Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «інженер із стандартизації та якості». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Інженери, робочі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: інженер із стандартизації та якості на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Інженери, робочі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: інженер із стандартизації та якості (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ЯКОСТІ


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональна обов’язки, права і відповідальність інженера із стандартизації та якості.
 2. Інженер із стандартизації та якості належить до професійної групи “Професіонали”.
 3. Інженер із стандартизації та якості проводить роботи по функціонуванню і вдосконаленню системи управління якістю в рамках своєї компетенції.
 4. Призначення на посаду інженера із стандартизації та якості та звільнення з неї здійснюється наказом генерального директора за поданням представника керівництва з якості з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 5. В своїй роботі інженер із стандартизації та якості підпорядковується з питань функціонування системи управління якістю та безпечністю безпосередньо представнику керівництва з якості.
 6. На період тимчасової відсутності інженера із стандартизації та якості виконання його службових обов'язків покладається на посадову особу, визначену наказом генерального директора.
 7. В своїй роботі інженер із стандартизації та якості керується:
  - діючим законодавством України;
  - наказами та розпорядженнями генерального директора;
  - діючою нормативною документацією в сфері виробництва продукції підприємства;
  - державними стандартами і стандартами ISO серії 9000;
  - документацією системи управління якістю;
  - цією посадовою інструкцією.
 8. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр).
  - Без вимог до стажу роботи.
 9. Інженер із стандартизації та якості повинен знати:
  - Державні стандарти в сфері якості та безпечності харчових продуктів та стандарти ISO серії 9000.
  - Нормативну документацію в сфері виробництва продукції організації.
  - Порядок пред'явлення і розгляду рекламацій щодо невідповідної продукції.
  - Закон України „Про безпечність та якість харчових продуктів" та інші нормативні акти.
  - Основи трудового законодавства.
  - Діючі нормативно-правові акти з охорони праці, з заходів протипожежної безпеки та промсанітарії.
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  - Норми ділової поведінки та етики професійних відносин.
  - Інструкцію з надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках.
  - Свою посадову інструкцію.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Координує роботу та бере участь у розробленні, впровадженні і вдосконаленні процесів системи управління якістю.
 2. Координує роботи по функціонуванню системи управління якістю.
 3. Бере участь у проведенні навчання і консультацій співробітників з питань розробки, функціонування та удосконалення системи управління якістю та безпечністю.
 4. Приймає участь у розгляді та аналізі рекламацій щодо якості продукції, підготовці висновків і проведенні листування за результатами розгляду.
 5. Вивчає причини, що викликають виготовлення невідповідної продукції, бере участь у розробленні та впровадженні заходів по їх усуненню.
 6. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід з розроблення і вдосконалення системи управління якістю та безпечністю.
 7. Приймає участь у координації діяльності групи внутрішніх аудиторів, розробленні графіків внутрішніх аудитів і проводить аудити у відповідності з цими графіками.
 8. Здійснює контакти із зовнішніми аудиторами під час організації та проведення зовнішніх аудитів.
 9. Здійснює контакти з консалтинговими організаціями в галузі системи управління якістю та безпечністю.
 10. Приймає участь в реалізації всіх процесів системи управління якістю та безпечністю.
 11. Забезпечує максимальну об'єктивність та достовірність результатів роботи.
 12. У всіх випадках дотримується етичних норм.
 13. Дотримується трудової та виробничої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
 14. Підтримує в робочому стані документацію системи управління якістю та безпечністю та бере участь у функціонуванні процесів „Управління документацією", „Управління протоколами", "Коригувальні дії", "Запобіжні дії", "Управління невідповідною продукцією", „Внутрішні аудити".
 15. Функціональні обов’язки з охорони праці:
  - Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.
  - Вивчати, знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, з заходів протипожежної безпеки і охорони навколишнього середовища, правила безпечного поводження з оргтехнікою, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.
  - Додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт на своєму робочому місці.
  - Дотримуватися оптимального режиму праці та відпочинку при роботі на персональному комп’ютері.
  - Дотримуватися вимог чинних правил безпеки для пішоходів під час руху в складських приміщеннях та на території підприємства.
  - Дотримуватися чистоти на своєму робочому місці, в приміщенні та під час перебування на території підприємства.
  - Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі).
  - Знати та вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках на виробництві.
  - Негайно доповідати керівникові та заступнику генерального директора з питань охорони праці про випадки виробничого травматизму, а також якщо Ви стали свідком виробничого травмування іншого працівника підприємства.
  - Знати та виконувати вимоги правил промсанітарії, дотримуватися правил особистої гігієни.
  - Використовувати за призначенням санітарно-побутові приміщення та шафи для зберігання одягу.
 16. _________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер із стандартизації та якості має право:
 1. Вимагати від працівників підприємства виконання всіх дій, які вимагаються від них документацією системи управління якістю та безпечністю.
 2. Вносити пропозиції щодо удосконалення системи управління якістю та безпечністю.
 3. В разі виникнення проблем при функціонуванні системи управління якістю та безпечністю, звертатися за сприянням безпосередньо до керівництва підприємства.
 4. Надсилати до будь-яких посадових осіб підприємства запити про інформацію, необхідну для результативного функціонування та вдосконалення системи управління якістю та безпечністю, і отримувати від них своєчасні вичерпні відповіді.
 5. Брати участь в обговорюванні та у вирішенні питань, пов'язаних з виконанням покладених на нього обов'язків.
 6. Брати участь у нарадах, конференціях, семінарах та інших заходах, пов'язаних з питаннями систем управління якістю та безпечністю.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер із стандартизації та якості несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.
 5. За порушення правил з охорони праці.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція інженера із стандартизації та якості (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 57 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота інженер із стандартизації та якості Резюме інженер із стандартизації та якості Робота інженер із стандартизації та якості в Києві Резюме інженер із стандартизації та якості в Києві Робота інженер із стандартизації та якості в Дніпрі Резюме інженер із стандартизації та якості в Дніпрі Робота інженер із стандартизації та якості у Львові Резюме інженер із стандартизації та якості у Львові Робота інженер із стандартизації та якості в Одесі Резюме інженер із стандартизації та якості в Одесі Робота інженер із стандартизації та якості в Харкові Резюме інженер із стандартизації та якості в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: инженер по патентной и изобретательской работе
Посадова інструкція: инженер по подготовке производства
Посадова інструкція: инженер по подготовке производства
Посадова інструкція: инженер по подготовке кадров
Посадова інструкція: инженер по подготовке кадров
Посадова інструкція: инженер по пожарной безопасности
Посадова інструкція: инженер по проектно-сметной работе
Посадова інструкція: инженер по проектно-сметной работе І категории
Посадова інструкція: инженер по проектно-сметной работе ІІ категории
Посадова інструкція: инженер по расчетам с потребителями
Посадова інструкція: инженер по технике безопасности и энергохозяйству
Посадова інструкція: инженер по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества
Посадова інструкція: инженер по гражданской обороне
Посадова інструкція: инженер по качеству
Посадова інструкція: инженер по защите информации
Посадова інструкція: инженер по стандартизации и качеству
Посадова інструкція: инженер по наладке и испытаниям
Посадова інструкція: инженер технического отдела
Посадова інструкція: инженер технического надзора
Посадова інструкція: инженер технического надзора
Посадова інструкція: инженер школы
Посадова інструкція: инженер-гидротехник
Посадова інструкція: инженер-электроник
Посадова інструкція: инженер-электроник (электроник)
Посадова інструкція: инженер-электронщик (электронщик)
Посадова інструкція: инженер-энергетик
Посадова інструкція: инженер-конструктор (конструктор)
Посадова інструкція: инженер-сметчик
Посадова інструкція: инженер-сметчик
Посадова інструкція: инженер-лаборант
Посадова інструкція: инженер-механик
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу