналу, відповідального за закупівлі.
 6. Проводити наради з обговорення питань, що входять у компетенцію відділу.
 7. Видавати розпорядження по відділу про заохочення працівників, які відзначилися в роботі, і про накладення стягнень на працівників відділу, які порушили трудову дисципліну і посадові обов'язки відповідно до «Положення про мотивацію».
 8. Рекомендувати до прийняття на роботу і звільнення персонал Підприємства.
 9. Подавати пропозиції з удосконалення своєї роботи.
 10. Приймати участь в розробці стратегії та цінової політики Підприємства у галузі постачань.
 11. Координувати взаємодію відділу з іншими підрозділами Підприємства відповідно до розроблених та затверджених технологічних системам.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник відділу постачання несе відповідальність за:
 1. Результати і ефективність виробничої діяльності підприємства.
 2. Незабезпечення виконання своїх функціональних обов'язків та обов'язків підпорядкованих йому служб підприємства з питань виробничої діяльності.
 3. Недостовірну інформацію про стан виконання виробничих завдань підлеглими службами.
 4. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень заступника директора з постачань.
 5. Невжиття заходів по припиненню виявлених порушень правил техніки безпеки, протипожежних та інших правил, що створюють загрозу нормальній (безпечній) діяльності підприємства, його працівникам.
 6. Незабезпечення дотримання трудової і виконавської дисципліни працівниками підлеглих служб та персоналом, що знаходиться в його підпорядкуванні.
 7. Порушення внутрішнього розпорядку підприємства.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція начальника відділу постачання (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота начальник відділу постачання Резюме начальник відділу постачання Робота начальник відділу постачання в Києві Резюме начальник відділу постачання в Києві Робота начальник відділу постачання в Дніпрі Резюме начальник відділу постачання в Дніпрі Робота начальник відділу постачання у Львові Резюме начальник відділу постачання у Львові Робота начальник відділу постачання в Одесі Резюме начальник відділу постачання в Одесі Робота начальник відділу постачання в Харкові Резюме начальник відділу постачання в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: начальник отдела вычислительной техники
Посадова інструкція: начальник отдела организации и оплаты труда
Посадова інструкція: начальник отдела аренды
Посадова інструкція: начальник отдела охраны окружающей среды
Посадова інструкція: начальник отдела охраны окружающей среды
Посадова інструкція: начальник отдела охраны труда
Посадова інструкція: начальник отдела топливно-энергетических ресурсов
Посадова інструкція: начальник отдела подготовки кадров
Посадова інструкція: начальник отдела подсобного сельского хозяйства
Посадова інструкція: начальник отдела подсобного сельского хозяйства
Посадова інструкція: начальник отдела пластиковых карт
Посадова інструкція: начальник отдела по связям с общественностью
Посадова інструкція: начальник отдела по патентной работе
Посадова інструкція: начальник отдела по работе с магазинами
Посадова інструкція: начальник отдела снабжения
Посадова інструкція: начальник отдела снабжения
Посадова інструкція: начальник отдела почтовой связи
Посадова інструкція: начальник отдела продаж
Посадова інструкція: начальник отдела розничной торговли
Посадова інструкція: начальник отдела социального развития
Посадова інструкція: начальник отдела социального развития
Посадова інструкція: начальник отдела тестирования
Посадова інструкція: начальник отдела технического контроля
Посадова інструкція: начальник отдела технологических разработок и внедрения вычислительного центра
Посадова інструкція: начальник узла связи
Посадова інструкція: начальник гаража
Посадова інструкція: начальник главного управления, управления (самостоятельного отдела, службы)
Посадова інструкція: начальник хозяйственного отдела
Посадова інструкція: начальник группы операторов видеонаблюдения
Посадова інструкція: начальник департамент развития бизнеса
Посадова інструкція: начальник департамента развития бизнеса
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу