Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «заступник директора». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Топ-менеджери».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: заступник директора на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Топ-менеджери». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: заступник директора (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА


I. Загальні положення
 1. Заступник директора відноситься до категорії керівників, приймається на роботу і звільняється з неї наказом директора фірми.
 2. На посаду заступника директора підприємства призначається особа, яка має вищу професійну (технічну або інженерно-економічну) освіту і стаж роботи на керівних посадах у відповідній профілю підприємства галузі не менше 5 років.
 3. Заступник директора підпорядковується безпосередньо директору.
 4. У своїй діяльності заступник директора керується:
  - нормативними документами з питань виконуваної роботи;
  - статутом підприємства;
  - правилами внутрішнього трудового розпорядку;
  - наказами та розпорядженнями Директора;
  - даною посадовою інструкцією.
 5. Заступник директора повинен знати:
  - законодавчі та нормативні правові акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність фірми, постанови державних, регіональних та місцевих органів державної влади та управління, що визначають пріоритетні напрями розвитку економіки і відповідної галузі;
  - методичні та нормативні матеріали інших органів, що стосуються діяльності фірми;
  - профіль, спеціалізацію та особливості структури фірми;
  - перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі і фірми;
  - виробничі потужності і кадрові ресурси фірми;
  - технологію виробництва продукції фірми;
  - податкове та екологічне законодавство;
  - порядок складання і узгодження бізнес-планів виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності фірми;
  - ринкові методи господарювання та управління фірми;
  - систему економічних індикаторів, що дозволяють підприємству визначати своє положення на ринку і розробляти програми виходу на нові ринки збуту;
  - порядок укладення та виконання господарських і фінансових договорів;
  - кон'юнктуру ринку;
  - науково-технічні досягнення і передовий досвід у відповідній галузі виробництв;
  - управління економікою і фінансами фірми;
  - організацію виробництва і праці;
  - порядок розробки та укладення галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин;
  - трудове законодавство;
  - правила і норми охорони праці;
  - правила ділового спілкування;
  - правила і підходи роботи з клієнтами;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку;
  - правила і норми пожежної безпеки.
 6. На час відсутності заступника директора його обов'язки виконує призначений у встановленому порядку інший заступник директора, що несе повну відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Право підпису ряду документів.
 2. Організовує роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, підвищує рентабельність фірми.
 3. Розробляє і погоджує з директором фірми плани:
  - Розвитку виробництва на рік;
  - Бюджетування фірми (на квартал, рік).
 4. Вирішує питання, що стосуються фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності фірми.
 5. Доручає ведення окремих напрямків діяльності іншим посадовим особам - керівникам виробничих одиниць і філій підприємств, а також функціональних і виробничих підрозділів.
 6. Контролює роботу всіх структурних підрозділів фірми.
 7. Організовує поточну організаційно-виконавчу роботу всієї фірми.
 8. Забезпечує виконання фірмою всіх зобов'язань перед постачальниками, замовниками і кредиторами, включаючи установи банку, а також господарських і трудових договорів.
 9. Затверджує штатний розклад фірми, встановлює посадові оклади та надбавки щокварталу або в міру необхідності.
 10. Очолює організацію роботи у фірмі по стимулюванню персоналу.
 11. Забезпечує суворе дотримання режиму економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
 12. Проводить роботи з удосконалення планування економічних і фінансових показників діяльності підприємства, по створенню й поліпшенню нормативів трудових витрат, витрачання товарно-матеріальних цінностей і використання виробничих потужностей.
 13. Здійснює контроль за порядком обліку надходження і витрачання коштів, використанням матеріальних цінностей.
 14. Забезпечує контроль за ходом дотримання фінансової дисципліни.
 15. Контролює своєчасність подання звітності про результати економічної звітності про результат економічної діяльності в установленому порядку та терміни на розгляд директору.
 16. _________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________.


III. Права

Заступник директора має право:
 1. Діяти від імені підприємства за дорученням.
 2. Представляти інтереси фірми у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами, органами державної влади та управління за дорученням та розпорядженням директора.
 3. Здійснювати перевірку діяльності всіх підрозділів підприємства в області економіки та організації виробництва, давати їм відповідні вказівки, спрямовані на підвищення його ефективності.
 4. Вимагати від підрозділів підприємства представлення матеріалів, необхідних для виконання обов'язків, передбачених цим Положенням.
 5. Представляти директору підприємства пропозиції про заохочення працівників усіх підрозділів за високі економічні показники роботи та притягнення до відповідальності за порушення встановлених вимог в області економіки та організації виробництва.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Заступник директора несе відповідальність за:
 1. Невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України.
 2. Вчинені в процесі своєї діяльності правопорушення, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим, кримінальним та цивільним законодавством України.
 4. Розголошення комерційної таємної інформації.
 5. Проведення без дозволу директора інтерв'ю, зустрічей, переговорів, що стосуються діяльності фірми.
 6. Порушення вимог дисципліни відповідно до норм чинного трудового законодавства, за порушення внутрішнього трудового розпорядку в компанії.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція заступника директора (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 10 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота заступник директора Резюме заступник директора Робота заступник директора в Києві Резюме заступник директора в Києві Робота заступник директора в Дніпрі Резюме заступник директора в Дніпрі Робота заступник директора у Львові Резюме заступник директора у Львові Робота заступник директора в Одесі Резюме заступник директора в Одесі Робота заступник директора в Харкові Резюме заступник директора в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: засольщик шкур 3-го разряда
Посадова інструкція: засольщик шкур 5-го разряда
Посадова інструкція: заместитель генерального директора по качеству
Посадова інструкція: заместитель генерального директора предприятия торговли
Посадова інструкція: заместитель генерального директора по технической части предприятия торговли
Посадова інструкція: заместитель главы администрации города
Посадова інструкція: заместитель главного бухгалтера
Посадова інструкція: заместитель главного бухгалтера
Посадова інструкція: заместитель главного врача
Посадова інструкція: заместитель главного врача больницы по клинико-экспертной работе
Посадова інструкція: заместитель главного врача больницы по хирургии
Посадова інструкція: заместитель главного редактора
Посадова інструкція: заместитель декана факультета по компьютерному тестированию
Посадова інструкція: заместитель декана факультета по внеучебной (воспитательной) работе
Посадова інструкція: заместитель директора
Посадова інструкція: заместитель директора
Посадова інструкція: заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Посадова інструкція: заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Посадова інструкція: заместитель директора по экономическим вопросам
Посадова інструкція: заместитель директора по коммерческим вопросам
Посадова інструкція: заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Посадова інструкція: заместитель директора по розничной торговле
Посадова інструкція: заместитель директора по техническим вопросам
Посадова інструкція: заместитель директора по спорту
Посадова інструкція: заместитель директора магазина
Посадова інструкція: заместитель директора предприятия по производству
Посадова інструкція: заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе
Посадова інструкція: заместитель директора школы по учебной работе
Посадова інструкція: заместитель директора – главный инженер проекта
Посадова інструкція: заместитель руководителя по вопросам АХО
Посадова інструкція: заместитель руководителя предприятия по производству
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу