Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «заступник директора з роздрібної торгівлі». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Торгівельні спецальності, збут».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: заступник директора з роздрібної торгівлі на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Торгівельні спецальності, збут». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: заступник директора з роздрібної торгівлі (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ


I. Загальні положення
 1. Заступник директора з питань роздрібної торгівлі призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора підприємства.
 2. Заступник директора з питань роздрібної торгівлі безпосередньо підпорядковується директору підприємства.
 3. У своїй роботі заступник директора з питань роздрібної торгівлі керується:
  - Конституцією України,
  - нормативно-правовими і законодавчими актами України,
  - Кодексом законів про працю,
  - цією посадовою інструкцією.
 4. На посаду заступника директора з питань роздрібної торгівлі може бути призначений працівник з вищою економічною, юридичною, управлінською, технічною освітою і стажем роботи у відповідній галузі на керівних посадах не менше п’яти років.
 5. Заступник директора з питань роздрібної торгівлі повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, методичні, нормативні та інші керівні документи з управління якістю продукції;
  - організаційну структуру управління підприємством;
  - методи планування і підвищення якості та ефективності надання послуг;
  - вимоги і порядок ліцензування окремих видів господарської діяльності підприємства;
  - номенклатуру, перелік товарів якими торгує підприємство;
  - вимоги щодо організації збуту і порядок оформлення технічної документації на постачання і збуту готової продукції;
  - умови постачання, зберігання і відвантаження продукції підприємства;
  - основи законодавства про працю України;
  - основи менеджменту і маркетингу;
  - перелік відомостей що становлять комерційну таємницю підприємства;
  - перспективи технічного і соціального розвитку підприємства;
  - порядок розробки і затвердження планів господарсько-фінансової діяльності підприємства;
  - організацію фінансової роботи на підприємстві, матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування;
  - організацію вантажно-розвантажувальних робіт;
  - вимоги і порядок роботи з ПК, облік поточного товарообороту підприємства;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
  - норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;
  - вимоги з охорони навколишнього середовища.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Забезпечувати дотримання обов’язкових з урахуванням спеціалізації діяльності магазинів вимог, встановлених державними стандартами, санітарними, протипожежними правилами.
 2. Організовувати, планувати, та координувати діяльність персоналу об’єктів роздрібної торгівлі.
 3. Забезпечувати своєчасність виконання підпорядкованими керівниками структурних підрозділів квартальних та річних планів.
 4. Здійснювати контроль за раціональним використанням матеріальних, фінансових та людських ресурсів.
 5. Вести переговори, що пов’язані з постачанням, замовленнями та реалізацією товарів в межах своєї компетенції.
 6. Аналізувати результати продажу, розробляти та впроваджувати заходи спрямовані на досягнення поставлених планів продаж.
 7. Подавати на розгляд директора підприємства пропозиції щодо призначення, переміщення та звільнення від займаних посад працівників (керівників) магазинів.
 8. Розробляти та впроваджувати необхідні методи стимулювання та мотивації персоналу роздрібних магазинів.
 9. Організовувати і контролювати роботу підзвітних структурних підрозділів.
 10. Організовувати проведення маркетингових досліджень на ринку товарів і послуг.
 11. Здійснювати контроль за виконанням плану реалізації продукції.
 12. Брати участь у розробці планів маркетингових досліджень.
 13. Розробляти поточні і перспективні плани з розширення торгівельної діяльності підприємства.
 14. Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань поставки продукції для роздрібних магазинів (номенклатурою, кількістю, асортиментом, якістю, термінами, та іншими умовами поставки).
 15. Своєчасно подавати директору підприємства звіти відповідної форми про виконану роботу.
 16. Брати участь та ініціювати проведення планових та позапланових перевірок роботи свого відділу.
 17. Своєчасно подавати звіти директору підприємства про результати перевірок.
 18. _________________________________________________________________.
 19. _________________________________________________________________.


III. Права

Заступник директора з питань роздрібної торгівлі має право:
 1. Представляти підприємство на переговорах з партнерами, на нарадах, конференціях;
 2. Отримувати від керівників структурних підрозділів і виконавців необхідну для роботи інформацію;
 3. Готувати подання директору підприємства на прийняття, звільнення підлеглих працівників;
 4. Накладати адміністративні покарання, згідно кодексу законів про працю України на працівників свого відділу;
 5. Співпрацювати з керівниками свого рівня;
 6. Видавати накази і розпорядження в межах своєї компетенції;
 7. Вносити вищестоящому керівництву пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов’язками.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Заступник директора з питань роздрібної торгівлі несе відповідальність за:
 1. Якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків;
 2. Нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства;
 3. Якісну роботу підпорядкованих йому підрозділів;
 4. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
 5. Дотримання інструкцій і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція заступника директора з роздрібної торгівлі (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 51 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота заступник директора з роздрібної торгівлі Резюме заступник директора з роздрібної торгівлі Робота заступник директора з роздрібної торгівлі в Києві Резюме заступник директора з роздрібної торгівлі в Києві Робота заступник директора з роздрібної торгівлі в Дніпрі Резюме заступник директора з роздрібної торгівлі в Дніпрі Робота заступник директора з роздрібної торгівлі у Львові Резюме заступник директора з роздрібної торгівлі у Львові Робота заступник директора з роздрібної торгівлі в Одесі Резюме заступник директора з роздрібної торгівлі в Одесі Робота заступник директора з роздрібної торгівлі в Харкові Резюме заступник директора з роздрібної торгівлі в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: заместитель главного бухгалтера
Посадова інструкція: заместитель главного бухгалтера
Посадова інструкція: заместитель главного врача
Посадова інструкція: заместитель главного врача больницы по клинико-экспертной работе
Посадова інструкція: заместитель главного врача больницы по хирургии
Посадова інструкція: заместитель главного редактора
Посадова інструкція: заместитель декана факультета по компьютерному тестированию
Посадова інструкція: заместитель декана факультета по внеучебной (воспитательной) работе
Посадова інструкція: заместитель директора
Посадова інструкція: заместитель директора
Посадова інструкція: заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Посадова інструкція: заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Посадова інструкція: заместитель директора по экономическим вопросам
Посадова інструкція: заместитель директора по коммерческим вопросам
Посадова інструкція: заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Посадова інструкція: заместитель директора по розничной торговле
Посадова інструкція: заместитель директора по техническим вопросам
Посадова інструкція: заместитель директора по спорту
Посадова інструкція: заместитель директора магазина
Посадова інструкція: заместитель директора предприятия по производству
Посадова інструкція: заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе
Посадова інструкція: заместитель директора школы по учебной работе
Посадова інструкція: заместитель директора – главный инженер проекта
Посадова інструкція: заместитель руководителя по вопросам АХО
Посадова інструкція: заместитель руководителя предприятия по производству
Посадова інструкція: заместитель начальника отдела материально-технического снабжения
Посадова інструкція: заместитель начальника отдела учета
Посадова інструкція: заместитель начальника департамента по работе с клиентами
Посадова інструкція: заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела
Посадова інструкція: сварщик на диффузионно-сварочных установках 3-го разряда
Посадова інструкція: сварщик на диффузионно-сварочных установках 4-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу