Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «заступник директора магазину». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Торгівельні спецальності, збут».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: заступник директора магазину на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Торгівельні спецальності, збут». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: заступник директора магазину (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА МАГАЗИНУ


I. Загальні положення
 1. Заступник директора магазину відноситься до категорії керівників Підприємства.
 2. На посаду заступника директора магазину призначається особа, що має вищу спеціальну освіту та стаж роботи за фахом не менше ___ років.
 3. Призначення на посаду заступника директора магазину відбувається наказом засновника Підприємства за поданням директора Підприємства.
 4. Заступник директора магазину повинен знати:
  - Закон України “Про захист прав споживачів”.
  - Порядок роботи об’єкта торгівлі, положення “Про роздрібну торгівлю”, “Про бухгалтерський облік”, “Використання електронно–касових апаратів”.
  - Правила підготовки товарів для продажу.
  - Нормативні документи, рекомендації щодо порядку здійснення торгівельної діяльності.
  - Стандарти та технічні умови на товари, основні властивості та якісні характеристики товарів.
  - Методи обліку товарів та розрахунку необхідної кількості товарних запасів в магазині.
  - Асортимент, класифікацію, характеристику та призначення товарів.
  - Гарантійні строки користування товарами та правила їх обміну.
  - Види браку та правила вибраковки.
  - Прогресивні форми та методи обслуговування покупців.
  - Форми облікових документів та порядок складання звітності.
  - Діючий порядок ціноутворення.
  - Законодавство з охорони праці.
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  - Правила протипожежної безпеки, виробничої санітарії.
 5. Заступник директор магазину під час своєї діяльності керується:
  - Статутом підприємства.
  - Цією посадовою інструкцією.
  - Поточними наказами керівництва підприємства.
 6. Заступник директор магазину підпорядковується безпосередньо директору магазину.
 7. Під час відсутності заступника директора магазину (відрядження, відпустка, хвороба, навчання тощо) його обов’язки виконує особа призначена у відповідному порядку, яка набуває відповідні права та несе відповідальність за невиконання покладених на неї обов’язків.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Забезпечує дотримання обов’язкових з урахуванням спеціалізації діяльності магазину вимог, встановлених державними стандартами, санітарними, протипожежними правилами.
 2. Забезпечує наявність та утримання в належному стані комп’ютерного обладнання, касового апарата, детекторів валют, торгівельного інвентарю тощо.
 3. Керує біжучою діяльністю, спрямованою на просування товарів до споживача з мінімальними витратами.
 4. Здійснює контроль за раціональним використанням матеріальних, фінансових та людських ресурсів.
 5. При необхідності веде переговори, що пов’язані з постачанням, замовленнями та реалізацією товарів.
 6. Аналізує результати продажу та якості обслуговування покупців, розробляє та впроваджує заходи пов’язані з підвищенням якості торгового процесу.
 7. Оформлює договори купівлі-продажу в межах компетенції доручених директором магазигу.
 8. Забезпечує організацію обліку товарно-матеріальних цінностей та надає рекомендацій директору магазигу.
 9. Приймає рішення про призначення, переміщення та звільнення від займаних посад працівників магазину.
 10. Подає на розгляд директора магазину пропозиції щодо заохочення працівників, обирає оптимальні методи роботи з порушниками виробничої та трудової дисципліни.
 11. Керує продавцями магазину.
 12. Організує роботу з кадрами, здійснює підбір та розподіл працівників, контролює підвищення їх фахової майстерності, організує їх технічне навчання.
 13. Забезпечує виконання планів продаж, підтримує необхідний асортимент товару в магазині, здійснює замовлення товару узгодженого з відділом замовлень.
 14. Виконує інші розпорядження директора магазину пов’язані з поточною діяльністю магазину.
 15. _________________________________________________________________.
 16. _________________________________________________________________.


III. Права

Заступник директора магазину має право:
 1. Знайомитись з проектами рішень власника (директора) підприємства, директора магазину, що стосуються діяльності магазину.
 2. Ознайомлюватися з документами, що визначають його права та обов’язки за посадою, критерії оціки якості виконання ним посадових обов’язків.
 3. Доповідати керівництву про всі виявлені порушення та недоліки в межах своєї компетенції.
 4. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Заступник директора магазину несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених діючим законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція заступника директора магазину (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 48 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота заступник директора магазину Резюме заступник директора магазину Робота заступник директора магазину в Києві Резюме заступник директора магазину в Києві Робота заступник директора магазину в Дніпрі Резюме заступник директора магазину в Дніпрі Робота заступник директора магазину у Львові Резюме заступник директора магазину у Львові Робота заступник директора магазину в Одесі Резюме заступник директора магазину в Одесі Робота заступник директора магазину в Харкові Резюме заступник директора магазину в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: заместитель главного врача больницы по клинико-экспертной работе
Посадова інструкція: заместитель главного врача больницы по хирургии
Посадова інструкція: заместитель главного редактора
Посадова інструкція: заместитель декана факультета по компьютерному тестированию
Посадова інструкція: заместитель декана факультета по внеучебной (воспитательной) работе
Посадова інструкція: заместитель директора
Посадова інструкція: заместитель директора
Посадова інструкція: заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Посадова інструкція: заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Посадова інструкція: заместитель директора по экономическим вопросам
Посадова інструкція: заместитель директора по коммерческим вопросам
Посадова інструкція: заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Посадова інструкція: заместитель директора по розничной торговле
Посадова інструкція: заместитель директора по техническим вопросам
Посадова інструкція: заместитель директора по спорту
Посадова інструкція: заместитель директора магазина
Посадова інструкція: заместитель директора предприятия по производству
Посадова інструкція: заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе
Посадова інструкція: заместитель директора школы по учебной работе
Посадова інструкція: заместитель директора – главный инженер проекта
Посадова інструкція: заместитель руководителя по вопросам АХО
Посадова інструкція: заместитель руководителя предприятия по производству
Посадова інструкція: заместитель начальника отдела материально-технического снабжения
Посадова інструкція: заместитель начальника отдела учета
Посадова інструкція: заместитель начальника департамента по работе с клиентами
Посадова інструкція: заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела
Посадова інструкція: сварщик на диффузионно-сварочных установках 3-го разряда
Посадова інструкція: сварщик на диффузионно-сварочных установках 4-го разряда
Посадова інструкція: сварщик на диффузионно-сварочных установках 5-го разряда
Посадова інструкція: сварщик на диффузионно-сварочных установках 6-го разряда
Посадова інструкція: сварщик на электронно-лучевых установках 3-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу