Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «інженер з підготовки кадрів». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Інженери, робочі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: інженер з підготовки кадрів на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Інженери, робочі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: інженер з підготовки кадрів (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА З ПІДГОТОВКИ КАДРІВ


I. Загальні положення
 1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права та відповідальність Інженера з підготовки кадрів.
 2. Інженер з підготовки кадрів призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.
 3. Інженер з підготовки кадрів підпорядковується безпосередньо __________________.
 4. На посаду Інженера з підготовки кадрів призначається особа, яка має:
  - Інженер з підготовки кадрів I категорії: вища професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера з підготовки кадрів II категорії не менше 3 років;
  - Інженер з підготовки кадрів II категорії: вища професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера з підготовки кадрів або інших інженерно-технічних посадах, які заміщаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менше 3 років;
  - Інженер з підготовки кадрів: вища професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта без пред'явлення вимог до стажу роботи або середня професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менше 3 років або інших посадах, які заміщаються фахівцями з середнім професійним освітою, не менше 5 років.
 5. Інженер з підготовки кадрів повинен знати:
  - законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з питань підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві;
  - структуру і штати підприємства, профіль, спеціалізацію і перспективи його розвитку;
  - кадрову політику та стратегію підприємства;
  - основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства;
  - форми, види і методи професійного навчання;
  - порядок розробки планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, навчальних планів і програм, іншої навчально-методичної документації;
  - порядок оформлення договорів з навчальними закладами;
  - порядок складання кошторисів витрат на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів та оформлення трудових договорів (контрактів) з викладачами та інструкторами;
  - прогресивні форми, методи та засоби навчання;
  - порядок фінансування витрат на навчання;
  - організацію роботи з профорієнтації і профвідбору;
  - систему оплати праці викладачів та інструкторів;
  - порядок ведення обліку та складання звітності з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
  - основи педагогіки, соціології та психології;
  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
  - трудове законодавство;
  - правила і норми охорони праці.
 6. У період тимчасової відсутності Інженера з підготовки кадрів його обов'язки покладаються на _____________.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує професійне навчання робітників та підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів (підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів на виробництві, в середніх професійних навчальних закладах, економічну навчання, практичне навчання учнів і молодих фахівців в період проходження ними стажування, а також виробничої практики студентів та учнів).
 2. Виходячи з потреби підприємства у кваліфікованих кадрах та з урахуванням вимог ринкової економіки, розробляє проекти перспективних і поточних планів підготовки кадрів, підвищення кваліфікації і майстерності працюючих з необхідними обгрунтуваннями і розрахунками.
 3. Встановлює контакти з навчальними закладами, оформлює договори на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників підприємства.
 4. Складає графіки напрямки керівних працівників і фахівців у навчальні заклади для підвищення кваліфікації відповідно до укладених договорів, контролює їх виконання.
 5. Бере участь у роботі з професійної орієнтації молоді, а також у розробці навчально-методичної документації (навчальних планів і програм професійного розвитку, посібників і рекомендацій, розкладів занять навчальних груп тощо).
 6. Здійснює керівництво навчально-методичною роботою по всіх видах і формах підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві.
 7. Підбирає кадри викладачів та інструкторів з числа фахівців і висококваліфікованих робітників з наступним затвердженням їх у встановленому порядку, комплектує навчальні групи.
 8. Контролює систематичність і якість проведених занять, успішність учнів, дотримання термінів навчання, виконання навчальних планів і програм, правильність ведення встановленої документації.
 9. Виконує роботу із забезпечення навчального процесу необхідною методичною літературою, а також оснащення навчальних і методичних кабінетів обладнанням, технічними засобами навчання, інвентарем, наочними посібниками, а також впровадження в навчальний процес автоматизованих засобів і сучасних активних методів навчання. Бере участь у проведенні підсумкових занять, екзаменів, кваліфікаційних проб, конкурсів професійної майстерності робітників.
 10. Організовує лекції і доповіді, проведення семінарів та консультацій з метою підвищення рівня професійної підготовки наставників, викладачів та інструкторів.
 11. Готує трудові договори (контракти) з викладачами та інструкторами, складає кошториси витрат на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, оплату праці за навчання кадрів і керівництво виробничою практикою, контролює правильність використання коштів на ці цілі.
 12. Бере участь у здійсненні контролю за відвідуваністю занять і успішністю працівників, які навчаються на курсах і в навчальних закладах без відриву від виробництва, підготовкою та підвищенням кваліфікації фахівців у системі середньої та вищої професійної освіти, а також інститутів та курсів підвищення кваліфікації.
 13. Бере участь в організації роботи кваліфікаційних комісій і навчально-методичної ради підприємства з професійного навчання робітників на виробництві, реалізації їх рішень, розробку заходів, які сприяють зростанню продуктивності праці за рахунок підвищення кваліфікації і майстерності працівників.
 14. Постійно вдосконалює форми і методи професійного навчання та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, узагальнює та поширює передовий досвід у цій галузі.
 15. Аналізує якісні показники результатів навчання та його ефективність (зміна професійно - кваліфікаційного і посадового складу робітників і службовців, зростання продуктивності праці, заробітної плати тощо), веде встановлену звітність.
 16. _________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер з підготовки кадрів має право:
 1. Здійснювати взаємодію з навчальними закладами з питань підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на підприємстві.
 2. Здійснювати керівництво навчально-методичною роботою по підготовці і підвищенні кваліфікації кадрів на виробництві.
 3. Брати участь у роботі кваліфікаційних комісій.
 4. Контролювати відвідування занять та успішність працівників підприємства, що проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації без відриву від виробництва.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер з підготовки кадрів несе відповідальність за:
 1. Невиконання своїх функціональних обов'язків.
 2. Недостовірну інформацію про стан виконання отриманих завдань і доручень, порушення термінів їх виконання.
 3. Невиконання наказів, розпоряджень директора підприємства, доручень та завдань начальника відділу.
 4. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки, встановлених на підприємстві.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція інженера з підготовки кадрів (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 10 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота інженер з підготовки кадрів Резюме інженер з підготовки кадрів Робота інженер з підготовки кадрів в Києві Резюме інженер з підготовки кадрів в Києві Робота інженер з підготовки кадрів в Дніпрі Резюме інженер з підготовки кадрів в Дніпрі Робота інженер з підготовки кадрів у Львові Резюме інженер з підготовки кадрів у Львові Робота інженер з підготовки кадрів в Одесі Резюме інженер з підготовки кадрів в Одесі Робота інженер з підготовки кадрів в Харкові Резюме інженер з підготовки кадрів в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: инженер по метрологии
Посадова інструкція: инженер по надзору за строительством
Посадова інструкція: инженер по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ)
Посадова інструкція: инженер по нормированию труда
Посадова інструкція: инженер по нормированию труда
Посадова інструкція: инженер по озеленению (ландшафтный дизайнер)
Посадова інструкція: инженер по организации труда
Посадова інструкція: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Посадова інструкція: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Посадова інструкція: инженер по охране труда
Посадова інструкція: инженер по охране труда
Посадова інструкція: инженер по охране труда
Посадова інструкція: инженер по патентной и изобретательской работе
Посадова інструкція: инженер по подготовке производства
Посадова інструкція: инженер по подготовке производства
Посадова інструкція: инженер по подготовке кадров
Посадова інструкція: инженер по подготовке кадров
Посадова інструкція: инженер по пожарной безопасности
Посадова інструкція: инженер по проектно-сметной работе
Посадова інструкція: инженер по проектно-сметной работе І категории
Посадова інструкція: инженер по проектно-сметной работе ІІ категории
Посадова інструкція: инженер по расчетам с потребителями
Посадова інструкція: инженер по технике безопасности и энергохозяйству
Посадова інструкція: инженер по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества
Посадова інструкція: инженер по гражданской обороне
Посадова інструкція: инженер по качеству
Посадова інструкція: инженер по защите информации
Посадова інструкція: инженер по стандартизации и качеству
Посадова інструкція: инженер по наладке и испытаниям
Посадова інструкція: инженер технического отдела
Посадова інструкція: инженер технического надзора
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу